Με την πλoήγηση στο site, συναινείτε στη χρήση cookies για περιεχόμενο, στατιστικά και διαφημίσεις.
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Προβλήματα με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της κονσόλας Xbox One

Αφού ολοκληρώσετε επιτεύγματα και προκλήσεις στην κονσόλα Xbox One, μπορείτε να διεκδικήσετε ανταμοιβές και να αυξήσετε τη βαθμολογίας παίκτη σας. Για να ξεκλειδώσετε επιτυχώς επιτεύγματα και προκλήσεις, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξής:

 • Έχετε ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να ξεκλειδωθεί το επίτευγμα.
  Σημείωση Μπορεί να χρειαστεί να ξεκλειδώσετε ένα συνδυασμό επιτευγμάτων.
 • Η κονσόλα σας είναι συνδεδεμένη στο Xbox Live.

Οι προκλήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Έχετε εβδομάδες, μήνες ή μόνο μερικές ώρες για να ολοκληρώσετε την πρόκληση. Αν δεν την ολοκληρώσετε μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, δεν θα λάβετε την ανταμοιβή.

Μπορείτε να κερδίσετε επιτεύγματα εφαρμογών απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να κερδίσετε επιτεύγματα παρακολουθώντας μια ταινία στο Netflix. Αυτά τα επιτεύγματα απονέμονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του προγραμματιστή της εφαρμογής. Τα επιτεύγματα εφαρμογών δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία παίκτη, αλλά μπορεί να σας προσφέρουν άλλες ανταμοιβές εντός της εφαρμογής.

Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του επιτεύγματος ή της πρόκλησης, αλλά δεν βλέπετε το εικονίδιο "πρόποσης" ή αν το επίτευγμα δεν εμφανίζεται στη λίστα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύσεις

Λύση 1: Ελέγξτε την πρόοδο των επιτευγμάτων σας στην κονσόλα

Μπορεί να μην ειδοποιηθείτε ή η βαθμολογία παίκτη σας μπορεί να μην ενημερωθεί αμέσως μόλις ξεκλειδώσετε ένα επίτευγμα. Η υπηρεσία Xbox Live επαληθεύει το επίτευγμα και αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μικρή καθυστέρηση.

Αν η βαθμολογία παίκτη σας δεν ενημερωθεί σε σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι έχει ενημερωθεί τοπικά στην κονσόλα Xbox One. Όταν ενημερωθεί η βαθμολογία παίκτη σας στην κονσόλα, επιβεβαιώστε ότι οι αλλαγές έχουν συγχρονιστεί με το Xbox Live.

Για να δείτε τα επιτεύγματά σας στην κονσόλα:

 1. Κυλήστε προς τα αριστερά στην οθόνη Home, για να ανοίξετε τον οδηγό.

  Σημείωση
  Ο οδηγός θα ανοίξει, αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί Xbox σε οποιαδήποτε άλλη οθόνη της κονσόλας κι αν βρίσκεστε.
 2. Κυλήστε προς τα πάνω και επιλέξτε View profile.
 3. Τώρα, κυλήστε προς τα δεξιά στην καρτέλα "Achievements".
 4. Επιλέξτε το παιχνίδι ή την εφαρμογή όπου θέλετε να ξεκλειδώσετε το επίτευγμα.
 5. Αν το επίτευγμα εμφανίζεται κάτω από την περιοχή "Your Achievements", το έχετε ήδη ξεκλειδώσει.
 6. Επιλέξτε το κλειδωμένο επίτευγμα, για να δείτε το ποσοστό που απομένει για την ολοκλήρωσή του. Το επίτευγμα θα ξεκλειδωθεί όταν το ποσοστό αγγίξει το 100%.

Αν έχετε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για να ξεκλειδώσει το επίτευγμα στην κονσόλα αλλά το επίτευγμα δεν εμφανίζεται, μπορεί να μην έχει γίνει συγχρονισμός με το Xbox Live. Περιμένετε έως και 72 ώρες για να εκτελεστεί ο συγχρονισμός.

Λύση 2: Ελέγξτε την πρόοδο των επιτευγμάτων σας σε σύνδεση

Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο των επιτευγμάτων σας σε σύνδεση, για να βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα έχει συγχρονιστεί με το Xbox Live.

Για να προβάλετε τα επιτεύγματά σας σε σύνδεση:

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία xbox.com και επιλέξτε το στοιχείο "Επιτεύγματα".
 2. Επιλέξτε τον τίτλο του επιτεύγματος που προσπαθείτε να ξεκλειδώσετε.
 3. Αν το επίτευγμα εμφανίζεται στην περιοχή "Επιτεύγματα", το έχετε ήδη ξεκλειδώσει.

Αν το επίτευγμα εμφανίζεται στην περιοχή "Κλειδωμένα επιτεύγματα", τότε είτε η κονσόλα δεν έχει συγχρονιστεί ακόμα με το Xbox Live είτε το επίτευγμα δεν ξεκλειδώθηκε με επιτυχία.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Xbox Live

Αν ένα ολοκληρωμένο επίτευγμα δεν εμφανιστεί σε σύνδεση μετά από 72 ώρες, η κονσόλα σας μπορεί να μην έχει συνδεθεί στο Xbox Live. Αν ολοκληρώσατε ένα επίτευγμα ή μια πρόκληση ενώ παίζατε εκτός σύνδεσης, δεν θα λάβετε τις σχετικές ειδοποιήσεις ούτε τις ανταμοιβές μέχρι να συνδεθείτε στο Xbox Live.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί:

 1. Κυλήστε προς τα αριστερά στην οθόνη Home, για να ανοίξετε τον οδηγό.

  Σημείωση
  Ο οδηγός θα ανοίξει, αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί Xbox σε οποιαδήποτε άλλη οθόνη της κονσόλας κι αν βρίσκεστε.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε All Settings.
 4. Κυλήστε στην περιοχή Network και, στη συνέχεια, επιλέξτε Network settings.
 5. Επιλέξτε Test network connection.

Αν δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα που να επιβεβαιώνει ότι η κονσόλα σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που παρέχονται στη Λύση σφάλματος σύνδεσης της κονσόλας Xbox One στο δίκτυο, για να επιλύσετε το πρόβλημά σας.

Λύση 4: Επανεκκινήστε την κονσόλα σας

Με την επανεκκίνηση της κονσόλας θα διασφαλιστεί ότι τα επιτεύγματα που βρίσκονται στην ουρά συγχρονισμού της κονσόλας θα αποσταλούν ξανά στο Xbox Live.

Για να επανεκκινήσετε την κονσόλα:

 1. Κυλήστε προς τα αριστερά στην οθόνη Home, για να ανοίξετε τον οδηγό.

  Σημείωση
  Ο οδηγός θα ανοίξει, αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί Xbox σε οποιαδήποτε άλλη οθόνη της κονσόλας κι αν βρίσκεστε.
 2. Επιλέξτε Settings.
 3. Επιλέξτε Restart console.
 4. Επιλέξτε Yes για επιβεβαίωση. 

Σημείωση Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό ή αν η κονσόλα φαίνεται να έχει "παγώσει", πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox στην κονσόλα για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί. Αφού απενεργοποιηθεί, αγγίξτε το κουμπί Xbox στην κονσόλα, για να την επανεκκινήσετε.

Αφού επανεκκινηθεί η κονσόλα, περιμένετε έως και 72 ώρες μέχρι εκτελεστεί ο συγχρονισμός.

Λύση 5: Καταργήστε και κατεβάστε ξανά το λογαριασμό σας

Οι πληροφορίες λογαριασμού που είναι αποθηκευμένες στην κονσόλα μπορεί να μην είναι ενημερωμένες. Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες λογαριασμού, διαγράψτε και, στη συνέχεια, κατεβάστε ξανά το λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Καταργήστε το λογαριασμό σας από την κονσόλα.
 2. Επανεκκινήστε την κονσόλα ακολουθώντας τα βήματα της Λύσης 4.
 3. Κατεβάστε ξανά το λογαριασμό σας στην κονσόλα.

Σημείωση Με αυτά τα βήματα δεν γίνεται απεγκατάσταση παιχνιδιών ή εφαρμογών.

Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το ολοκληρωμένο επίτευγμα ή την ολοκληρωμένη πρόκληση, επισκεφτείτε τα Φόρουμ υποστήριξης του Xbox, για να δείτε τι γνώμη έχουν άλλοι χρήστες για αυτά τα θέματα ή για να υποβάλετε τις δικές σας ερωτήσεις:

Φόρουμ υποστήριξης του Xbox – Achievement Unlocking Issues (Προβλήματα ξεκλειδώματος επιτευγμάτων)

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο των Φόρουμ υποστήριξης του Xbox είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά. Για να μεταφράσετε περιεχόμενο των Φόρουμ υποστήριξης του Xbox σε μια άλλη γλώσσα, επικολλήστε τη διεύθυνση URL σε ένα ηλεκτρονικό μεταφραστικό εργαλείο, όπως το Μεταφραστή Bing.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Προβλήματα με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της κονσόλας Xbox One" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας