System

Lyd/video

Fryser billedet på tv-skærmen? Eller er billedet sort? Har tv-billedet en særlig farvetone, eller flimrer det? Er det forvrænget? Får du lyd uden billede eller billede uden lyd? Du kan her finde links til løsninger på disse og andre problemer.
Få mere at vide om video- og lydafspilning for Xbox 360-konsollen
Få at vide, hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at afspille indhold fra et kamera eller en anden bærbar medieenhed på en Xbox 360-konsol.
Hvis skærmen er sort, når du tænder for Xbox 360-konsollen, skal du skifte indstillingen for videoinput på dit tv, så det stemmer overens med det videoinput, som din konsol er tilsluttet.
Få at vide, hvordan du løser skærmproblemer på Xbox 360, f.eks. artefakter, forvrængede figurer og grøn og lilla pixelering.
Få at vide, hvordan du kan tilslutte og konfigurere digital lyd på din Xbox 360-konsol.
En trinvis gennemgang for AV-begyndere, der forklarer, hvordan du slutter din Xbox 360-konsol til et tv eller en computerskærm.
Få at vide, hvordan du foretager fejlfinding, hvis din Xbox 360 E-konsol genstartes, eller dit tv mister billedet, når du skifter input til tv'et.
Få at vide, hvordan du kan ændre Xbox 360-konsollens indstillinger for at opnå en bedre videokvalitet på et tv eller en computerskærm, som er tilsluttet til en Xbox 360-konsol.
Stream musik, billeder og videoer til Xbox 360-konsollen ved hjælp af Windows Media Player, Xbox Music eller Xbox Video. Få mere at vide.
Her er nogle ting, du kan prøve, hvis du har problemer eller får vist en fejl, når du prøver at afspille en dvd-film på din Xbox 360-konsol.
Xbox 360-statuskodefejl ved afspilning af videoer eller film
Få at vide, hvordan du kan se billeder eller et diasshow på Xbox 360-konsollen.
Du kan bruge din Xbox 360-konsol til at afspille dvd'er. Få mere at vide om regionskoder, formater og disktyper, der understøttes af Xbox 360-konsollen.
Hvis du har et stereosystem eller en anden A/V-modtager, kan du bruge den med din Xbox 360 for at få utrolig lydkvalitet! Sådan gør du.

Supportressourcer