Sdílet tuto stránku

Veškeré informace o klávesnici pro Xbox One

Klávesnici pro Xbox One můžete použít ke snadnému odesílání zpráv přátelům, uplatnění kódů a vyhledávání aplikací a obsahu na webu. Pokud navíc připojíte headset, můžete si povídat při hraní.

Fotografie klávesnice pro Xbox One
Nastavení nové klávesnice pro Xbox One

Přehrát video „Nastavení nové klávesnice pro Xbox One”. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Na této stránce

Funkce klávesnice pro Xbox One

Podsvícené klávesy klávesnice se rozsvítí při každém stisku klávesy. Zhasne se po několika sekundách.

Ovládání zvuku pro přizpůsobení zvuku použijte tlačítka +/-, ztlumení mikrofonuhlasitost hry/konverzace.

3,5mm zvukový konektor monofonní headsety budou odesílat a přijímat zvuk konverzace. Stereofonní headsety budou odesílat a přijímat zvuk konverzace i zvuk ze hry.

Kompatibilita klávesnice podporuje konzoli Xbox One a Windows 10 a lze ji připojit ke všem ovladačům pro Xbox One.

První připojení klávesnice pro Xbox One

Aby klávesnice pro Xbox One fungovala správně, musíte aktualizovat konzoli Xbox One i ovladač pro Xbox One. Postupujte následovně:

 1. Aktualizujte operační systém konzole Xbox One na nejnovější verzi. Klávesnice vyžaduje, aby konzole měla aktualizaci z listopadu 2015 (nebo novější). Další informace naleznete v tématu Verze operačního systému konzole Xbox One a systémové aktualizace.
 2. Zapněte ovladač pro Xbox One.
 3. Připojte klávesnici k ovladači.
 4. Aktualizujte ovladač pro Xbox One. Oranžová LED dioda přerušovaným svícením oznámí připojení a nutnost aktualizace. Více informací najdete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.
 5. Připojte headset kabelem s 3,5mm konektorem ke klávesnici. Další informace naleznete v tématu Připojení kompatibilního headsetu ke konzoli Xbox One.

Zvláštní klávesy a režimy klávesnice pro Xbox One

Následující obrázek ukazuje zvláštní klávesy a funkce klávesnice pro Xbox One.

Fotografie klávesnice pro Xbox One ukazující tlačítka speciálních funkcí označená čísly 1 až 6 odpovídající textové klávese následující za obrázkem.
 1. Oranžový režim nebo zelený režim

  Stiskněte oranžovou nebo zelenou klávesu a poté jakoukoli textovou klávesu. Zapíše se odpovídající znak na stisknuté klávese. Oranžová nebo zelená klávesa bude v tomto režimu rozsvícená. Stisknutí jakékoli textové klávesy nebo opětovné stisknutí oranžové nebo zelené klávesy tento režim ukončí. Pokud jste v režimu Caps Lock, zobrazí se velké písmeno.

 2. Klávesy X1 a X2

  Tyto klávesy jsou přizpůsobitelné a lze k ním přiřadit různé funkce. Postup nastavení funkcí kláves X1X2:

  a. Připojte klávesnici k ovladači.

  b. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.

  c. Vyberte možnost Settings.

  d. Vyberte možnost All Settings.

  e. Vyberte možnost Kinect & devices.

  f. Vyberte možnost Devices & accessories.

  g. Vyberte ovladač, ke kterému je klávesnice připojena.

  h. Vyberte v nabídkách Device options požadovanou funkci pro klávesy X1X2.

Na této obrazovce jsou možnosti k zadání akcí přiřazených ke klávesám X1 a X2 na klávesnici pro Xbox One.

Poznámky:

  • Pro ovládání hlasitosti televizoru je požadován senzor Kinect nebo kabel s vysílačem IR. Aby konzole Xbox mohla televizor ovládat, bude nutné konfigurovat nastavení. Postupujte následovně:

   1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
   2. Vyberte možnost Settings.
   3. Vyberte možnost All Settings.
   4. Vyberte možnost TV and OneGuide.
   5. Vyberte možnost Device Control.
   6. Vyberte možnost „TV” z nabídky „Devices“.
   7. Vyberte možnost TV Setup.
   8. Nastavte televizor podle pokynů na obrazovce.
  • Tyto klávesy nefungují při používání Windows 10.
 1. Caps Lock

  Pro přechod do režimu Caps Lock stiskněte oranžovou klávesu a poté klávesu Shift. Kontrolka Caps bude v tomto režimu svítit. Pro ukončení režimu Caps Lock stiskněte oranžovou klávesu a poté klávesu Shift. Kontrolka Caps se vypne.

 2. Ovládání hlasitosti

  Pomocí kláves +/- můžete zvýšit/snížit hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte pípnutí.

 3. Klávesa pro ztlumení

  Ke ztlumení mikrofonu můžete použít ikonu mikrofonu. Po ztlumení se rozsvítí kontrolka LED u tohoto tlačítka a upozorní vás tak na to, že vás ostatní nemohou slyšet.

 4. Hlasitost hry/konverzace

  Tato dvě tlačítka upravují poměr hlasitosti hry a konverzace. Stisknutím ikony ovladače zesílíte hlasitost hry a stisknutím ikony hráče zesílíte hlasitost konverzace. Tón vám oznámí, až dosáhnete maximální hlasitosti konverzace nebo hry.

Režim zvláštních znaků

Tento režim umožňuje psát zvláštní znaky stisknutím následujících kláves: ^, ~, ¨, `, ‘. Když stisknete kteroukoli z těchto kláves, klávesnice přejde do režimu zvláštních znaků a bude psát odpovídající znaky uvedené v následující tabulce, pokud do 2 sekund stisknete klávesy a, e, i, o, u nebo y.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Řešení potíží s klávesnicí pro Xbox One

Pokud máte potíže s klávesnicí pro Xbox One, vyzkoušejte následující řešení problémů.

Klávesnici pro Xbox One nelze k ovladači připojit

Klávesnice a ovladač jsou navržené tak, aby při správném spojení tvořily pevný celek. Zařízení připojte podle následujících pokynů:

 1. Zarovnejte konektor USB klávesnice s portem příslušenství.
 2. Zatlačte klávesnici do ovladače.
 3. Pokud zařízení nelze snadno spojit, zkuste klávesnicí opakovaně pohnout zpět a pak dopředu směrem k ovladači, dokud nezapadne na místo.

 

Klávesnice nefunguje

Řešení 1: Zkontrolujte, zda je ovladač zapnutý

Zkontrolujte, zda je ovladač zapnutý a správně funguje. Pomoc týkající se ovladače naleznete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One nefunguje správně. Pokud ovladač zapnete a klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 2: Odpojte klávesnici od ovladače a poté ji znovu připojte

 1. Odpojte klávesnici od ovladače.
 2. Znovu klávesnici připojte a silně ji zatlačte do ovladače, abyste zajistili dobré spojení. Je připojená, pokud se zelená kontrolka jednou rozsvítí.

Pokud klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 3: Aktualizujte ovladač

 1. Připojte klávesnici k ovladači.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 3. Vyberte možnost Settings.
 4. Vyberte možnost All Settings.
 5. Vyberte možnost Kinect & devices.
 6. Vyberte možnost Devices & accessories.
 7. Vyberte ovladač.
 8. Pod nabídkou Device options vyberte Update.
 9. Podle pokynů dokončete aktualizaci.

Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.

Pokud klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 4: Aktualizujte konzoli

Vaše konzole musí mít aktualizaci November 2015 (nebo novější). Další informace naleznete v tématu Verze operačního systému konzole Xbox One a systémové aktualizace.

Pokud klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 5: Vypněte a zapněte konzoli

Vyberte možnosti Settings, Power & startup a potom Restart now. Konzole Xbox One se vypne a potom znovu zapne.

 

Klávesnice nepřehrává zvuk nebo je zvuk špatný

Řešení 1: Zkontrolujte, zda je ovladač zapnutý

Zkontrolujte, zda je ovladač zapnutý a správně funguje.

Pomoc týkající se ovladače naleznete v tématu Bezdrátový ovladač pro Xbox One nefunguje správně. Pokud je ovladač zapnutý a zvuk je stále špatný nebo chybí, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 2: Odpojte headset a klávesnici a poté je znovu zapojte

 1. Odpojte headset od klávesnice.
 2. Odpojte klávesnici od ovladače.
 3. Připojte klávesnici znovu k ovladači. Je připojená, pokud se zelená kontrolka jednou rozsvítí.
 4. Připojte headset znovu ke klávesnici.

Pokud headset znovu připojíte ke klávesnici a zvuk stále nefunguje, prohlédněte si téma Připojení kompatibilního headsetu ke konzoli Xbox One a ujistěte se, že je váš headset kompatibilní. Pokud je headset kompatibilní, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 3: Aktualizujte ovladač

 1. Připojte klávesnici k ovladači.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 3. Vyberte možnost Settings.
 4. Vyberte možnost All Settings.
 5. Vyberte možnost Kinect & devices.
 6. Vyberte možnost Devices & accessories.
 7. Vyberte ovladač.
 8. Pod nabídkou Device options vyberte Update.
 9. Podle pokynů dokončete aktualizaci.

Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.

Řešení 4: Aktualizujte konzoli

Vaše konzole musí mít aktualizaci November 2015 (nebo novější). Další informace naleznete v tématu Verze operačního systému konzole Xbox One a systémové aktualizace.

Pokud klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 5: Vypněte a zapněte konzoli

Vyberte možnosti Settings, Power & startup a potom Restart now. Konzole Xbox One se vypne a potom znovu zapne.

 

Klávesnice nefunguje, ale zvuk funguje

Řešení 1: Odpojte klávesnici od ovladače a poté ji znovu připojte

 1. Odpojte klávesnici od ovladače.
 2. Znovu klávesnici připojte a silně ji zatlačte do ovladače, abyste zajistili dobré spojení. Je připojená, pokud se zelená kontrolka jednou rozsvítí.

Pokud klávesnice stále nefunguje, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 2: Zkuste jinou hru

Zkuste klávesnici použít v jiné hře nebo aplikaci pro Xbox One a ověřte, zda klávesnice funguje správně.

Poznámka: Klávesnice nefunguje se zpětně kompatibilními hrami pro Xbox One.

 

Při stisknutí kláves se objevují nesprávné znaky

Řešení 1: Zkontrolujte nastavení jazyka

Ujistěte se, že se jazyk konzole a klávesnice shodují a že se nacházíte v zemi, která je podporována (viz část Podporované země níže). Sériové číslo klávesnice končí písmenem B, E, F, G nebo S. Tato písmena značí, který jazyk klávesnice podporuje – britskou angličtinu, americkou angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo španělštinu.

Podle následujících kroků zkontrolujte nastavení:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 2. Vyberte možnost Settings.
 3. Vyberte možnost All Settings.
 4. Vyberte možnost System.
 5. Vyberte možnost Language & location a potvrďte nebo aktualizujte umístění a jazyk, aby se shodovaly s klávesnicí.

Pokud se stále objevují nesprávné znaky, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 2: Zkontrolujte, jestli je aktivní režim zvláštních znaků

Režim zvláštních znaků můžete aktivovat stisknutím kláves ^, ~, ¨, `, neboa poté písmen a, e, i, o, u, nebo y. Informace o této funkci najdete v části Režim zvláštních znaků.

Pokud se stále objevují nesprávné znaky, vyzkoušejte další řešení.

Řešení 3: Zkontrolujte režim klávesnice

Ujistěte se, že nejste v jednom ze speciálních režimů klávesnice popsaných výše na této stránce (např. oranžový režim) a že do něj nevstupujete. Pokud svítí oranžová nebo zelená klávesa nebo klávesa CAPS, jste v příslušném režimu. Režim opustíte stisknutím rozsvícené klávesy.

Řešení 4: Aktualizujte ovladač

 1. Připojte klávesnici k ovladači.
 2. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 3. Vyberte možnost Settings.
 4. Vyberte možnost All Settings.
 5. Vyberte možnost Kinect & devices.
 6. Vyberte možnost Devices & accessories.
 7. Vyberte ovladač.
 8. Pod nabídkou Device options vyberte Update.
 9. Podle pokynů dokončete aktualizaci.

Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro Xbox One.

 

Klávesnice správně nefunguje

Pokud předchozí řešení nepomáhají, doporučujeme vám navštívit Fóra Xbox a zjistit, zda vám může pomoci některý z členů komunity.
Pokud žádné z řešení uvedených na této stránce problém nevyřešilo, navštivte stránku Servisní středisko online a požádejte o výměnu zařízení.

Podporované země

Klávesnice pro Xbox One je k dispozici v těchto zemích a oblastech: Argentina, Austrálie, Česká republika, Francie, Hongkong, Chile, Indie, Irsko, Izrael, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Rakousko, Řecko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Tchaj-wan a Velká Británie.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Veškeré informace o klávesnici pro Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku