Sdílet tuto stránku

Bezdrátový ovladač pro Xbox One se odpojuje nebo jej nelze připojit.

Podívejte se na video nebo témata níže týkající se řešení potíží s bezdrátovým ovladačem pro Xbox One.

Video: Řešení potíží s odpojováním ovladače na konzoli Xbox One

Podívejte se na video „Řešení potíží s odpojováním ovladače na konzoli Xbox One“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Témata

Ovladač pro Xbox One se nedaří připojit ke konzoli

Máte-li potíže s připojením bezdrátového ovladače ke konzoli, může to být způsobeno jedním z následujících problémů:

 • Baterie v ovladači jsou slabé nebo je nutné sadu dobíjecích baterií pro Xbox One dobít.
  • Jsou-li baterie v ovladači slabé, může ovladač fungovat jen částečně, například nemusí fungovat vibrace. Tato částečná funkčnost má prodloužit zbývající výdrž baterií.
  • Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby bylo možné ho krátce znovu zapnout, dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho.
 • Jiné bezdrátové zařízení, například notebook, mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon nebo bezdrátový směrovač, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Kovové předměty, například kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního systému, které se nacházejí mezi konzolí a bezdrátovým ovladačem, ruší připojení ovladače ke konzoli.
 • Je již připojeno osm bezdrátových ovladačů a snažíte se připojit další.
 • Došlo k poruše hardwaru Xbox One.

Řešení

Pokuste se problém odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Dobijte sadu baterií nebo ji vyměňte

Pokud tlačítko Xbox  na ovladači pro Xbox One svítí, znamená to, že bezdrátový ovladač je napájený. Pokud nesvítí, zkuste vyměnit baterie, aby ovladač zůstal připojený. Další informace naleznete v části Bezdrátový ovladač pro Xbox One se nedaří zapnout.

Poznámka: Úroveň nabití baterií v ovladači můžete zjistit prostřednictvím ukazatele stavu baterie na úvodní obrazovce. Více informací naleznete v části Kontrola nabití baterií v ovladači pro Xbox One.

Řešení 2: Vypněte a zapněte konzoli

Úplné vypnutí a zapnutí zcela restartuje konzoli. Nepřijdete při tom o žádné hry ani uložená data.

Podívejte se na výše uvedené video nebo následujte pokyny níže, týkající se vypnutí a zapnutí konzole Xbox One:

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox na ovladači.

Pokud při restartování konzole není zobrazena zelená spouštěcí animace, opakujte tyto kroky. Podržte vypínač, dokud se konzole zcela nevypne.

Poznámka: Jestliže je konzole v režimu napájení pro okamžité zapnutí, výše uvedeným postupem konzoli zcela vypnete. Režim Okamžitého zapnutí, který umožňuje zapnout konzoli pomocí hlasových příkazů, bude aktivován až po restartování konzole. (Hlasové příkazy nejsou podporovány ve všech zemích.)

Řešení 3: Zkuste znovu připojit bezdrátový ovladač ke konzoli

Na bezdrátovém ovladači:

 1. Podržte tlačítko pro bezdrátové připojení, dokud tlačítko Xbox  nezačne blikat.
 2. Podržte znovu tlačítko pro bezdrátové připojení. Tlačítko Xbox  na ovladači zůstane rozsvícené. Značí to, že je bezdrátový ovladač připojen ke konzoli.
Ruka s nataženým ukazováčkem za účelem stisknutí tlačítka pro bezdrátové připojení na přední straně ovladače pro Xbox One.

Další informace naleznete v části Připojení bezdrátového ovladače ke konzoli Xbox One.

Pomocí kabelu USB

Bezdrátový ovladač při připojení ke konzoli prostřednictvím kabelu s konektory USB a micro USB funguje jako drátový ovladač. Viz část Připojení nabíjecího kabelu k použití bezdrátového ovladače pro Xbox One bez baterií.

Poznámka: Pokud se ovladač připojí při použití kabelu USB, avšak po odpojení kabelu připojený nezůstane (prodleva po odpojení kabelu je asi 2–3 sekundy), připojte jej znovu a zkontrolujte, zda není k dispozici aktualizace ovladače. Postup najdete níže v části Zkontrolujte, zda je ovladač aktualizován níže.

Pokud je ovladač aktuální, a přesto nezůstane při použití kabelu USB připojený, bude třeba ovladač vyměnit. Viz část Výměna ovladače níže.

Řešení 4: Odpojte všechny připojené bezdrátové ovladače a headsety

Pokud již je připojeno osm bezdrátových ovladačů, zkuste některé nebo všechny odpojit přidržením tlačítka Xbox  na každém ovladači a zvolením možnosti Controller off, čímž se ovladač vypne. Poté zkuste bezdrátový ovladač znovu připojit. Pokud bezdrátový ovladač stále nelze ke konzoli připojit, bude třeba ho vyměnit nebo požádat o opravu.

Řešení 5: Vyměňte ovladač

Pokud se výše uvedenými řešeními nepodařilo ovladač ke konzoli připojit, bude třeba ovladač vyměnit. To provedete podle následujících pokynů:

 1. Přejděte na stránku Podpora zařízení a vyberte možnost Vyměnit příslušenství.
 2. Vyberte konzoli Xbox One pro svůj ovladač nebo ovladač pro Xbox One, který jste registrovali zvlášť.
 3. Vyberte možnost Ovladač a poté možnost Další.
 4. Podle pokynů na obrazovce dokončete servisní objednávku.

Ovladač se odpojuje od konzole

Jestliže byl bezdrátový ovladač pro Xbox One připojen ke konzoli, ale během používání se odpojuje, může to být způsobeno jedním z následujících problémů:

 • Bezdrátový ovladač byl alespoň 15 minut neaktivní. Bezdrátový ovladač pro Xbox One je nastaven tak, aby se po 15 minutách neaktivity vypnul. Další informace naleznete v části Bezdrátový ovladač pro Xbox One se vypíná.
 • Baterie v bezdrátovém ovladači jsou slabé nebo je třeba dobít sadu dobíjecích baterií pro Xbox One.
  • Jsou-li baterie v ovladači slabé, může ovladač fungovat jen částečně, například nemusí fungovat vibrace. Tato částečná funkčnost má prodloužit zbývající výdrž na baterie.
  • Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby bylo možné ho krátce znovu zapnout, dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho.
 • Ovladač je mimo dosah. Ovladače pro předchozí verzi konzole Xbox One lze používat do vzdálenosti 6 m od konzole.
  • Při použití konzole Xbox One S s nejnovějším bezdrátovým ovladačem pro Xbox One, který je vybaven funkcí Bluetooth, lze dosáhnout až dvojnásobného dosahu.
  • Funkci Bluetooth nelze použít k opětovnému připojení ke konzoli.
 • Jiné bezdrátové zařízení, například notebook, mikrovlnná trouba, bezdrátový telefon nebo bezdrátový směrovač, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Kovové předměty, například chromované čelní kryty, kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního systému, které se nacházejí mezi konzolí a bezdrátovým ovladačem, ruší připojení bezdrátového ovladače ke konzoli.
 • Došlo k poruše hardwaru Xbox One.

Řešení

Pokuste se problém odstranit pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Přesuňte se blíže ke konzoli

Bezdrátový ovladač má maximální dosah 6 m, ale faktory prostředí, jako jsou stěny a bezdrátové rušení z jiných zařízení, mohou jeho dosah zkrátit.

Ujistěte se, že bezdrátový ovladač směřuje přibližně k přední straně konzole. Při ovládání zpoza konzole nebo když je konzole umístěna například v uzavřené skříňce, může být výkon ovladače snížen.

Řešení 2: Dobijte sadu baterií nebo ji vyměňte

Pokud tlačítko Xbox  na ovladači pro Xbox One svítí, znamená to, že bezdrátový ovladač je napájený. Pokud tlačítko Xbox na ovladači nesvítí, zkuste v něm vyměnit baterie, aby zůstal připojený. Další informace naleznete v části Bezdrátový ovladač pro Xbox One se nedaří zapnout.

Poznámka: Ovladač může být dostatečně nabitý na to, aby bylo možné ho krátce znovu zapnout, dokud však baterie nevyměníte, nevydrží zapnutý dlouho. Úroveň nabití baterií v ovladači můžete zjistit prostřednictvím ukazatele stavu baterie na úvodní obrazovce. Více informací naleznete v části Kontrola nabití baterií v ovladači pro Xbox One.

Řešení 3: Vypněte a zapněte konzoli

Úplné vypnutí a zapnutí zcela restartuje konzoli. Nepřijdete při tom o žádné hry ani uložená data.

Podívejte se na výše uvedené video nebo následujte pokyny níže, týkající se vypnutí a zapnutí konzole Xbox One:

 1. Vypněte konzoli přidržením tlačítka Xbox  na přední straně konzole přibližně na 10 sekund.
 2. Konzoli znovu zapněte stisknutím tlačítka Xbox  na konzoli nebo tlačítka Xbox na ovladači.

Pokud při restartování konzole není zobrazena zelená spouštěcí animace, opakujte tyto kroky. Podržte vypínač, dokud se konzole zcela nevypne.

Poznámka: Jestliže je konzole v režimu napájení Okamžité zapnutí, výše uvedeným postupem konzoli zcela vypnete. Režim Okamžitého zapnutí, který umožňuje zapnout konzoli pomocí hlasových příkazů, bude aktivován až po restartování konzole. (Hlasové příkazy nejsou podporovány ve všech zemích.)

Řešení 4: Zkuste znovu připojit bezdrátový ovladač ke konzoli

Na bezdrátovém ovladači:

 1. Podržte tlačítko pro bezdrátové připojení, dokud tlačítko Xbox  nezačne blikat.
 2. Podržte znovu tlačítko pro bezdrátové připojení. Tlačítko Xbox  na ovladači zůstane rozsvícené. Značí to, že je bezdrátový ovladač připojen ke konzoli.
Ruka s nataženým ukazováčkem za účelem stisknutí tlačítka pro bezdrátové připojení na přední straně ovladače pro Xbox One.

Další informace naleznete v části Připojení bezdrátového ovladače ke konzoli Xbox One.

Pomocí kabelu USB:

Bezdrátový ovladač při připojení ke konzoli prostřednictvím kabelu s konektory USB a micro USB funguje jako drátový ovladač. Viz část Připojení nabíjecího kabelu k použití bezdrátového ovladače pro Xbox One bez baterií.

Řešení 5: Odstraňte předměty mezi bezdrátovým ovladačem a konzolí

Bezdrátový ovladač má funkční dosah 6 metrů od konzole. Předměty, které se nacházejí mezi ovladačem a konzolí, však mohou tuto vzdálenost zkrátit. Zařízení využívající bezdrátovou technologii (např. mobilní telefony) mohou také způsobovat rušení bezdrátového ovladače. Odstraňte nebo přemístěte následující předměty či bezdrátová zařízení, které mohou způsobovat rušení bezdrátového ovladače nebo konzole:

 • Notebooky
 • Mikrovlnné trouby
 • Bezdrátové telefony
 • Bezdrátové směrovače
 • Kovové přihrádky, police nebo dvířka na skříni zábavního zařízení

Řešení 6: Zkontrolujte, zda je ovladač aktualizován

Pokud ovladač není aktuální, pravděpodobně je nutná důležitá aktualizace softwaru, včetně nejnovějšího firmwaru ovladače. Ovladač aktualizujete následujícím postupem:

 1. Připojte se ke službě Xbox Live.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 3. Vyberte možnost Settings.
 4. Vyberte možnost All Settings.
 5. Vyberte možnost Kinect & devices.
 6. Vyberte možnost Devices & accessories.
 7. Vyberte ovladač.
 8. Je-li k dispozici aktualizace, zobrazí se možnost Update. Pokud žádná aktualizace k dispozici není, ovladač je aktuální.
 9. Pokud ovladač aktualizaci vyžaduje, připojte k němu kabel USB a dokončete aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
Na obrazovce je text "Let's get ready" s obrázkem kabelu USB připojovaného k ovladači pro Xbox One. Jsou zde tlačítka "Exit" a "Continue" (zvýrazněné).
 1. Zobrazí se ukazatel průběhu.
Na obrázku ovladače nad ukazatelem průběhu, který znázorňuje 5 procent dokončení, je zobrazen text "Updating controller".
 1. Po dokončení aktualizace odpojte kabel USB. Pokud potřebujete aktualizovat další ovladače, nyní je postupně připojte, stiskněte na obrazovce tlačítko Update another a postupujte podle pokynů.
  Jinak vyberte možnost Exit.
Na obrazovce je text "Controller updated" a také tlačítka "Exit" a "Update another" (zvýrazněné).
 1. Zapněte bezdrátový ovladač stisknutím tlačítka Xbox .

Pokud tímto postupem problém s odpojováním ovladače neodstraníte, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 7: Odpojte veškeré příslušenství USB

Odpojte všechna zařízení USB, která jsou připojená ke konzoli (včetně bezdrátových modulů, jednotek flash, dalších drátových ovladačů atd.) a potom znovu zkuste ovladač použít. Může být nutné konzoli nejprve restartovat.

Pokud tímto postupem problém s odpojováním ovladače neodstraníte, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 8: Zkuste použít jiný ovladač

Máte-li jiný ovladač, vyzkoušejte, jestli se problém s odpojováním projeví i u něj. Zkontrolujte, že jsou v ovladači nabité baterie a že je ovladač připojený ke konzoli. Hrajte s tímto ovladačem po nějakou dobu, abyste ho řádně vyzkoušeli.

 • Pokud druhý ovladač funguje normálně, bude třeba původní ovladač vyměnit. Přejděte na stránku Podpora zařízení, přihlaste se ke svému účtu Microsoft a poté požádejte o náhradní ovladač pomocí možnosti Vyměnit příslušenství.
 • Pokud s oběma ovladači dochází k častému odpojení, bude třeba konzoli opravit. Viz část Zajištění opravy konzole Xbox nebo senzoru Kinect.

Máte nějaké dotazy ohledně opravy nebo záruky? Přejděte k tématu Nejčastější dotazy k záruce a registraci konzole Xbox.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Bezdrátový ovladač pro Xbox One se odpojuje nebo jej nelze připojit.“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku