Sdílet tuto stránku

Licenční smlouva softwaru

LICENČNÍ PODMÍNKY K SOFTWARU PRO XBOX

POUŽITÍM KONZOLE XBOX, SENZORU KINECT NEBO SCHVÁLENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (DEFINOVANÉHO NÍŽE) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. PŘED NASTAVENÍM SI PROSÍM TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY POZORNĚ PROSTUDUJTE. POKUD S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, XBOX ONE, XBOX 360, KINECT PRO XBOX NEBO SCHVÁLENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEPOUŽÍVEJTE. NEPOUŽITÉ ZBOŽÍ VRAŤTE PRODEJCI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT, CENA ZAŘÍZENÍ VÁM BUDE VRÁCENA. Kontaktujte společnost Microsoft na: http://support.xbox.com.

1. Definice

(a) „Konzolí Xbox“ se rozumí Xbox One, Xbox 360 nebo původní konzole Xbox.

(b) „Senzorem Kinect“ se rozumí nový senzor Kinect pro Xbox One zakoupený u autorizovaného prodejce.

(c) „Schváleným příslušenstvím“ se rozumí značkový výrobek Microsoft Xbox One, Xbox 360 nebo hardwarové příslušenství pro Xbox, a/nebo značkové hardwarové příslušenství třetí strany pro Xbox One, Xbox 360 nebo Xbox, které bylo vyrobeno na základě licence, pokud je obal označen oficiálním logem „Licencováno pro Xbox“ a/nebo „Určeno pro Xbox“.

(d) „Schválenými hrami“ se rozumí hry pro Xbox na herních discích vydané nebo licencované společností Microsoft a herní obsah stažený ze služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo z webových stránek xbox.com (například avatary, stahovatelné hry, herní přídavky atd.).

(e) „Softwarem pro Xbox“ se rozumí software předinstalovaný na konzoli Xbox nebo schváleném příslušenství, včetně všech aktualizací, které může společnost Microsoft dle potřeby zpřístupnit.

(f) „Neschváleným příslušenstvím“ se rozumí veškeré hardwarové příslušenství, které není schváleným příslušenstvím. Výjimkou jsou paměťové USB disky, digitální kamery používané ke zhotovení fotografií nebo natočení videa, hudební přehrávače používané k přehrávání hudby nebo zobrazování fotografií a přehrávaní videí, které se nepovažují za neschválená příslušenství.

(g) „Neschválenými hrami“ se rozumí veškeré herní disky, stažené hry a herní obsah nebo média, které nejsou schválenými hrami.

(h) „Neschváleným softwarem“ se rozumí veškerý software, který nedistribuuje společnost Microsoft ve formě herních disků pro Xbox One, Xbox 360 nebo Xbox vydaných nebo licencovaných společností Microsoft, služby Xbox Live společnosti Microsoft nebo webové stránky Xbox.com.

(i) Zájmenem „vy“ se rozumí uživatel konzole Xbox, senzoru Kinect nebo schváleného příslušenství.

2. Licence

(a) Software pro Xbox získáváte na základě licence, nebyl vám prodán. Licence vás opravňuje k používání softwaru pro Xbox pouze ve formě, v jaké byl předinstalován na vaší konzoli Xbox nebo schváleném příslušenství a podle potřeby je společností Microsoft aktualizován. Software pro Xbox nesmíte kopírovat nebo provádět jeho zpětné inženýrství.

(b) V souladu s licenčními podmínkami k softwaru pro Xbox souhlasíte s následujícím:

     (i) Nebudete používat neschválená příslušenství nebo neschválené hry. Je možné, že nebudou fungovat nebo mohou přestat fungovat po aktualizaci softwaru pro Xbox.

     (ii) Nebudete používat nebo instalovat žádný neschválený software. V opačném případě je možné, že konzole Xbox, senzor Kinect nebo schválené příslušenství přestane fungovat ihned nebo později po následné aktualizaci softwaru pro Xbox.

     (iii) Nebudete se pokoušet narušit nebo obejít jakékoliv technické omezení, bezpečnostní mechanismy nebo protipirátskou ochranu konzole Xbox, senzoru Kinect nebo schváleného příslušenství. V opačném případě je možné, že konzole Xbox, senzor Kinect nebo schválené příslušenství přestane fungovat ihned nebo později po následné aktualizaci softwaru pro Xbox.

     (iv) Společnost Microsoft může použít technická opatření, včetně aktualizací softwaru pro Xbox, aby zabránila používání neschválených příslušenství a neschválených her a aby ochránila technická omezení, zabezpečení a protipirátská opatření na konzoli Xbox, senzoru Kinect nebo schváleném příslušenství.

     (v) Společnost Microsoft může dle potřeby a bez dalšího upozornění aktualizovat software pro Xbox, například může aktualizovat technická omezení, zabezpečení nebo protipirátská opatření.

3. Záruka.

Software pro Xbox je předmětem záruky vztahující se na konzoli Xbox, senzor Kinect nebo schválené příslušenství. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou další garanci nebo záruku na software pro Xbox. Žádná třetí strana není oprávněna udělit jakoukoliv garanci nebo záruku jménem společnosti Microsoft.

4. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD

SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH NEBO DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLIV NEMOŽNOST UŽÍVÁNÍ SOFTWARU PRO XBOX. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST MICROSOFT PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD A ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. Některé země nedovolují vyloučení nebo omezení vedlejších nebo následných škod, proto se na vás tato omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.

Tyto podmínky platí v maximální míře povolené zákonem, a pokud nejsou zákonem zakázány. Tyto podmínky nemění vaše práva daná zákony vaší země, pokud tyto zákony změnu nedovolují.

5. Území a rozhodné právo.

Tato licence je platná pouze v zemi, ve které byla zakoupena konzole Xbox, senzor Kinect a/nebo schválené příslušenství. Tato licence se bude řídit a vykládat v souladu se zákony vaší země, bez ohledu na kolizní normy.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Licenční smlouva softwaru“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku