Del denne side

Sundheds- og sikkerhedsretningslinjer for Kinect

Inden du lader børn bruge Kinect-sensoren

 • Find ud af, hvordan hvert enkelt barn er i stand til at bruge sensoren (spille, chatte eller udveksle videomeddelelser med andre spillere online), og beslut dig for, om de bør overvåges under disse aktiviteter.

 • Hvis du giver børn lov til at bruge sensoren uden overvågning, skal du sørge for, at de får alle de relevante sikkerheds- og sundhedsinstruktioner.

Sørg for, at børn, der bruger Kinect-sensoren, spiller sikkert

Sørg for, at de børn, der benytter Kinect-sensoren, spiller sikkert og ikke overskrider deres grænser. Sørg desuden for, at de forstår, hvordan systemet skal anvendes.

Sørg for, at der er plads til, at du kan bevæge dig frit under spillet

Når du spiller med Kinect-sensoren, skal du ofte udføre en lang række forskellige bevægelser. Sørg for, at du ikke rammer, løber ind i eller falder over andre spillere, personer i nærheden, kæledyr, møbler eller andre genstande, mens du spiller. Hvis du skal stå op og/eller bevæge dig rundt under spillet, skal du også sørge for at have et godt fodfæste.

Inden du spiller:

 • Kig i alle retninger (højre, venstre, fremad, bagud, ned og op) efter ting, som du kan ramme eller falde over.

 • Sørg for, at spilleområdet er langt nok væk fra vinduer, vægge, trapper osv.

 • Sørg for, at der ikke er noget, du kan falde over, f.eks. legetøj, møbler eller løse tæpper. Vær også opmærksom på børn og kæledyr i området. Flyt om nødvendigt genstande eller personer ud af spilleområdet.

 • Husk at kigge opad. Vær opmærksom på lysarmaturer og andre genstande over dit hoved, når du undersøger spilleområdet.

Mens du spiller:

 • Hold afstand til fjernsynet, så du ikke rammer det.

 • Hold passende afstand til andre spillere, personer i nærheden og kæledyr. Den afstand, du skal holde, kan variere fra spil til spil. Tag hensyn til, hvordan du spiller, når du skal afgøre, hvor meget afstand du skal holde.

 • Pas på genstande eller personer, som du kan komme til at ramme eller falde over. Personer og genstande kan komme ind i spilleområdet, mens du spiller, så du bør altid være opmærksom på omgivelserne.

Sørg for, at du altid har et godt fodfæste, når du spiller:

 • Spil på et plant gulv med en overflade, der giver et ordentligt fodfæste under spilaktiviteterne.

 • Sørg for, at dit fodtøj passer til spilaktivitet (ingen høje hæle, klip-klapper osv.). Hav om nødvendigt bare fødder.

Arranger alle kabler og ledninger, så personer eller kæledyr ikke kommer til at falde over dem eller trække i dem, når de bevæger sig i eller går igennem området. Når sensoren og konsollen ikke bruges, skal du muligvis fjerne alle kabler og ledninger fra sensoren og konsollen for at holde dem uden for rækkevidde af børn og kæledyr. Børn må ikke lege med kabler og ledninger.

Undgå blænding

Prøv følgende for at undgå, at øjnene belastes pga. blænding fra reflekteret lys:

 • Placer dig i en afstand, som er behagelig for øjnene, fra fjernsynet eller skærmen og Kinect-sensoren.

 • Placer fjernsynet eller skærmen og Kinect-sensoren langt fra lyskilder, der kan give lysrefleksion og blænding, eller træk gardinerne for vinduet for at styre lysniveauet.

 • Vælg en dæmpet, naturlig lyskilde, der giver mindre blænding og belastning af øjnene, og som øger billedets kontrast og klarhed.

 • Juster fjernsynets eller skærmens lysstyrke og kontrast.

Lysfølsomme anfald

Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, herunder blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, der ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret tilstand, som kan medføre disse "lysfølsomme epileptiske anfald" ved brug af videospil. Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, herunder svimmelhed, ændret syn, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt tab af bevidsthed. Anfaldene kan også medføre bevidstløshed eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved. Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer, da det er mere sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler:

 • Sid længere væk fra skærmen

 • Brug en mindre skærm

 • Spil i et veloplyst lokale

 • Spil ikke, når du er svimmel eller træt.

Søg læge, før du spiller, hvis du eller nogen i din familie har haft anfald eller epilepsi.

El-sikkerhed

Som det er tilfældet med andet elektrisk udstyr kan tilsidesættelse af følgende forholdsregler afstedkomme alvorlig tilskadekomst eller dødsfald på grund af elektriske stød eller brand, og der kan opstå skader på sensoren.

Hvis du bruger vekselstrøm, skal du vælge en passende strømkilde:

 • Sensorens indgangseffekt er 12 V jævnstrøm @ 1,1 A. Anvend udelukkende vekselstrømsadapteren på det USB/strømkabel, der fulgte med sensoren, eller som du har modtaget fra et autoriseret reparationscenter.

 • Kontrollér, at din stikkontakt leverer den strømtype, der fremgår af USB/strømkablet, med hensyn til spænding [V] og frekvens [Hz]. Hvis du er usikker på, hvordan strømforholdene er i dit hjem, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

 • Der må ikke bruges ikke-standardiserede strømkilder som f.eks. generatorer eller omformere, selvom spænding og frekvens ser ud til at være i orden. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt.

 • Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledninger, stikdåser eller andre elektriske udgange. Kontrollér, at udstyret er konstrueret til at håndtere den samlede strømstyrke (i ampere [A]), som trækkes af sensoren (fremgår af USB/strømkablet) og eventuelle andre enheder på samme elektriske gruppe.

Undgå beskadigelse af USB/strømkablet:

 • Beskyt kablet mod at blive klemt eller bøjet skarpt. Det er især vigtigt på det punkt, hvor kablet forbindes til stikkontakten og sensoren.

 • Beskyt kablet, så der ikke bliver trådt på det.

 • Du må ikke hive i, slå knuder på, skarpt bøje eller på anden måde mishandle kablet.

 • Udsæt ikke kablet for varmekilder.

 • Hold børn og kæledyr væk fra kablet. Lad dem ikke bide i eller tygge på kablet.

 • Når du fjerner kablet, skal du trække i stikproppen. Træk ikke i kablet.

Hvis USB/strømkablet beskadiges på nogen måde, må du ikke anvende det, og du skal kontakte Xbox-kundesupport for at få det udskiftet.

Træk sensorens USB/strømkabel ud, når det tordner eller ved længere tids opbevaring.

Overanstreng dig ikke

Når du spiller med Kinect-sensoren, skal du ofte udføre forskellige fysiske aktiviteter.

Kontakt en læge, inden du bruger sensoren, hvis du har helbredsmæssige eller andre problemer, der betyder, at du muligvis ikke kan udføre de fysiske aktiviteter på en sikker måde, eller hvis:

 • du er eller muligvis er gravid,

 • du har problemer med hjertet, åndedrættet, ryggen, leddene eller andre ortopædiske problemer,

 • du har højt blodtryk,

 • du har svært ved at udføre motionsøvelser, eller

 • du har fået instruktioner om at begrænse din fysiske aktivitet.

Søg læge, inden du begynder et på et motions- eller fitnessprogram, hvor du skal bruge sensoren.

Spil ikke, hvis du har indtaget narkotiske stoffer eller alkohol. Du skal desuden sikre dig, at du har den balance og de fysiske færdigheder, der er nødvendige for at kunne udføre bevægelserne i spillet.

Hold jævnligt pauser

 • Stop og hvil dig, hvis dine muskler, led eller øjne bliver trætte eller ømme.

 • Hvis du bliver unormalt træt eller oplever kvalme, åndedrætsbesvær, trykken for brystet, svimmelhed, ubehag eller smerter, SKAL DU STRAKS STOPPE MED AT SPILLE og søge læge.

Brug ikke tilbehør uden licens eller uautoriserede rekvisitter eller andre genstande med Kinect-sensoren

Hvis du bruger denne type tilbehør eller genstande, kan du skade dig selv eller andre og/eller beskadige sensoren eller andre genstande. Brugen af uautoriseret tilbehør er en overtrædelse af softwarelicensen og kan gøre din begrænsede garanti ugyldig.

Bemærk! Hvis oplysningerne her ikke besvarede dit spørgsmål, eller hvis du har yderligere bekymringer om Kinect-sikkerhed, bedes du kontakte Xbox-support. (Se Hjælp-afsnittet nederst på denne side for at få oplysninger om, hvordan du kontakter Support).

Var denne artikel nyttig?

Ja
Nej

Tak for din feedback

Tak for din feedback!

Vi beklager, at denne artikel ikke kunne løse dit problem. Vi giver ikke op, og det skal du heller ikke gøre. Prøv gruppeindstillingen herunder.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Giv feedback om dette emne

255 tegn tilbage.
Beskyt dine personlige oplysninger ved ikke at medtage kontaktoplysninger i din feedback.
Få hjælp fra gruppen
Ambassador chat image
Ambassadørchat
Chat direkte med en anden Xbox-bruger, der gerne vil hjælpe.

Kontakt os

Vil du kontakte support vedrørende problemet "Sundheds- og sikkerhedsretningslinjer for Kinect", som du læste om, eller vedrørende et andet problem?

Del denne side