Με την πλoήγηση στο site, συναινείτε στη χρήση cookies για περιεχόμενο, στατιστικά και διαφημίσεις.
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Χρήση της εφαρμογής Xbox Accessories για διαμόρφωση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite

Με την εφαρμογή Xbox Accessories, μπορείτε να προσαρμόσετε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite για απόλυτη ακρίβεια κατά το παιχνίδι. Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται οι μοναδικές δυνατότητες της εφαρμογής.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για να βρείτε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης της εφαρμογής Xbox Accessories για το Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xbox Accessories, για να διαμορφώσετε ένα τυπικό Ασύρματο χειριστήριο Xbox One. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή ενός τυπικού Ασύρματου χειριστηρίου Xbox One με την εφαρμογή Xbox Accessories.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές ανάμεσα στη χρήση της εφαρμογής Xbox Accessories με το Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite και με το τυπικό Ασύρματο χειριστήριο Xbox One.

Η εφαρμογή Xbox Accessories με το χειριστήριο Elite σε σύγκριση με το τυπικό χειριστήριο

Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite          Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
Αντιστοίχιση κουμπιών Elite Τυπικό
Νέα αντιστοίχιση κουμπιών χειριστηρίου
Αντιστοίχιση του ίδιου κουμπιού πολλές φορές
 
Αντιστοίχιση χειριστηρίων τύπου paddle σε κουμπιά
 
Εναλλαγή μοχλών
Εναλλαγή σκανδάλων
Αντιστροφή άξονα Y στους μοχλούς
Υποστήριξη αντιστοίχισης κουμπιών σε υπολογιστές με Win10 όλες οι δυνατότητες  
Ρυθμίσεις υλικού    
Προσαρμογή ευαισθησίας μοχλού
 
Προσαρμογή ευαισθησίας σκανδάλης
 
Προσαρμογή μοτέρ δόνησης
 
Προσαρμογή φωτεινότητας κουμπιού Xbox
 
Διαχείριση διαμορφώσεων    
Μέγιστος αριθμός διαμορφώσεων ανά χρήστη** 256 1
Διαμορφώσεις που αποθηκεύονται στο χειριστήριο*** 2  
Συγχρονισμός διαμορφώσεων με το cloud***
 
Προσαρμοσμένα ονόματα για τις διαμορφώσεις
 
Προκαθορισμένες διαμορφώσεις από 1ους εκδότες
 

Από τον Νοέμβριο του 2015:
*Elite: Δυνατότητα πλήρους προσαρμογής. Τυπικό: Εναλλαγή μόνο ζευγών κουμπιών
**Τυπικό: 1 ανά χρήστη, ανά κονσόλα
*** Τυπικό: Δεν αποθηκεύονται στην κονσόλα

Χρήση της εφαρμογής Xbox Accessories

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Xbox Accessories, θα εμφανιστούν τα εξής δύο στοιχεία μενού: Configure και More options.

Σημείωση Αν έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα χειριστήρια, θα εμφανιστούν όλα τα χειριστήρια αν μετακινηθείτε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν είναι συνδεδεμένοι πολλοί χρήστες, πάνω από τα χειριστήρια θα εμφανίζεται το αντιστοιχισμένο προφίλ.

Θέματα

Διαμόρφωση

Επιλέξτε Configure, για να προσαρμόσετε το Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite.

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη διαμόρφωση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite:

 • Μπορείτε να κυλήσετε προς τα κάτω και να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη προσαρμοσμένη ρύθμιση, όπως το Halo 5: Guardians - Multiplayer ή Forza 6 - Manual Clutch. Καθώς περιηγείστε σε αυτές τις επιλογές, η εικόνα του χειριστηρίου θα αλλάζει, ώστε να βλέπετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αν σας αρέσει κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις, επιλέξτε τη και ακολουθήστε τα βήματα για να την καταχωρήσετε στην υποδοχή σας.
 • Αν θέλετε να προσαρμόσετε πλήρως το χειριστήριο, επιλέξτε Slot 1 Configuration ή Slot 2 Configuration ή New Config και συνεχίστε στην επόμενη ενότητα. Η Υποδοχή 1 και η Υποδοχή 2 αντιστοιχούν στο διακόπτη προφίλ στο χειριστήριό σας.

Όταν επιλέξετε την υποδοχή σας, θα εμφανιστεί το μενού διαμόρφωσης και θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Button Mapping

Για να αντιστοιχίσετε τα κουμπιά σας, επιλέξτε Button mapping. Σε αυτό το σημείο, υπάρχουν δύο τρόποι αλλαγής των κουμπιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να επιλέξετε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν να επιλέξετε το αντίστοιχο κουμπί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία του ή μπορείτε απλώς να κρατήσετε πατημένο το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν να πατήσετε το κουμπί στο οποίο θέλετε να μεταβιβαστεί η λειτουργία του. Η εικόνα του χειριστηρίου στην κονσόλα Xbox One θα ενημερωθεί, για να σας δείξει ποια κουμπιά είναι ποια.

Sticks, triggers & vibration

Σε αυτήν την περιοχή μπορείτε να προσαρμόσετε το Χειριστήριο Elite χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις για προχωρημένους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ευαισθησία του αριστερού και δεξιού μοχλού, η ευαισθησία κάθε σκανδάλης, η δόνηση και η φωτεινότητα των κουμπιών. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των μοχλών, να τους αντιστρέψετε και να αλλάξετε τη θέση κάθε σκανδάλης.

 • Ευαισθησία αριστερού και δεξιού μοχλού - Από το μενού Sticks, triggers & vibration, μπορείτε να επιλέξετε Left stick ή Right stick, για να προσαρμόσετε και να ελέγξετε τον τρόπο απόκρισης κάθε μοχλού κατά το παιχνίδι. Όταν επιλέξετε το μοχλό που θέλετε να προσαρμόσετε, μπορείτε να επιλέξετε Default, Delay, Aggressive, Instant ή Smooth, ανάλογα με το ποσοστό απόκρισης που θέλετε να έχει ο μοχλός κατά το παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν θέλετε ο παίκτης σας να αποκρίνεται γρηγορότερα με μια μικρότερη κίνηση του μοχλού, επιλέξτε Instant. Θα εμφανιστεί ένα γραφικό που θα υποδεικνύει την καμπύλη απόκρισης του μοχλού.

  Σημείωση Ανάλογα με το παιχνίδι που παίζετε, αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν διαφορετική απόκριση. Ένας τρόπος να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας είναι να ορίσετε την Υποδοχή 1 στη ρύθμιση Default και την Υποδοχή 2 στην προσαρμοσμένη ρύθμιση.
 • Ευαισθησία σκανδάλης - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία κάθε σκανδάλης, ρυθμίζοντας το μέγιστο και ελάχιστο εύρος τους. Υπάρχουν δύο επιλογές για την προσαρμογή κάθε σκανδάλης — μέσω του διακόπτη ασφαλειών σκανδαλών του χειριστηρίου ή μέσω της ενότητας ευαισθησίας σκανδάλης της εφαρμογής.

  Ο διακόπτης ασφαλειών σκανδαλών λειτουργεί άψογα σε παιχνίδια βολής, επειδή μειώνει τη δύναμη που χρειάζεται να ασκείτε στις σκανδάλες για να πυροβολείτε. Μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικός σε παιχνίδια οδήγησης, γιατί σε αυτά το γκάζι πρέπει να πατιέται μέχρι το τέρμα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη επιτάχυνση. Η προσαρμογή της ευαισθησίας της σκανδάλης είναι βολική σε αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο και ελάχιστο όριο για τις σκανδάλες. Για παράδειγμα, αν μειώσετε τη μέγιστη απόσταση, θα πετύχετε μέγιστη επιτάχυνση με μικρότερο τράβηγμα της σκανδάλης. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε κάθε υποδοχή διαφορετικά και να τις προσαρμόσετε σε πραγματικό χρόνο, για να δείτε τις διαφορές.

 • Vibration - Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε την ευαισθησία της δόνησης των χειριστηρίων. Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά τέσσερα μοτέρ: Αριστερή σκανδάλη, Δεξιά σκανδάλη, Αριστερή λαβή και Δεξιά λαβή. Τα μοτέρ είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή στο 100% και μπορούν να προσαρμοστούν μέχρι και το 0%. Όταν προσαρμόζετε αυτές τις τιμές, αλλάζει η ένταση της δόνησης.
 • Xbox button brightness - Αν θέλετε να μειώσετε τη φωτεινότητα του κουμπιού Xbox, μπορείτε να την προσαρμόσετε προς τα κάτω στο 10% της τυπικής φωτεινότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εύχρηστο όταν παίζετε στο σκοτάδι.
 • Swap sticks - Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή ανάμεσα στον αριστερό και το δεξιό μοχλό.
 • Invert stick axis - Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αντιστρέφετε τον άξονα του αριστερού ή και του δεξιού μοχλού.
 • Swap Triggers - Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά σκανδάλη.

Save to slot 1

Αφού κάνετε όλες τις επιθυμητές αλλαγές, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωσή σας σε μια άλλη υποδοχή. Αν αρχίσατε να διαμορφώνετε την υποδοχή 1, αυτή θα εμφανίζεται απενεργοποιημένη, επομένως μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση στην υποδοχή 2.

Save to slot 2

Αφού κάνετε όλες τις επιθυμητές αλλαγές, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωσή σας σε μια άλλη υποδοχή. Αν αρχίσατε να διαμορφώνετε την υποδοχή 2, αυτή θα εμφανίζεται απενεργοποιημένη, επομένως μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση στην υποδοχή 1.

Rename

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα κάθε διαμόρφωσης υποδοχής. Για παράδειγμα, αν διαμορφώσατε την υποδοχή 1 για να παίζετε το Halo 5, μπορείτε να την ονομάσετε Halo 5 ή όπως αλλιώς θέλετε.

Copy

Με την επιλογή Copy μπορείτε να αντιγράψετε τη διαμόρφωση, για να τη χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη διαμόρφωση υποδοχής χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή.

Delete

Αυτή η επιλογή διαγράφει τη διαμόρφωση. Η διαγραφή της διαμόρφωσης δεν επηρεάζει το χειριστήριο. Με τη διαγραφή καταργείται η διαμόρφωση και η υποδοχή επιστρέφει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αποθήκευση προφίλ

Με την εφαρμογή μπορείτε εύκολα να αποθηκεύετε τη διαμόρφωση για τις δύο υποδοχές σας. Οι υποδοχές αντιστοιχούν στο διακόπτη προφίλ στο κέντρο του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite. Μπορείτε να έχετε αποθηκευμένα δύο διαφορετικά προφίλ στο χειριστήριό σας ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν η Υποδοχή 1 είναι το προφίλ βολής και η Υποδοχή 2 είναι το προφίλ αγώνων ταχύτητας, απλώς πατήστε το διακόπτη και είστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.

Η διαμόρφωση των υποδοχών αποθηκεύεται στα χειριστήριά σας. Αν πάρετε μαζί σας ένα χειριστήριο στο σπίτι ενός φίλου σας, η διαμόρφωση θα είναι αποθηκευμένη στο χειριστήριο και θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση Αν προσαρμόσετε την Υποδοχή 1 ή την Υποδοχή 2 στο χειριστήριο σε μια άλλη κονσόλα, η νέα διαμόρφωση θα αποθηκευτεί στο χειριστήριο και θα αντικαταστήσει την παλιά.

Περισσότερες επιλογές

Υπάρχουν δύο πρόσθετες επιλογές μενού:

 • Explore - Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, θα προβληθεί ξανά το βίντεο για το Ασύρματο χειριστήριο Xbox Elite, το οποίο επισημαίνει όλα τα πλεονεκτήματα του χειριστηρίου.
 • Name - Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να δώσετε όποιο όνομα επιθυμείτε στο χειριστήριο, για παράδειγμα την ετικέτα παίκτη σας.
  Σημείωση Αυτή η επιλογή διαφέρει από εκείνη που περιγράφεται στην πρώτη ενότητα αυτής της σελίδας, με την οποία μπορείτε να ονομάσετε τις διαμορφώσεις των υποδοχών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Χρήση της εφαρμογής Xbox Accessories για διαμόρφωση του Ασύρματου χειριστηρίου Xbox Elite" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας