Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Sdílet tuto stránku

Tipy pro hraní her Kinect na konzoli Xbox 360

Informace o hrách

Pozastavení hry

Gesto pro vyvolání průvodce pro Kinect

Gesto pro vyvolání průvodce pro Kinect slouží k pozastavení hry nebo otevření Průvodce pro Kinect při hraní her Kinect na konzole Xbox. Chcete-li to provést, spusťte obě paže podél těla. Nyní zvedněte napnutou levou paži v úhlu 45 stupňů od těla.

Tipy pro hry pro dva hráče

Dvě osoby stojící vedle sebe ve vzdálenosti 2,4 m od senzoru Kinect.

Hráči by měli stát ve vzdálenosti alespoň 2,4 m od zařízení a mít kolem sebe dostatek místa, aby do sebe nenaráželi.

Pokud dojde k záměně hráčů, vyzkoušejte následující postup:

Pokud hra nesleduje hráče nebo sleduje jinou osobu v místnosti:

 • Zajistěte, aby v hracím prostoru nebyly jiné osoby než hráči.
 • Hráči musí být alespoň 1 m vysocí.
 • Jeden z hráčů zvedne ruku asi 5 cm od senzoru na dobu tří sekund a poté odstoupí do hracího prostoru. Dávejte pozor, abyste se nedotkli senzoru. Při dodržení těchto pokynů by hra měla rozpoznat oba hráče.
Ruka ve vzdálenosti několika palců před senzorem Kinect

Pokud senzor Kinect stále nedokáže správně sledovat pohyb hráčů, viz část Řešení potíží se sledováním pohybů těla senzorem Kinect konzole Xbox 360.

Konverzace při hře Kinect

Senzor Kinect je vybaven integrovaným mikrofonem, který umožňuje rozpoznávat řeč a konverzaci. Po připojení ke službě Xbox Live můžete konverzovat se spoluhráči prostřednictvím senzoru Kinect. (Sluchátka s mikrofonem nepotřebujete.)

Podrobné informace o konverzaci se spoluhráči najdete v tématu Konverzace ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Zapnutí mikrofonu Kinect

Před zapnutím mikrofonu Kinect odpojte všechna používaná sluchátka s mikrofonem (bezdrátová i připojená kabelem). Při připojení sluchátek je mikrofon Kinect automaticky vypnut.

Obrazovka se zobrazením karty průvodce Xbox a zvýrazněnou možností „Chat and IM“.

Prostřednictvím průvodce Xbox 360

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce.
 3. Vyberte možnost Chat & IM.
 4. Výběrem možnosti Kinect Microphone mikrofon zapněte či vypněte.
Obrazovka zobrazující průvodce pro Kinect.

Prostřednictvím ovládacího centra

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Provedením gesta pro vyvolání průvodce otevřete Průvodce pro Kinect.
 3. Ukažte na ikonu konverzace (v levém dolním rohu obrazovky) a zapněte či vypněte mikrofon.

Poznámka: Pokud je mikrofon zapnutý, a přesto vás spoluhráč neslyší, přečtěte si část Řešení potíží s konverzací ve službě Xbox Live na konzoli Xbox 360.

Úprava hlasitosti konverzace

Obrazovka zobrazující kartu „Voice” v nabídce Preferences.

Pomocí Průvodce Xbox 360

 1. Na konzoli se přihlaste ke službě Xbox Live.
 2. Na ovladači stiskněte tlačítko průvodce.
 3. Přejděte do nabídky Settings a vyberte položku Preferences.
 4. Vyberte položku Voice.
 5. Vyberte možnost, kterou chcete upravit:
  • Voice Volume: slouží k úpravě hlasitosti zvuků ostatních osob.
  • Game Volume: slouží k úpravě hlasitosti hry během konverzace.

Poznámka: Tato nastavení se použijí pro soukromou konverzaci a konverzaci během párty. Netýkají se však konverzačních relací zahájených funkcí konverzace integrovanou ve hře.

Chcete používat sluchátka s mikrofonem?

Chcete-li raději použít sluchátka, můžete připojit kabelová či bezdrátová sluchátka s mikrofonem. Když to provedete, mikrofon Kinect se automaticky ztlumí. Chcete-li mikrofon Kinect začít znovu používat, odpojte sluchátka s mikrofonem.

Slyšíte ozvěnu?

Pokud při konverzaci slyšíte ozvěnu, postupujte takto:

 1. Spuštěním funkce Řešení pro Kinect proveďte kalibraci zvuku. Viz část Použití řešení zvuku pro senzor Kinect pro Xbox 360.
 2. Pokud ozvěnu uslyšíte i potom, bude třeba, aby funkci Řešení pro Kinect použili rovněž vaši spoluhráči, s nimiž konverzujete.

Konverzace prostřednictvím videa

Pokyny k nastavení a používání videokonverzace najdete v části Služba Video pro Kinect na konzoli Xbox 360.

Hry Kinect

Chcete-li vyhledat hry určené k použití se senzorem Kinect, hledejte tato loga:

Vzorový herní balíček se zobrazením loga „Vyžaduje senzor Kinect“.

Vyžadován Kinect

K hraní her označených tímto logem je nutný senzor Kinect. Všechny prvky hraní her lze ovládat pomocí těla a senzoru Kinect. Herní ovladač nepotřebujete.

Logo „Doporučeno pro použití se senzorem Kinect“

Doporučeno pro Kinect

Hry označené tímto logem nevyžadují senzor Kinect, avšak s jeho použitím jsou mnohem zábavnější.

Použití služby Kinect Share

Během hraní některých her pro senzor Kinect je možné pořizovat fotografie a videa vás a přátel. Fotografie a videa můžete odesílat na weby, jako je KinectShare.com. Fotografie a videa odeslaná na web KinectShare.com lze stáhnout, vytisknout a sdílet s přáteli a rodinou na sociálních sítích, jako je Facebook.

Odeslání obrázků a videí do služby KinectShare.com

Chcete-li své fotografie nebo videa odeslat na web KinectShare.com nebo jiný web tohoto typu, je třeba, abyste byli přihlášeni ke službě Xbox Live a aby bylo pro službu Kinect Sharing zvoleno nastavení Allowed. Toto nastavení je součástí nastavení online zabezpečení a ochrany osobních údajů konzole.

Změna nastavení služby Kinect Sharing

 1. Přihlaste se na konzoli pomocí jmenovky hráče.
 2. Přejděte k možnosti Settings a potom vyberte možnost Privacy.
 3. Vyberte možnost Change Settings.
 4. Vyberte možnost Customize.
Obrazovka se zobrazením stránky Privacy and Online Settings se zvýrazněnou možností „Customize”.
 1. Vyberte možnost Kinect Sharing.
 2. Vyberte možnost Allowed nebo Blocked.
  • Allowed: Povoleno – fotografie a videa můžete nahrávat na weby a služby, jako je KinectShare.com. Pomocí účtu Microsoft se přihlaste k webu KinectShare.com a prohlédněte si odeslané fotografie a videa. Další informace.
  • Blocked: Blokováno – nebude možné odesílat a sdílet fotografie a videa na weby a v rámci služeb.

  Poznámka: U dětských účtů ve službě Xbox Live je ve výchozím nastavení zvolena možnost Blocked. U účtů dospělých a mládeže ve službě Xbox Live je ve výchozím nastavení použita možnost Allowed.

 3. Stiskněte tlačítko B na ovladači.
 4. Vyberte možnost Save and Exit.

Proveďte tento postup pro každého člena rodiny. Pokud měníte nastavení dětského účtu, budete vyzváni k zadání údajů souvisejícího účtu Microsoft (e-mailové adresy a hesla) pro dospělé.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Tipy pro hraní her Kinect na konzoli Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku