Sdílet tuto stránku

Řešení potíží s pomalým stahováním hry nebo aplikace na konzoli Xbox One

Jestliže se objeví jeden z následujících příznaků, může to souviset s nízkou rychlostí stahování:

 • Dokončení instalace trvá dlouho.
 • Panel průběhu stahování nebo aktualizace již nějakou dobu neukazuje žádný postup.

Pokud máte problém s připojením k síti nebo se vám zobrazují chyby spojené se síťovým připojením, zkuste postupovat podle pokynů v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

Video: Řešení potíží s pomalým stahováním na konzoli Xbox One

Podívejte se na video Řešení potíží s pomalým stahováním na konzoli Xbox One. Poznámka: Toto video je k dispozici jen v anglickém jazyce.

Řešení

Následující postup vám pomůže zjistit, zda existuje problém se sítí při stahování hry nebo aplikace do konzole Xbox One a jak lze rychlost sítě zvýšit.

Řešení 1: Zkontrolujte rychlost stahování

Postupujte následovně:

 1. Na úvodní stránce přejděte vpravo a vyberte možnost Installing… <název hry, kterou stahujete>.
 2. V části „Queue“ na stránce My games & apps zjistěte rychlost stahování uvedenou u hry nebo aplikace, kterou instalujete. Ta odpovídá aktuální rychlosti stahování. Pokud je uvedena nízká rychlost (například méně než 1 megabit za sekundu), dokončení stahování může trvat dlouho.

Následující tabulka obsahuje odhadovanou dobu stahování na základě aktuální rychlosti stahování.

Poznámka: Tyto informace jsou pouze orientační a nepředstavují skutečnou dobu stahování. Šířka pásma bude omezena a doba stahování prodloužena při činnostech, jako je například streamování obsahu, hraní her nebo streamování her z konzole Xbox One do počítače s Windows 10.

Aktuální rychlost stahování

30GB soubor

40GB soubor

50GB soubor

60GB soubor

70GB soubor

2 Mb/s

33,3 hod.

44,4 hod.

55,6 hod.

66,7 hod.

77,8 hod.

5 Mb/s

13,3 hod.

17,8 hod.

22,2 hod.

26,7 hod.

31,1 hod.

10 Mb/s

6,7 hod.

8,9 hod.

11,1 hod.

13,3 hod.

15,6 hod.

20 Mb/s

3,3 hod.

4,4 hod.

5,6 hod.

6,7 hod.

7,8 hod.

50 Mb/s

1,3 hod.

1,8 hod.

2,2 hod.

2,7 hod.

3,1 hod.

100 Mb/s

0,7 hod.

0,9 hod.

1,1 hod.

1,3 hod.

1,6 hod.

200 Mb/s

0,3 hod.

0,4 hod.

0,6 hod.

0,7 hod.

0,8 hod.

Příklad:

Pokud instalujete 40GB soubor, bylo staženo 25 procent (zbývá 30 GB) a vaše rychlost připojení je 10 Mb/s, stahování by se mělo dokončit přibližně za 4,4 hodiny. (Předpokládá se, že rychlost stahování se nezmění.)

Při připojení ke službě Xbox Live doporučujeme pro zajištění nejlepších výsledků používat připojení rychlostí alespoň 1,5 Mb/s. Další informace o využití šířky pásma nebo řešení potíží se síťovým připojením naleznete v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One.

Řešení 2: Ukončete všechny spuštěné hry

Z důvodu dosažení nejlepších výsledků při hraní je stahování na pozadí při spuštění hry omezeno. Chcete-li zrušit omezení stahování pro instalované hry či aplikace, můžete počkat, až konzole Xbox One pozastaví spuštěnou hru, nebo vynutit ukončení her následujícím způsobem:

 1. Na úvodní stránce přejděte na naposledy spuštěnou hru v seznamu her a aplikací.
 2. Po vybrání hry stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost Quit.

Po ukončení naposledy spuštěné hry:

 • Zkontrolujte rychlost stahování hry nebo aplikace.
 • Aby nedošlo ke zpomalení stahování, nespouštějte žádné hry ani aplikace, dokud se stahování nedokončí.

Řešení 3: Restartujte konzoli.

 1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 2. Vyberte možnost Settings.
 3. Vyberte možnost Restart console.
 4. Akci potvrďte zvolením možnosti Yes. Tato volba automaticky pozastaví veškerá probíhající stahování, která se obnoví po restartování konzole.

Poznámka: Pokud nemůžete průvodce otevřít nebo se zdá, že konzole zamrzla, stiskněte tlačítko Xbox na konzoli a držte je přibližně 10 sekund, dokud se konzole nevypne. Jakmile se konzole vypne, zapněte ji opětovným stisknutím tlačítka Xbox.

Při restartování konzole se všechny spuštěné aplikace a hry ukončí. Po restartování konzole ověřte následujícím způsobem, že stahování bylo obnoveno:

 1. Na úvodní stránce přejděte vpravo a stisknutím tlačítka A otevřete možnost My games & apps.
 2. Vyberte možnost Queue a označte hru nebo aplikaci, kterou se pokoušíte stáhnout.
 3. U hry nebo aplikace musí být uveden stav Installing.
 4. Pokud je uveden stav Queued nebo Paused, danou hru nebo aplikaci označte, stiskněte tlačítko Menu a vyberte možnost Resume installation.

Poté, co se ujistíte, že se stahování obnovilo:

 • Zkontrolujte rychlost stahování hry nebo aplikace.
 • Aby nedošlo ke zpomalení stahování, nespouštějte žádné hry ani aplikace, dokud se stahování nedokončí.

Řešení 4: Zrušte instalaci hry nebo aplikace a spusťte instalaci znovu.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zrušte instalaci hry nebo aplikace. Zde je postup:

 1. Na úvodní stránce přejděte vpravo a stisknutím tlačítka A otevřete možnost My games & apps.
 2. Vyberte možnost Queue a označte hru nebo aplikaci, kterou se pokoušíte stáhnout.
 3. Na ovladači stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte možnost Cancel.

Poté můžete hru přeinstalovat vložením disku nebo opětovným stažením z Obchodu. Chcete-li hru znovu stáhnout, vyhledejte ji v Obchodě, vyberte ji a zvolte možnost Install.

Po opětovném spuštění stahování znovu zkontrolujte rychlost stahování hry či aplikace.

Řešení 5: Zkontrolujte připojení konzole k síti

Pokud předchozí řešení nevedla k odstranění problému, zkontrolujte, jaká je rychlost stahování u konzole v porovnání s hodnotami uvedenými ve smlouvě s poskytovatelem internetového připojení. Nejdříve pozastavte všechna spuštěná stahování a stahování ve frontě:

 1. Na úvodní stránce přejděte vpravo a stisknutím tlačítka A otevřete možnost My games & apps.
 2. Vyberte možnost Queue a označte všechny hry či aplikace, které se stahují nebo čekají na stahování.
 3. Stiskněte tlačítko Menu na ovladači a zvolte možnost Pause installation u každé hry či aplikace, která se stahuje nebo čeká ve frontě.

Poté ukončete všechny spuštěné hry v systému:

 1. Na úvodní stránce přejděte na naposledy spuštěnou hru v seznamu her a aplikací.
 2. Po vybrání hry stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost Quit.

Nyní proveďte test rychlosti připojení k síti:

 1. Stisknutím tlačítka Xbox otevřete průvodce.
 2. Vyberte možnost Settings.
 3. Vyberte možnost All settings.
 4. Přejděte dolů na nabídku Network.
 5. Vyberte možnost Network settings.
 6. Vyberte možnost Detailed network statistics.

Na konzoli se spustí test rychlosti připojení a zobrazí se zjištěná rychlost stahování, kterou můžete porovnat s hodnotami uvedenými ve smlouvě s poskytovatelem internetového připojení. Pokud je zjištěna výrazně nižší rychlost stahování, než je předpokládaná rychlost na stránce Detailed network statistics, existuje několik možných příčin:

Soupeření o připojení v rámci domácí sítě – zařízení připojená k síti ve vaší domácnosti mohou spotřebovávat šířku pásma pro stahování, která pak není dostupná pro konzoli Xbox One. Zkuste pozastavit stahování u jiných zařízení v domácí síti a zjistit, zda došlo ke zvýšení rychlosti stahování u konzole. Zkontrolujte rovněž, zda domácí směrovač podporuje funkci Quality of Service (QoS) pro připojení k internetu. Povolením funkce QoS na domácím směrovači můžete nastavit prioritu síťového připojení pro konzoli Xbox One, a zvýšit tak rychlost stahování.

Soupeření o připojení v rámci bezdrátové sítě – Pokud je konzole připojena k domácí síti prostřednictvím bezdrátového připojení, může soupeřit o připojení s dalšími připojenými bezdrátovými zařízeními. Pokud je to možné, zkuste konzoli Xbox One připojit přímo k domácímu směrovači pomocí kabelu.

Pokud nemůžete konzoli připojit pomocí kabelu, zkontrolujte, zda domácí směrovač podporuje dvoupásmové připojení (Wi-Fi připojení v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz). Pokud je domácí směrovač dvoupásmový, zkuste konzoli Xbox One přepnou do 5GHz pásma a ostatní bezdrátová zařízení do 2,4GHz pásma. 5GHz pásmo Wi-Fi má kratší rozsah než 2,4GHz pásmo, méně se však překrývá s jinými bezdrátovými sítěmi a proto poskytuje lepší výkon.

Připojení k síti poskytovatele síťového připojení – rychlost stahování se může rovněž lišit v závislosti na denní době a dnu v týdnu. Obvykle je to způsobeno soupeřením o připojení v rámci připojení poskytovatele v dobách špičky. Pokud jsou rychlosti stahování u konzole Xbox One večer během týdne nebo během víkendů výrazně nižší ve srovnání s dopolední/odpolední dobou během týdne, můžete to být dáno připojením od poskytovatele. Chcete-li se tomuto omezení vyhnout, spusťte stahování hry či aplikace pozdě večer a nechte je proběhnout v noci mimo špičku.

Pokud je rychlost stahování stále nízká, vyzkoušejte pokyny v části Řešení chyb síťového připojení konzole Xbox One, které umožňují určit problémy vzniklé mezi domácí sítí a poskytovatelem připojení k internetu.

Byl tento článek užitečný?

Ano
Ne

Děkujeme za zpětnou vazbu

Díky za zpětnou vazbu!

Je nám líto, že tento článek nevyřešil váš problém. My to nevzdáme a ani vy to nedělejte. Zkuste následující možnost pomoci od komunity.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Zašlete názor na toto téma

255 znaků zbývá.
Z důvodu ochrany vašeho soukromí neuvádějte při odesílání zpětné vazby své kontaktní informace.
Získejte pomoc od komunity
Ambassador chat image
Chat s vyslancem
Chatujte osobně s dalším uživatelem konzole Xbox, který vám chce pomoci.

Kontaktujte nás

Chcete se obrátit na podporu ohledně problému „Řešení potíží s pomalým stahováním hry nebo aplikace na konzoli Xbox One“, o kterém jste četli, nebo ohledně jiného problému?

Sdílet tuto stránku