Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Sdílet tuto stránku

Nastavení zabezpečení online a ochrany osobních údajů pro dětské účty konzoly Xbox 360

Nastavení ochrany osobních údajů a dětské účty

Změna nastavení zabezpečení online a ochrany osobních údajů vaší konzoly Xbox 360 na stránkách Xbox.com

Nastavení online zabezpečení a ochrany osobních údajů můžete změnit u jakéhokoli profilu v konzole. Postup:

Změna nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů

 1. Přejděte na stránku Můj účet.
 2. V pravém horním rohu stránky se kliknutím na tlačítko Přihlásit přihlaste k účtu Xbox Live.
 3. V části Nastavení a předvolby klikněte na možnost Nastavení online a ochrany osobních údajů.
 4. Nastavení upravte podle svých požadavků.
picture

Změna nastavení zabezpečení dítěte a ochrany osobních údajů

 1. Přejděte na stránku My Account.
 2. V pravém horním rohu stránky klikněte na tlačítko Přihlásit a přihlaste se pomocí účtu Microsoft dítěte, jehož nastavení chcete změnit.
 3. V části Nastavení a ochrana osobních údajů klikněte na možnost Dítě.

  Poznámka: Než budete moci provádět změny nastavení zabezpečení účtu dítěte, musíte zadat rodičovský účet Microsoft.

 4. Nastavení upravte podle svých požadavků.

Zakázání prohlížení internetu v konzole Xbox pro dětský účet

Informace o tom, jak zakázat přístup k prohlížeči Internet Explorer ve vaší konzole Xbox 360, najdete na stránce Omezení přístupu dětí k aplikaci Internet Explorer ve službě Xbox Live.

Výchozí nastavení zabezpečení online a ochrany osobních údajů v konzole Xbox 360

Výchozí hodnoty nastavení zabezpečení online a ochrany osobních údajů vycházejí z data narození, které jste zadali při vytváření účtu.

V následující tabulce najdete přehled výchozích nastavení pro jednotlivé věkové skupiny:

 

Adult

Teen

Child

Nastavení činnosti

Online Gameplay (Hraní online)

N/A (Není k dispozici.)

Allowed

Allowed

Accept Friend Requests (Odsouhlasení žádosti o zařazení mezi spoluhráče)

N/A (Není k dispozici.)

Blocked

Blocked

Purchasing (Nakupování)

N/A (Není k dispozici.)

Blocked

Blocked

Voice and Text (Hlasová a textová komunikace)

Everyone

Friends only

Friends only

Video Communication (Videokomunikace)

Friends only

Friends only

Blocked

Web Browsing (Procházení webu)

Allowed

Allowed

Blocked

Nastavení ochrany osobních údajů

Profile Sharing (Sdílení profilu)

Friends only

Friends only

Blocked

Kinect Sharing (Sdílení Kinect)

Friends Only

Friends Only

Blocked

Social Network Sharing (Sdílení na sociálních sítích)

Allowed

Blocked

Blocked

Game Activity (Herní činnost)

Everyone

Friends only

Blocked

Online Status (Stav online)

Everyone

Friends only

Friends only

Video and Music Status (Informace o videích a hudbě)

None

None

None

Friends List (Seznam spoluhráčů)

Everyone

Friends only

Blocked

Voice Data Collection (Shromažďování hlasových dat)

Blocked

Blocked

Blocked

Voice Search Data (Údaje o hlasovém vyhledávání)

Not Set

Not Set

Not Set

Exercise Info Sharing (Sdílení informací o cvičeních)

Offline

Offline*

Offline*

Nastavení obsahu

Filtering (Filtrování)

Standard

Standard

Family

Profile Viewing (Zobrazení profilu)

Everyone

Friends only

Blocked (Blokováno)

Member Content (Členský obsah)

Everyone (Každý)

Friends only (Jen spoluhráči)

Blocked (Blokováno)

Explicit Music (Explicitní hudba)

Allowed (Povoleno)

Blocked (Blokováno)

Blocked (Blokováno)

Opt-in settings (Nastavení volitelných položek)

Xbox Marketing (Marketing Xbox)

Opt Out

Opt Out

Opt Out

Partner Marketing (Marketing od partnerů)

Opt Out

Opt Out

Opt Out

*Nezletilí nemohou vybrat možnost „Každý“ při sdílení informací o cvičení.

Nastavení činnosti

V následující tabulce je uveden popis nastavení činností ve službě Xbox Live, která můžete upravovat:

Toto nastavení...

Určuje, zda hráč může...

Možnosti

Online Gameplay (Hraní online)

Zvolte, zda se může dítě připojit ke službě Xbox Live a hrát hry s ostatními hráči ve službě Xbox Live, včetně spoluhráčů.
Toto nastavení je k dispozici pouze u dětských účtů.

 • Allowed
 • Blocked

Accept Friend Requests (Odsouhlasení žádosti o zařazení mezi spoluhráče)
Pokud u této položky nastavíte možnost Zablokováno, musí všechny žádosti o zařazení mezi spoluhráče odsouhlasit uživatel s účtem pro dospělé.

Zvolte, zda dítě může samo bez souhlasu rodiče odsouhlasit žádost o zařazení mezi spoluhráče ve službě Xbox Live. Žádosti o zařazení mezi spoluhráče mají funkci seznamu kontaktů. Navíc slouží k určení informací, jaké se mohou zobrazovat na účtu služby Xbox Live.
Toto nastavení je k dispozici pouze u dětských účtů.

 • Allowed
 • Blocked

Purchasing (Nakupování)

Zvolte, zda dítě může nakupovat položky ze služby Xbox Live, například arkádové hry, herní doplňky a další položky.
Toto nastavení je k dispozici pouze u dětských účtů.

 • Allowed
 • Blocked

Voice and Text (Hlasová a textová komunikace)

Zvolte, s kým budete ve službě Xbox Live komunikovat za použití hlasu, textu a pozvánek ke hře.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Video Communication (Videokomunikace)

Umožňuje určit, s kým lze prostřednictvím služby Xbox Live komunikovat pomocí videa. Zahrnuje službu Video Kinect a video chat během hraní.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Web Browsing

Určete, zda má být povoleno spouštění aplikace Internet Explorer a přístup k procházení webu pomocí konzoly.

 • Allowed
 • Blocked

Nastavení ochrany osobních údajů

V následující tabulce je uveden popis nastavení ochrany osobních údajů, která můžete nakonfigurovat:

Nastavení...

Účel nastavení...

Možnosti

Profile Sharing (Sdílení profilu)

Toto nastavení umožňuje určit, komu se má zobrazovat váš profil Xbox Live, mimo jiné osobní údaje, historie hraní a výsledky.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Kinect Sharing (Sdílení Kinect)

Určuje, zda je možné odeslat fotografie a videa ze hry, kterou hrajete, na web KinectShare.com nebo na jiné weby a služby. Fotografie odeslané na web KinectShare.com můžete stahovat, tisknout a sdílet. Postup sdílení fotografií a videí z hraní.

 • Allowed
 • Blocked

Social Network Sharing (Sdílení na sociálních sítích)

Toto nastavení umožňuje určit, jestli je z profilu možné odesílat obsah na sociální sítě, např. Facebook.

 • Allowed
 • Blocked

Game History (Historie hraní)

Toto nastavení určuje, komu má být přístupná vaše historie hraní a výsledky.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Online Status (Stav online)

Toto nastavení určuje, komu se mají zobrazovat informace o tom, jakou hru právě hrajete nebo jakou aplikaci právě používáte.

 • Everyone

Video Status (Stav videa)

Toto nastavení určuje, komu se má zobrazovat název videa, které aktuálně přehráváte, ve chvíli, kdy jste připojeni ke službě Xbox Live.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Friends List (Seznam spoluhráčů)

Toto nastavení určuje, komu se má zobrazovat váš seznam spoluhráčů.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Blocked

Voice Data Collection (Shromažďování hlasových dat)

Určuje, zda společnost Microsoft může shromažďovat vzorky hlasových příkazů vyslovených při použití služby Kinect. Tyto informace slouží společnosti Microsoft k vylepšování funkce rozpoznávání řeči.

 • Allowed
 • Blocked

Exercise Info Sharing (Sdílení informací o cvičeních)

Zvolte, zda a jak mají být sdíleny informace o cvičení ve službě Xbox Live (každý, spoluhráči, nikdo), případně zda nemají být ve službě Xbox Live vůbec ukládány.

Nezletilí nemohou vybrat možnost Everyone při sdílení informací o cvičení.

 • Everyone
 • Friends Only
 • Private
 • Offline

Nastavení obsahu

V následující tabulce je uveden popis nastavení obsahu online, která můžete nakonfigurovat. Chcete-li určit, které hry mohou vaše děti hrát a jaký obsah mohou zobrazovat, přečtěte si téma Rodičovská správa konzoly Xbox 360.

Nastavení...

Určuje, zda účet umožňuje...

Family Dashboard (Rodinné ovládací centrum)

Může používat ovládací centrum Xbox nebo rodinné ovládací centrum s rodinným programováním Xbox Live.

Profile Viewing (Zobrazení profilu)

Zobrazení profilů ostatních uživatelů. Profil obsahuje informace o historii hraní a výsledcích člena. Také obsahuje motto hráče a osobní údaje, které mohou být nevhodné pro děti.

Member Content (Členský obsah)

Zobrazení členského obsahu vytvořeného pro službu Xbox Live. Mezi členský obsah patří obrazový, textový a vlastní herní obsah, který může být nevhodný.

Explicit Music (Explicitní hudba)

Může v konzole a ve službě Zune přehrávat nevhodnou hudbu a hudební videa.

Volitelné možnosti

V následující tabulce je uveden popis marketingových nastavení, která můžete nakonfigurovat:

Xbox Marketing (Marketing Xbox)

Tyto informace si nenechte ujít. Získáte zasvěcené informace, jako například novinky o hrách, nejnovějších produktech, stažitelných demoverzích, videích a dalších odměnách a propagačních položkách.

Partner Marketing (Marketing od partnerů)

Chcete své údaje poskytnout také našim partnerům (např. vydavatelům her), aby vás mohli informovat o svých produktech?

Změna dětského účtu na účet pro dospělé v konzole Xbox 360

Na základě věku vlastníka účtu služba Xbox Live určuje, zda bude účet zřízen jako dětský, nebo jako účet pro dospělé. V USA je vlastníkům účtů, kteří jsou mladší 18 let, zřízen dětský účet. Hranice zletilosti se v různých zemích a oblastech liší (například v Koreji je hranice zletilosti 20 let).

Dětské účty jsou vázány na identifikátor účtu Microsoft dospělých osob. Účet dospělé osoby může řídit rodinná nastavení a omezovat přístup k některým funkcím služby Xbox Live.

Po dosažení dospělosti (dle zákonů konkrétní země či oblasti) můžete dětský účet přeměnit na účet dospělé osoby. Touto změnou se zruší rodinná nastavení a omezení služby Xbox Live.

Změna dětského účtu na účet pro dospělé

 • Přihlaste se ke službě Xbox Live prostřednictvím účtu, který chcete změnit.
 • Přejděte do nabídky Settings a potom vyberte možnost Account.
 • Vyberte možnost Promote Child Account.
 • Poznámka Věk vlastníka účtu je vypočítán pomocí data narození zadaného při vytvoření účtu. Toto datum nelze změnit. Pokud jste při vytváření účtu zadali nesprávné datum narození, vaší jedinou možností je vytvoření nového účtu se správným datem narození. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud z data narození zadaného u účtu vyplývá, že jste dosáhli zletilosti (např. v USA 18 let). Hranice zletilosti se v různých zemích a oblastech liší.

 • Změňte účet podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Chcete-li upravit nastavení vlastní konzoly (například omezit dobu, po kterou může být denně používána, nebo nastavit, jaký typ obsahu smí být zobrazován), přejděte k tématu Rodičovská správa konzoly Xbox 360. Další informace o klasifikaci ESRB a tipy pro bezpečné hraní najdete na adrese GetGameSmart.com.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení zabezpečení online a ochrany osobních údajů pro dětské účty konzoly Xbox 360“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku