Με την πλoήγηση στο site, συναινείτε στη χρήση cookies για περιεχόμενο, στατιστικά και διαφημίσεις.
Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Η κονσόλα Xbox One δεν ενεργοποιείται

Αν η κονσόλα Xbox One S ή η αρχική κονσόλα Xbox One δεν ενεργοποιείται, το τροφοδοτικό σας μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να μην έχει συνδεθεί σωστά, ή μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Σε ποια κονσόλα παρουσιάζεται το πρόβλημα ενεργοποίησης;

Κονσόλα Xbox One S

Βίντεο: Αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης της κονσόλας Xbox One S

Παρακολουθήστε το βίντεο Troubleshoot power for Xbox One S (Αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης της κονσόλας Xbox One S). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Σημαντικό Θα πρέπει να δοκιμάσετε όλες τις παρακάτω λύσεις. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να ζητήσετε κατά λάθος ένα νέο τροφοδοτικό ενώ στην πραγματικότητα η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή.

Λύσεις

Λύση 1: Επαναφέρετε το εσωτερικό τροφοδοτικό

Η κονσόλα Xbox One S διαθέτει εσωτερικό τροφοδοτικό που λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Αν η κονσόλα δεν ενεργοποιείται, μπορεί να απαιτείται απλώς επαναφορά του τροφοδοτικού. Συχνά, τα προβλήματα ενεργοποίησης οφείλονται στην επαναφορά του τροφοδοτικού μετά από υπέρταση.

Σημείωση Επειδή ο κονσόλα έχει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από υπέρταση, δεν θα πρέπει να τη συνδέσετε σε εξωτερικό σύστημα προστασίας από υπέρταση. Αν συνδέσετε την κονσόλα σε άλλο σύστημα προστασίας από υπέρταση, η κονσόλα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ που είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη απόδοσή της.

Για να επαναφέρετε το εσωτερικό τροφοδοτικό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κονσόλα.
Εικόνα του πίσω μέρους της κονσόλας Xbox One S με το καλώδιο τροφοδοσίας να αποσυνδέεται
 1. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.
 2. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κονσόλα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Xbox στην πρόσοψη της κονσόλας.
Εικόνα του πίσω μέρους της κονσόλας Xbox One S με το καλώδιο τροφοδοσίας να συνδέεται

Αν η κονσόλα ενεργοποιηθεί, η επαναφορά του εσωτερικού τροφοδοτικού είχε αποτέλεσμα. Ακολουθήστε αυτό το βήμα στο μέλλον, αν παρουσιαστεί ξανά το πρόβλημα.

Αν η κονσόλα συνεχίζει να μην ενεργοποιείται, δοκιμάστε το εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε λειτουργεί κανονικά, συνδέοντας άλλες συσκευές.
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα και στην κονσόλα.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που παραλάβατε με την κονσόλα και ότι είναι το σωστό καλώδιο για την περιοχή σας.
 • Αν η κονσόλα εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, θα πρέπει να επισκευαστεί. Για να υποβάλετε ένα αίτημα επισκευής, συνδεθείτε στη σελίδα Διαχείριση συσκευών με τα στοιχεία του λογαριασμού Microsoft και υποβάλετε μια παραγγελία επισκευής.

Αρχική κονσόλα Xbox One

Βίντεο: Αντιμετώπιση προβλημάτων του τροφοδοτικού της κονσόλας Xbox One

Παρακολουθήστε το βίντεο Troubleshooting your Xbox One power supply (Αντιμετώπιση προβλημάτων του τροφοδοτικού της κονσόλας Xbox One). Σημείωση Αυτό το βίντεο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Ακολουθήστε οπωσδήποτε όλα τα παρακάτω βήματα. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να ζητήσετε κατά λάθος ένα νέο τροφοδοτικό ενώ στην πραγματικότητα η κονσόλα σας χρειάζεται επισκευή.

Λύσεις

Λύση 1: Επαναφέρετε το τροφοδοτικό

Το τροφοδοτικό της αρχικής κονσόλας Xbox One διαθέτει εσωτερικό σύστημα προστασίας από υπέρταση για την προστασία της κονσόλας σας από υπέρταση. Πρέπει να επαναφέρετε το τροφοδοτικό σε περίπτωση υπέρτασης ρεύματος. Δείτε πώς:

 1. Αποσυνδέστε τα καλώδια από την κονσόλα, την πρίζα ρεύματος και το ίδιο το τροφοδοτικό.
Βέλη που δείχνουν τα καλώδια ενός τροφοδοτικού Xbox One να αποσυνδέονται από μια κονσόλα και από μια πρίζα στον τοίχο.
 1. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.

  Σημαντικό Θα πρέπει απαραιτήτως να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Με αυτό το βήμα, θα γίνει επαναφορά του τροφοδοτικού. Αποσυνδέστε οπωσδήποτε το τροφοδοτικό και από την πρίζα και από την κονσόλα Xbox One.

 2. Συνδέστε ξανά σταθερά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κονσόλα και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και το τροφοδοτικό. Συνδέστε το τροφοδοτικό απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιήσετε συστήματα προστασίας από υπέρταση ή καλώδια επέκτασης, επειδή μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του τροφοδοτικού σας.
Βέλη που δείχνουν τα καλώδια ενός τροφοδοτικού Xbox One να συνδέονται σε μια κονσόλα και σε μια πρίζα στον τοίχο.
 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα και ελέγξτε τη λυχνία του τροφοδοτικού.

Λύση 2: Ελέγξτε αν η κονσόλα σας τροφοδοτείται με ρεύμα

Ελέγξτε αν το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος Xbox στο μπροστινό μέρος της κονσόλας είναι αναμμένο. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος, για να διαπιστώσετε αν η κονσόλα σας τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν δεν είναι αναμμένο, αγγίξτε το κουμπί για να δείτε αν θα ανάψει. Αν ανάψει το κουμπί, δεν χρειάζεται να ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα. Η κονσόλα σας τροφοδοτείται με ρεύμα και το τροφοδοτικό σας λειτουργεί.

Απεικονίζεται μια κονσόλα Xbox One, με το κουμπί τροφοδοσίας Xbox στα δεξιά σε μεγέθυνση.

Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα εικόνας, αν το κουμπί Xbox είναι αναμμένο αλλά η οθόνη είναι κενή. Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα εικόνας, δοκιμάστε να εκτελέσετε τα βήματα στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων κενής οθόνης τηλεόρασης ή υπολογιστή όταν η κονσόλα Xbox One είναι ενεργοποιημένη.

Αν η κονσόλα σας ενεργοποιείται, αλλά απενεργοποιείται κατ' επανάληψη ή σε ανύποπτες στιγμές, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση του προβλήματος απροσδόκητης απενεργοποίησης της κονσόλας Xbox One.

Λύση 3: Ελέγξτε την κατάσταση του τροφοδοτικού σας

Στην κονσόλα Xbox One υπάρχει μια ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας LED. Αυτή η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση της κονσόλας Xbox One. Για να επιλύσετε το πρόβλημα με το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας προτού ελέγξετε την ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης. Είναι σημαντικό να ελέγχετε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα τόσο στην πρίζα ρεύματος όσο και στην κονσόλα. Το χρώμα της λυχνίας LED υποδεικνύει αν το τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά, όταν δεν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα σας.
 2. Ελέγξτε το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED στο τροφοδοτικό.
Πορτοκαλί λυχνία: Λευκή λυχνία:
Ένα βέλος δείχνει τη λυχνία του τροφοδοτικού Xbox, η οποία είναι πορτοκαλί. Ένα βέλος δείχνει τη λυχνία του τροφοδοτικού Xbox, η οποία είναι λευκή.

Κατάσταση κονσόλας

Λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αποτέλεσμα

Η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη

Λευκή

Λευκή

Το τροφοδοτικό είναι εντάξει

Η κονσόλα είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη

Λευκή

Πορτοκαλί

Το τροφοδοτικό είναι εντάξει

Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο ή υπάρχει δυσλειτουργία

Σβηστή λυχνία LED ή πορτοκαλί που αναβοσβήνει

Σβηστή λυχνία LED ή πορτοκαλί που αναβοσβήνει

Επιλύστε το πρόβλημα με το τροφοδοτικό

Η λυχνία του τροφοδοτικού είναι σταθερά αναμμένη λευκή ή πορτοκαλί: Το τροφοδοτικό λειτουργεί και η κονσόλα σας τροφοδοτείται με ρεύμα.

Σημαντικό Η λυχνία του τροφοδοτικού ενδέχεται να είναι πορτοκαλί, ακόμα κι αν το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο στην κονσόλα ή αν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά. Συνδέστε τα καλώδια του τροφοδοτικού σε μια πρίζα ρεύματος και στην κονσόλα. Αν η λυχνία του τροφοδοτικού είναι πορτοκαλί και σβήσει εντελώς όταν το συνδέσετε στην κονσόλα, ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στη Λύση 1, για να επαναφέρετε το τροφοδοτικό.

Η λυχνία του τροφοδοτικού είναι σβηστή ή πορτοκαλί που αναβοσβήνει: Ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό σας. Για να διαπιστώσετε να χρειάζεστε νέο τροφοδοτικό, ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων της Λύσης 1.

Λύση 4: Απενεργοποιήστε τη Λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης της κονσόλας Xbox One

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης. Σε αυτή τη λειτουργία ενέργειας, η κονσόλα μπορεί να κατεβάζει και να εγκαθιστά ενημερώσεις. Περιστασιακά, ενδέχεται να γίνεται λήψη ή εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, η οποία μπορεί να παρεμποδίζει την εκκίνηση της κονσόλας Xbox One.

Για να διαπιστώσετε αν συμβαίνει αυτό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, περιμένετε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό απευθείας σε μια πρίζα και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την κονσόλα.

Αν αυτό έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης:

 1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Xbox ή πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό.
 2. Κυλήστε προς τα κάτω στο στοιχείο Settings.
 3. Επιλέξτε All Settings.
 4. Επιλέξτε Power.
 5. Αλλάξτε τη λειτουργία ενέργειας σε Energy saving.

Λύση 5: Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox One και το τροφοδοτικό έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι για τη σωστή τοποθέτηση:

Αν οι ανεμιστήρες παρεμποδίζονται, η κονσόλα ή το τροφοδοτικό μπορεί να έχουν υπερθερμανθεί. Αν συνεχιστεί αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κονσόλα ή το τροφοδοτικό.

Λύση 6: Συνδέστε το τροφοδοτικό απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος

Το τροφοδοτικό της κονσόλας Xbox One διαθέτει εσωτερικό σύστημα προστασίας από υπέρταση. Συνδέστε το τροφοδοτικό απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος. Ορισμένα συστήματα προστασίας από υπέρταση μπορεί να επηρεάσουν την ενδεδειγμένη λειτουργία του τροφοδοτικού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

Απεικονίζεται το πίσω μέρος μιας κονσόλας Xbox One μαζί με ένα τροφοδοτικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο σε ένα σύστημα προστασίας από υπέρταση. Ένα σύμβολο

Λύση 7: Άλλες λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δοκιμάστε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

 • Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα ρεύματος. Ορισμένες φορές ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία σε μια πρίζα ρεύματος. Συνδέστε την κονσόλα σας και το τροφοδοτικό σε μια άλλη πρίζα ρεύματος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

  Σημείωση Δοκιμάστε την πρίζα με μια άλλη συσκευή προτού τη δοκιμάσετε με την κονσόλα Xbox One και το τροφοδοτικό σας.

 • Αν είναι δυνατό, δανειστείτε ένα τροφοδοτικό από την κονσόλα Xbox One ενός φίλου σας. Δοκιμάστε αυτό το τροφοδοτικό στην κονσόλα σας. Αν η κονσόλα σας λειτουργεί, τότε υπάρχει πρόβλημα με το δικό σας τροφοδοτικό και πρέπει να το αντικαταστήσετε.

Λύση 8: Ζητήστε ένα τροφοδοτικό αντικατάστασης

Πρέπει να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό, αν η λυχνία εξακολουθεί να είναι σβηστή ή πορτοκαλί που αναβοσβήνει. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ανταλλακτικό τροφοδοτικό για την κονσόλα Xbox One από τη Διαχείριση συσκευών.

Σημείωση Πρέπει να καταχωρίσετε ηλεκτρονικά το προϊόν σας, για να αντικαταστήσετε μια μονάδα που καλύπτεται από την εγγύηση. (Η εγγύηση του τροφοδοτικού είναι η ίδια με την εγγύηση της κονσόλας σας.)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Η κονσόλα Xbox One δεν ενεργοποιείται" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας