Sdílet tuto stránku

Řešení potíží s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows

Na této stránce

Adaptér se nenainstaloval automaticky

Protože ovladače pro bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows jsou v operačním systému Windows 10 vestavěny, měl by se adaptér nainstalovat automaticky. Pokud se tak nestane, vyzkoušejte následující řešení:

 • Zařízení se systémem Windows 10 musí být připojeno k internetu.
 • Zařízení se systémem Windows 10 musí být aktuální – zkontrolujte dostupnost aktualizací v Aktualizacích systému Windows.
 • Restartujte zařízení a zkuste to znovu.
 • Zkontrolujte, zda nejsou porty USB zakázány ve Správci zařízení.
 • Vyzkoušejte jiný port USB 2.0 nebo 3.0.
 • Pokud se ovladače nainstalovaly pouze částečně, zkuste je nainstalovat znovu. V tomto případě je nutné ovladače nejdříve odinstalovat. Proveďte postup podle následujících pokynů:
 1. Přejděte do Správce zařízení.
 2. Vyhledejte bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows v části Síťové adaptéry.
Okno Správce zařízení ve Windows s rozbalenou kategorií Síťové adaptéry a vybraným bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.
 1. Kliknutím na bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows otevřete okno Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Ovladače.
Karta Ovladače na stránce s vlastnostmi v systému Windows pro bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows se zvýrazněnou možností Driver Details
 1. Na kartě Ovladač klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 2. V okně s potvrzením zaškrtněte možnost Odstranit software ovladače tohoto zařízení.
Okno s potvrzením možnosti „Odstranit software ovladače tohoto zařízení“ se zvýrazněným tlačítkem OK.
 1. Odpojte bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows a restartujte zařízení se systémem Windows 10. Jakmile je zařízení opět zapnuto, připojte adaptér.
 2. Pokud se bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows stále neinstaluje, proveďte ještě jednou důkladně všechny výše uvedené kroky. Pokud nelze potíže vyřešit, bude nutné adaptér vyměnit. Viz téma Získání servisu pro bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows.

Adaptér fungoval, ale nyní nereaguje

Pokud byl adaptér nainstalován a funkční, ale nereaguje po probuzení počítačem, může to být způsobeno nastavením bezdrátového probuzení řadiče USB, které není ve výchozí podobě povoleno. Toto nastavení je obvykle spravováno ovladačem řadiče USB.

Můžete vyzkoušet následující dvě řešení:

 1. Když je zařízení se systémem Windows 10 spuštěno, odpojte zařízení a znovu je připojte.
 2. Pokud tento postup nefunguje, můžete upravit vlastnosti a povolit nastavení Wake on Wireless. V okně Vlastnosti bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows vyberte nastavení Povolit zařízení probouzet počítač. To provedete podle následujících pokynů:
 1. Přejděte do Správce zařízení.
 2. Vyberte bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows v části Síťové adaptéry.
Okno Správce zařízení ve Windows s rozbalenou kategorií Síťové adaptéry a vybraným bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.
 1. Kliknutím na bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows otevřete okno Vlastnosti.
 2. Klikněte na kartu Řízení spotřeby.
 3. Vyberte možnost Povolit zařízení probouzet počítač a klikněte na tlačítko OK.
Karta Řízení spotřeby na stránce s vlastnostmi v systému Windows pro bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows se zvolenou možností „Povolit zařízení probouzet počítač“ a zvýrazněným tlačítkem OK

Ovladač nelze spárovat s adaptérem

Pokud nelze spárování provést podle pokynů, vyzkoušejte následující řešení:

 • Musíte být v dosahu adaptéru (6 metrů nebo méně) a směrem k ovladači nesmí být žádná překážka.
 • Pokud máte ovladač pro Xbox, zkuste ovladač opětovně spárovat s konzolí stisknutím tlačítka pro spárování na konzoli a poté tlačítka pro spárování na ovladači. Kontrolky začnou blikat a po úspěšném spárování budou svítit souvisle. Pokud lze ovládač spárovat, znamená to, že se jedná o problém bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows. Pokud nelze ovladač s konzolí spárovat, přejděte na téma Nastavení bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows.
 • Odpojte adaptér, restartujte zařízení, adaptér znovu připojte (pokud je to možné, do jiného portu) a zkuste to znovu.

Potíže se zvukem headsetu prostřednictvím ovladače

Pokud dochází k potížím se zvukem u ovladače spárovaného s bezdrátovým adaptérem Xbox pro Windows, vyzkoušejte následující řešení:
 • Musíte být v dosahu adaptéru (6 metrů nebo méně) a směrem k ovladači nesmí být žádná překážka.
 • Ovladač musí být aktualizován:
  • Na konzoli Xbox One: Přejděte k možnosti Settings a potom k možnosti Accessories. Vyberte ovladač a zjistěte, zda není k dispozici aktualizace. Pokud ano, aktualizaci nainstalujte. Další informace najdete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.
  • V zařízení Windows 10: (K dispozici od 12. listopadu 2015) Stáhněte aplikaci Xbox Accessories ze služby Windows Store.  Jedná se o samostatnou aplikaci oddělenou od aplikace Xbox. Tato aplikace vám umožní aktualizovat ovladač.

   Poznámky
   • Tato aplikace je k dispozici pouze ve Windows 10.
   • Aplikace je dostupná ještě před 12. listopadem, ale funkce pro aktualizaci ovladačů bude k dispozici až od 12. listopadu.
  • Zajistěte, aby nedocházelo k rušení bezdrátového signálu. Rušení může snížit kvalitu bezdrátového signálu a ovlivnit funkci přenosu zvuku.

Ovladač se často odpojuje od adaptéru

Pokud se ovladač často odpojuje od bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows, je to obvykle způsobeno vlivem prostředí, např. překážkami v přímé viditelnosti (mezi ovladačem a adaptérem) nebo velkou mírou rušení, např. kovovými předměty. Zkuste zlepšit spojení mezi ovladačem a adaptérem podle následujících pokynů:

 • Musíte být v optimálním dosahu adaptéru (6 metrů nebo méně).
 • Použijte USB extender k přiblížení adaptéru k ovladači.
 • Mezi adaptérem a ovladačem musí být přímá viditelnost bez překážek. V případě potřeby použijte USB extender. Tato dvě zařízení potřebují k úspěšné vzájemné komunikaci maximálně nerušené spojení.
 • Přemístěte adaptér dále od kovových předmětů a nepokládejte jej přímo na kovový povrch.

Další potíže s ovladačem

Pokud nejsou potíže s ovladačem popsány výše, přejděte na téma Bezdrátový ovladač pro Xbox One nefunguje správně.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku