Sdílet tuto stránku

Nastavení bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows

Bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows 10 můžete nastavit na libovolném zařízení s Windows 10 a bezdrátový adaptér Xbox pro Windows na můžete nastavit libovolném tabletu, notebooku nebo stolním počítači se systémem Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7. Nastavení adaptéru probíhá v rámci dvou kroků: připojení adaptéru k zařízení a spárování ovladače.

Připojení adaptéru k zařízení

Zařízení se systémem Windows musí být aktuální a musíte být připojeni k internetu.

Zapojte adaptér do portu USB 2.0 nebo 3.0 v zařízení se systémem Windows. Instalace bude zahájena automaticky. Ovladače adaptéru jsou v operačním systému Windows vestavěny.

Poznámka: Další informace najdete v tématu Funkčnost bezdrátového ovladače pro Xbox v rámci různých operačních systémů.

Nákres přenosného počítače s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows zapojeným do portu USB na boční straně

Pokud adaptér používáte s počítačem nebo jiným zařízením, které nemá port USB otočen směrem k ovladači nebo je zakryto kovovými předměty, použijte dodávaný USB extender, kterým odstraníte rušení bezdrátového signálu a zajistíte přímou viditelnost k ovladači.

Bezdrátový síťový adaptér Xbox pro Windows je zobrazen na stole vedle monitoru a připojen pomocí USB extenderu k počítači umístěnému pod stolem

Spárování ovladače

Pokud jste už bezdrátový ovladač pro Xbox One používali, budete znát postup spárování ovladače s konzolí, v tomto případě pak s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.

Na nákresu znázorňuje tečkovaná čára ovladač pro Xbox komunikující s přenosným počítačem pomocí bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows.

Postup spárování ovladače s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows:

  1. Připojte bezdrátový síťový adaptér Xbox k zařízení s Windows 10 (aby byl napájen) a stiskněte tlačítko na bezdrátovém síťovém adaptéru Xbox.
  2. Ujistěte se, že je ovladač zapnutý, a stiskněte tlačítko pro spárování ovladače. Během připojování bude blikat kontrolka na ovladači. Jakmile bude připojení dokončeno, kontrolky na adaptéru i ovladači budou souvisle svítit.

Některé počítače, jako je Microsoft Surface Studio, mají bezdrátový síťový adaptér Xbox vestavěný. To vám umožní připojit váš ovladač bezdrátově pomocí funkce Přidat zařízení v Nastavení. Tuto metodu můžete použít i k připojení pomocí bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows namísto stisknutí tlačítka na adaptéru.

  1. V počítači vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Přidá oddíl Zařízení v nabídce Nastavení počítače.
  1. Vyberte Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení.
Tlačítko pro spárování umístěné na zadní části ovladače Xbox
  1. Vyberte Vše ostatní.
  1. Vyberte Bezdrátový ovladač pro Xbox.
  1. Klikněte na Hotovo.

Pokud máte potíže s nastavením adaptéru nebo ovladače, přečtěte si téma Řešení potíží s bezdrátovým síťovým adaptérem Xbox pro Windows.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Nastavení bezdrátového síťového adaptéru Xbox pro Windows“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku