Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Sdílet tuto stránku

Konzoli Xbox One nelze zapnout

Pokud se konzole Xbox One S nebo předchozí verze konzole Xbox One nezapne, zdroj napájení může být vadný nebo nesprávně připojený, případně může jít o jinou příčinu. Vyzkoušejte následující řešení.

U které konzole dochází k potížím s napájením?

Konzole Xbox One S

Video: Řešení potíží s napájením konzole Xbox One S

Podívejte se na video „Řešení potíží s napájením konzole Xbox One S“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Důležité: Vyzkoušejte všechna následující řešení. V opačném případě byste mohli chybně požádat o nový zdroj napájení, i když opravu vyžaduje konzole.

Řešení

Řešení 1: Resetujte interní zdroj napájení

Konzole Xbox One S má interní zdroj napájení, který funguje ve všech oblastech v celém světě. Pokud konzoli nelze zapnout, může vyžadovat resetování napájení. Potíže s napájením jsou často způsobeny resetováním zdroje napájení z důvodu přepětí.

Poznámka: Protože je konzole vybavena integrovanou ochranou proti přepětí, nepřipojujte ji k externímu přepěťovému chrániči. Pokud konzoli připojíte k dalšímu přepěťovému chrániči, nemusí být dosažena hodnota napájení nutná k optimální funkci.

Resetování interního zdroje napájení provedete následujícím způsobem:

 1. Odpojte napájecí kabel od konzole.
Obrázek zadní strany konzole Xbox One S se znázorněním odpojení napájecího kabelu
 1. Vyčkejte 10 sekund.
 2. Připojte kabel zpět ke konzoli a stiskněte tlačítko Xbox na přední straně konzole.
Obrázek zadní strany konzole Xbox One S se znázorněním připojení napájecího kabelu

Pokud se konzole zapne, znamená to, že resetování vnitřního napájení pomohlo. Pokud v budoucnosti nastane tento problém znovu, zopakujte tento postup.

Pokud se konzole stále nezapne, vyzkoušejte následující postup:

 • Pomocí jiného zařízení zkontrolujte, zda je použitá síťová zásuvka funkční.
 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k síťové zásuvce a ke konzoli.
 • Dbejte na to, abyste používali napájecí kabel dodávaný s konzolí. Musí se jednat o správný kabel pro vaši oblast.
 • Pokud konzoli stále nelze zapnout, je nutné ji opravit. Chcete-li požádat o opravu, přihlaste se na stránce Podpora zařízení pomocí přihlašovacích údajů k účtu Microsoft a zadejte servisní objednávku.

Předchozí verze konzole Xbox One

Video: Řešení potíží se zdrojem napájení konzole Xbox One

Podívejte se na video „Řešení potíží se zdrojem napájení konzole Xbox One“. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Je důležité, abyste provedli všechny tyto kroky. V opačném případě byste mohli chybně požádat o nový zdroj napájení, i když opravu vyžaduje konzole.

Řešení

Řešení 1: Resetujte napájecí zdroj

Napájecí zdroj předchozí verze konzole Xbox One má vestavěnou ochranu proti přepětí. Pokud dojde k přepětí, je nutné resetovat napájecí zdroj. A to následujícím způsobem:

 1. Odpojte kabely od konzole, síťové zásuvky i napájecího zdroje.
Šipky ukazují kabely pro napájecí zdroj konzole Xbox One, které jsou odpojovány od konzole a elektrické zásuvky.
 1. Vyčkejte 10 sekund.

  Důležité: Čekejte celých 10 sekund. Tento krok resetuje napájecí zdroj. Ujistěte se, že je napájecí zdroj odpojen jak ze síťové zásuvky, tak od konzole Xbox One.

 2. Připojte kabel napájecího zdroje pevně zpět ke konzoli a poté znovu připojte napájecí kabel do síťové zásuvky a ke zdroji. Připojte napájecí zdroj přímo do síťové zásuvky. Nepoužívejte ochrany proti přepětí ani prodlužovací kabely, mohou ovlivnit funkčnost napájecího zdroje.
Šipky ukazují kabely pro napájecí zdroj konzole Xbox One, které jsou připojené ke konzoli a do elektrické zásuvky.
 1. Zapněte konzoli a zkontrolujte kontrolku na napájecím zdroji.

Řešení 2: Zjistěte, zda je konzole napájena

Nejrychlejší způsob, jak zjistit, zda je konzole napájena, je zkontrolovat, zda tlačítko vypínače na přední straně konzole Xbox svítí. Pokud nesvítí, zkuste ho stisknout a podívejte se, jestli se nerozsvítí. Pokud tlačítko vypínače Xbox svítí, nemusíte provádět zbývající kroky. Konzole je napájena a napájecí zdroj je funkční.

Na obrázku je konzole Xbox One se zvětšeným tlačítkem napájení konzole Xbox na pravé přední straně.

Pokud tlačítko Xbox svítí, ale obrazovka je prázdná, může se jednat o problém s obrazem. Pokud chcete vyřešit problémy s obrazem, vyzkoušejte kroky v tématu Řešení potíží s černou obrazovkou televize nebo monitoru konzole Xbox One.

Pokud se konzole zapne, ale přerušovaně nebo neočekávaně se vypíná, přečtěte si téma Řešení potíží s neočekávaným vypnutím konzole Xbox One.

Řešení 3: Zkontrolujte stav jednotky napájecího zdroje

Napájecí zdroj konzole Xbox One má kontrolku LED napájení. Tato kontrolka ukazuje stav konzole Xbox One. Pokud budete chtít vyřešit problémy s napájecím zdrojem konzole Xbox One, postupujte podle následujících kroků:

 1. Než zkontrolujete stavovou kontrolku LED, ujistěte se, že jsou připojeny všechny napájecí kabely. Je důležité zkontrolovat, zda jsou kabely správně zapojeny do elektrické zásuvky i do konzole. Barva kontrolky LED značí, zda napájecí zdroj pracuje správně, když není připojen ke konzoli.
 2. Zkontrolujte barvu kontrolky LED na napájecím zdroji.
Oranžová kontrolka: Bílá kontrolka:
Šipka ukazuje na kontrolku napájecího zdroje konzole Xbox, která je oranžová. Šipka ukazuje na kontrolku napájecího zdroje konzole Xbox, která je bílá.

Stav konzole

Režim napájení Okamžité zapnutí

Režim napájení Úsporný

Výsledek

Konzole je zapnutá.

Bílá

Bílá

Napájecí zdroj je v pořádku.

Konzole je v pohotovostním režimu nebo je vypnutá.

Bílá

Oranžová

Napájecí zdroj je v pořádku.

Napájecí zdroj je odpojený nebo nefunkční.

Kontrolka LED nesvítí nebo bliká oranžově.

Kontrolka LED nesvítí nebo bliká oranžově.

Řešení potíží s napájecím zdrojem

Na napájecím zdroji svítí bílá nebo oranžová kontrolka: napájecí zdroj funguje a konzole je napájena.

Důležité: Kontrolka na napájecím zdroji může svítit oranžově, i když není zdroj připojen ke konzoli nebo když napájecí zdroj nefunguje správně. Zajistěte, aby byly kabely napájecího zdroje připojeny k síťové zásuvce i ke konzoli. Pokud oranžová kontrolka na zdroji napájení zhasne, když zdroj připojíte ke konzoli, postupujte podle kroků řešení potíží uvedených v řešení 1 a resetujte napájecí zdroj.

Na napájecím zdroji nesvítí žádná kontrolka nebo bliká oranžová kontrolka: napájecí zdroj je pravděpodobně nutné vyměnit. Chcete-li ověřit, zda není třeba použít nový napájecí zdroj, postupujte podle kroků k řešení potíží v Řešení 1.

Řešení 4: Vypněte v konzoli Xbox One režim napájení Okamžité zapnutí

K tomuto problému může dojít, když povolíte režim napájení Okamžité zapnutí. V tomto režimu napájení může konzole stahovat a instalovat aktualizace. Někdy se může se stát, že stahování nebo instalace určité aktualizace bude narušovat proces spuštění konzole Xbox One.

Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento problém, odpojte napájecí zdroj, počkejte několik minut a potom připojte napájecí zdroj přímo do síťové zásuvky a zkuste konzoli zapnout.

Pokud funguje, bude třeba vypnout režim napájení Okamžité zapnutí:

 1. Otevřete průvodce poklepáním na tlačítko Xbox nebo stisknutím tlačítka Xbox .
 2. Přejděte dolů do nabídky Settings.
 3. Vyberte možnost All Settings.
 4. Vyberte možnost Power.
 5. Nastavte režim napájení Energy saving.

Řešení 5: Zkontrolujte, zda jsou konzole Xbox One a napájecí zdroj správně umístěné

Pro správné umístění jsou důležité dva aspekty:

Pokud jsou ventilátory zakryté, může dojít k přehřívání konzole nebo napájecího zdroje. Pokud tento stav bude trvat i nadále, může dojít k poškození konzole nebo napájecího zdroje.

Řešení 6: Zapojte napájecí zdroj přímo do elektrické zásuvky

Napájecí zdroj konzole Xbox One je vybaven vnitřní ochranou proti přepětí. Zapojte napájecí kabel přímo do síťové zásuvky. Některé ochrany proti přepětí mohou způsobit nesprávný provoz napájecího zdroje. To může mít vliv na funkci.

Na obrázku je zadní strana konzole Xbox One společně s napájecím zdrojem, který je připojený k ochraně proti přepětí. Kombinovaný obrázek je překrytý symbolem „ne“.

Řešení 7: Další kroky, které můžete vyzkoušet

Pokud problém potrvá, zkuste následující:

 • Zkuste použít jinou síťovou zásuvku. Síťové zásuvky občas přestanou fungovat. Připojte konzoli a napájecí zdroj k jiné zásuvce a zkuste to znovu.

  Poznámka: Než budete k zásuvce zkoušet připojovat konzoli Xbox One a napájecí zdroj, ověřte, zda v zásuvce funguje jiné zařízení.

 • Pokud máte možnost, vypůjčíte si napájecí zdroj konzole Xbox One od vašeho přítele. Vyzkoušejte tento napájecí zdroj na své konzoli. Pokud bude konzole s vypůjčeným zdrojem fungovat, chyba je v napájecím zdroji a je třeba jej vyměnit.

Řešení 8: Požádejte o výměnu napájecího zdroje

Pokud kontrolka stále nesvítí nebo bliká oranžově, napájecí zdroj je nutné vyměnit. Náhradní napájecí zdroj pro konzoli Xbox One si můžete objednat na stránce Podpora zařízení.

Poznámka: Aby bylo možné jednotku vyměnit v rámci záruky, je nutné si produkt zaregistrovat online. (Záruka na napájecí zdroj je stejná jako záruka na konzoli.)

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Konzoli Xbox One nelze zapnout“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku