Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Sdílet tuto stránku

Oprava konzoly Xbox 360: Nejčastější dotazy

V tomto článku naleznete informace o záruce, registraci a opravách konzoly Xbox 360.

Informace o tom, jak řešit problémy s konzolou, najdete na stránce Xbox 360, Kinect a příslušenství: Chyby hardwaru.

Záruka a registrace

Jak dlouhá záruka se vztahuje na konzoly Xbox 360 a příslušenství k nim?

Poskytovány jsou tyto záruky:

 • Konzola Xbox 360: Dva roky
 • Původní konzola Xbox 360 se třemi blikajícími červenými kontrolkami nebo chybou E74: Tři roky od data zakoupení konzoly (neplatí pro konzolu Xbox 360 E ani pro konzolu Xbox 360 S)
 • Senzor Kinect: Jeden rok
 • Příslušenství: Jeden rok
Poznámka Úplné znění záručních podmínek konzoly Xbox 360 je k dispozici online v tématu Záruka na produkt a softwarová licence: originální konzola Xbox 360.

Jak zjistit, zda se na mou konzolu vztahuje záruka?

To, zda je vaše konzola Xbox 360 ještě v záruce, můžete zjistit provedením následujících kroků.

Nemáte konzolu zaregistrovanou?

Zaregistrujte produkt online (v případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k účtu Microsoft). Poté se zobrazí veškeré informace o záruce.

Již jste konzolu zaregistrovali?

Zkontrolujte stav záruky (v případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k účtu Microsoft). Zobrazí se informace o záruce.

Produkt, který mám zaregistrovaný, zde není uveden.

Nezaregistrovali jste produkt telefonicky?

Produkt Xbox nemusí být spojen s vaším účtem Microsoft. Můžete si jednoduše zaregistrovat svůj produkt znovu online. Je potřeba použít stejné jméno a adresu, které jste použili při telefonické registraci produktu.

Máte více účtů Microsoft?

Odhlaste se a potom se znovu přihlaste pomocí účtu Microsoft, který jste použili původně k registraci produktu Xbox.

Na konzole blikají tři červené kontrolky nebo se zobrazuje chyba E74. Vztahuje se na tento problém záruka?

Na problémy indikované třemi červeně blikajícími kontrolkami a chybou E74 se vztahuje tříletá záruční doba (od původního data zakoupení konzoly). Pokud již tříletá záruka na konzolu uplynula, můžete si nechat konzolu opravit za poplatek.

Vztahuje se záruka i na kosmetické poškození?

Na kosmetické vady, jako jsou škrábance, praskliny, vrypy a běžné opotřebení, se záruka na produkt Xbox 360 nevztahuje.

Myslel/a jsem, že je moje konzola v záruce, ale podle informací na vašem webu to vypadá, že již v záruce není. Co mám dělat?

Pokud jste přesvědčen/a, že je datum ukončení záruční doby uvedené na webových stránkách chybné, vyhledejte doklad o koupi a obraťte se na podporu pro konzolu Xbox (kontaktní informace najdete v oddíle Pomoc ve spodní částí této stránky). Za účelem ověření data nákupu produktu budete požádáni o zaslání originálního dokladu o koupi e-mailem.

Jakou získám záruku poté, co bude konzola opravena?

Na opravované konzoly poskytujeme záruku. Délka této záruční doby závisí na tom, zda servis proběhnul v době, kdy byl produkt ještě v záruce:

 • Servis v záruční době: Pokud byla konzola Xbox 360 v servisu v rámci původní záruční doby (oprava zdarma), získáte buď zbývající dobu původní záruky, nebo 90 dní (podle toho, které z těchto období je delší).

 • Servis po záruční době: Pokud je konzola Xbox 360 opravena v době, kdy se na ni již nevztahuje původní záruční doba (placená oprava), bude na opravenou konzolu poskytnuta 90denní záruka.

Kolik mimozáruční oprava stojí?

Cena za opravu konzoly po záruce se různí:

Oprava v záruční době: zdarma
Oprava po záruce pro původní konzolu Xbox 360: 80 EUR plus daň (žádost online) nebo 110 EUR plus daň (žádost přes telefon)
Pozáruční oprava konzoly Xbox 360 S nebo Xbox 360 E: 80 EUR plus daň (žádost online) nebo 110 EUR plus daň (žádost přes telefon)

Když konzolu pošlete k opravě do našeho servisního střediska, ověříme, zda konzola vykazuje problém se třemi blikajícími červenými kontrolkami nebo s chybou E74. Pokud problém se třemi blikajícími červenými kontrolkami nebo s chybou E74 potvrzen nebude a již vypršela standardní roční záruka na produkt, můžete si konzolu nechat opravit za poplatek nebo vám můžeme konzolu vrátit neopravenou.

Poznámka: Pokud na konzole blikají tři červené kontrolky, zkuste problém před odesláním konzoly k opravě vyřešit podle pokynů uvedených v tématu Řešení problémů signalizovaných červenými kontrolkami. Zobrazuje-li se chyba E74, zadejte žádost o opravu online.

Oprava konzoly

Jak si mohu nechat konzolu opravit?

Opravu konzoly je nutné provést v servisním středisku společnosti Microsoft. Přečtěte si, jak lze objednat opravu konzoly.

Kdo může zadat žádost o opravu online?

Kdokoli. Abyste mohli zadat žádost o opravu, potřebujete účet Microsoft. Pokud účet Microsoft ještě nemáte, můžete si ho zdarma vytvořit. Účet Microsoft je přihlašovací služba, která se používá pro různé weby a služby společnosti Microsoft.

Proč je zadání žádosti o opravu online levnější než volání oddělení podpory produktu Xbox?

Pokud žádost o opravu zadáte online, jsou naše náklady nižší, než když se rozhodnete hovořit s pracovníkem oddělení podpory. Rozdíl v těchto nákladech se promítá i do konečné ceny opravy.

Opravíte mi konzolu?

Vaše konzola bude buď opravena, nebo vám ji vyměníme za novou (pokud oprava není možná). Na vyměněné konzoly se vztahují stejné záruční podmínky jako na opravené konzoly.

Jak dlouho bude oprava trvat?

Průměrná doba opravy je 10 až 14 dní, přičemž je započítána i doba přepravy. Jakmile konzola dorazí do našeho servisního střediska, bude se průměrná doba opravy lišit podle země.

Odhadovaná doba opravy:

 • Rakousko: 9 dní
 • Belgie: 8 dní
 • Česká republika: 9 dní
 • Dánsko: 10 dní
 • Finsko: 14 dní
 • Francie: 10 dní
 • Řecko: 14 dní
 • Německo: 7 dní
 • Maďarsko: 11 dní
 • Irsko: 13 dní
 • Itálie: 11 dní
 • Nizozemí: 7 dní
 • Norsko: 16 dní
 • Polsko: 10 dní
 • Portugalsko: 14 dní
 • Slovensko: 10 dní
 • Španělsko: 13 dní
 • Švédsko: 11 dní
 • Švýcarsko: 10 dní
 • Spojené království: 10 dní

Poznámka: Uvedená délka opravy je pouze odhadovaná, přičemž oprava bude zahájena, jakmile konzola dorazí do servisního střediska.

Jak postupovat po odeslání žádosti o opravu online?

Poté, co odešlete žádost o opravu, obdržíte e-mail s informacemi o tom, jakým způsobem konzolu zabalit a odeslat do našeho servisního střediska. Stačí postupovat podle pokynů v e-mailu.

Informace o balení a odeslání jsou také k dispozici online:

Stáhněte si soubor ve formátu PDF s pokyny k odeslání konzoly.

Pokud jste neobdrželi potvrzení objednávky e-mailem ani po 24 hodinách, zkontrolujte ve svém poštovním programu složku s nevyžádanou poštou a filtr nevyžádané pošty. Štítek je e-mailem zaslán společností UPS (pkginfo@ups.com) a e-maily o stavu opravy odesílá společnost Microsoft. Pokud zprávu se štítkem nenajdete ani ve složce s nevyžádanou poštou, obraťte se na podporu pro konzolu Xbox (kontaktní informace najdete v oddíle Pomoc ve spodní částí této stránky).

Jak lze zjistit stav opravy?

Stav opravy můžete kdykoli zjistit na webu (v případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k účtu Microsoft).

Proč byla moje konzola vrácena bez opravy?

Konzola může být vrácena bez opravy z následujících důvodů:

 • Nebyla zjištěna žádná závada konzoly.
  Další pomoc získáte kontaktováním podpory konzoly Xbox.
 • Je možné, že konzola byla upravena nebo pozměněna, v kterémžto případě byla konzola zakázána.
  Opravy nebo servis konzoly Xbox 360, které provede kdokoli jiný než společnost Microsoft, jsou důvodem ke zneplatnění záruky a mají za následek zákaz připojování konzoly. Pokud byla konzola upravena nebo změněna, záruka se stává neplatnou a konzola nemá nárok na autorizovaný servis, dokonce ani za poplatek. Bližší informace o zákazu připojování konzoly ke službě Xbox Live najdete v tématu Informace o zákazech připojování konzol ve službě Xbox Live.

Odeslání a štítky

Jaké mám možnosti odeslání?

Pro odeslání konzoly máte následující možnosti:

 • Tisk štítku: Toto je nejrychlejší způsob odeslání. Vytiskněte si předplacený expediční štítek UPS, nalepte jej na krabici a konzolu odešlete našemu servisnímu středisku.
 • Zaslání štítku: Zašleme vám předplacený expediční štítek UPS, který můžete nalepit na přepravní krabici. Tento expediční štítek byste měli obdržet do 4 dnů. Tato volba je dostupná, pouze pokud zažádáte o opravu online.

Kdo přepravu konzoly platí?

Všechny poplatky za přepravu konzoly Xbox 360, včetně přepravy do našeho servisního střediska a z něj, platí naše společnost.

Jak vytisknout poštovní štítek?

Postup:

 1. Přejděte na webovou stránku Online servisní středisko pro konzolu Xbox.
 2. Na stránce Check Repair Status (pravý dolní roh) zadejte číslo své žádosti o opravu a PSČ a potom klikněte na tlačítko Check Status. Číslo žádosti o opravu je uvedeno v e-mailu s potvrzením vaší objednávky opravy. Můžete také kliknout na možnost Přihlásit a zadat účet Microsoft (e-mailová adresa a heslo).
 3. Vedle stavu opravy klikněte na možnost Vytisknout expediční štítek.
 4. Poznámka: Expediční štítek pro konzolu by se měl otevřít v samostatném okně. Pokud se nové okno neotevře, zkontrolujte, zda prohlížeč neblokuje automaticky otevíraná okna.

 5. Vytiskněte zobrazený obsah.

Musím konzolu odeslat okamžitě?

Svou konzolu nám pošlete do 30 dnů od odeslání online žádosti o opravu. Pokud konzolu neodešlete do 30 dnů, objednávka opravy bude zrušena a expediční štítek pozbyde platnosti.

Jak mám konzolu zabalit k odeslání?

Při balení je třeba konzolu v krabici dostatečně utěsnit, aby se snížilo riziko jejího poškození během přepravy. Krabice, kterou použijete pro přepravu, vám nebude vrácena.

Pošlete nám pouze konzolu. Před zabalením konzoly k odeslání odeberte pevný disk, příslušenství a disky. Pokud disk uvízl v diskové jednotce, vyjměte jej podle postupu v tématu Řešení problémů s diskovou jednotkou Xbox (vyberte problém „Disková jednotka zaseknutá v poloze zavřeno“).

Mám zásilku pojistit?

Pokud použijete poskytnutý předplacený štítek, nebude pojištění nutné.

Příslušenství a herní disky

Nefunguje mi disk s hrou. Co mám dělat?

Další informace naleznete v tématu Řešení problémů s diskovou jednotkou Xbox, kde naleznete pomoc při řešení problémů spojených s herními disky. Pokud se potíže nepodaří vyřešit, využijte program výměny herních disků společnosti Microsoft.

Jak dlouhá záruka se vztahuje příslušenství?

Záruční doba pro veškeré licencované příslušenství pro konzolu Xbox 360 je 90 dnech od původního data zakoupení.

Jak si mohu nechat příslušenství opravit?

Pokud jste příslušenství konzoly Microsoft Xbox 360 zakoupili v posledních 30 dnech, můžete jej s původním dokladem o koupi vrátit prodejci. Pokud od nákupu příslušenství uplynulo více než 30 dní, ale méně než jeden rok, můžete si v online servisním středisku pro konzolu Xbox objednat náhradní příslušenství (je třeba se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů k účtu Microsoft).

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Oprava konzoly Xbox 360: Nejčastější dotazy“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku