Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One S

Αυτό το άρθρο καλύπτει προβλήματα, όπως όταν δεν εμφανίζονται επιλογές 4K στις ρυθμίσεις, όταν λείπουν δυνατότητες 4K, όταν δεν εμφανίζεται περιεχόμενο 4K ή προβλήματα ποιότητας εικόνας.

Κατ' αρχάς, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κονσόλα Xbox One S και τηλεόραση 4K και ελέγξτε τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

 • Για να δείτε αν έχετε κονσόλα Xbox One S, ελέγξτε το πίσω μέρος της κονσόλας σας. Στη δεξιά πλευρά, κοντά στη θύρα δικτύου, θα πρέπει να υπάρχει το αυτοκόλλητο "Xbox One S". Αν δεν υπάρχει αυτό το αυτοκόλλητο, ελέγξτε αν στο κάτω μέρος της κονσόλας υπάρχει το αυτοκόλλητο "Xbox One Console". Μια κονσόλα Xbox One χωρίς την ένδειξη "S" δεν υποστηρίζει 4K.
 • Σημαντικό Αφαιρέστε τυχόν δίσκους που βρίσκονται μέσα στην κονσόλα και απενεργοποιήστε την προτού την αναποδογυρίσετε.

 • Για να δείτε αν έχετε τηλεόραση 4K, ελέγξτε τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Διαφορετικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες. Ελέγξτε για τα εξής:
  Ονομασίες για την ανάλυση 4K 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p
  Αναλύσεις ή λειτουργίες που εμφανίζονται 3840 x 2160 στα 24 Hz, τα 50 Hz ή τα 60 Hz
  Ονομασίες για το HDR10 HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color
 • Για να ελέγξετε τις δυνατότητες 4K και HDR της τηλεόρασής σας, με την κονσόλα συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη, πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό. Επιλέξτε Settings > All settings > Display & sound και, στη συνέχεια, Advanced video settings > 4K TV details.

Αν το σύστημά σας υποστηρίζει 4K και HDR, αλλά δεν λειτουργεί (για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 4K UHD, οι δυνατότητες 4K δεν υποστηρίζονται στην οθόνη δυνατοτήτων της τηλεόρασης 4K, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου 4K ή υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα της εικόνας), δοκιμάστε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα εντοπίζει αυτόματα την τηλεόρασή σας. Πιέστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον οδηγό και επιλέξτε Settings > All settings. Επιλέξτε Display & sound > Advanced video settings και επιλέξτε Auto-detect. Η ανάλυση 4K δεν είναι διαθέσιμη όταν το HDMI ή το DVI έχουν επιλεχθεί μη αυτόματα.
 • Για το HDR, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το προφίλ πολυμέσων HDR10. Ελέγξτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για επιβεβαίωση. Ορισμένοι κατασκευαστές μπορεί να μην αναφέρουν τον όρο HDR10 — ελέγξτε για υποστήριξη BT2020 και HDR ή για κάποια άλλη από τις ονομασίες της προηγούμενης λίστας. (Επίσης, υπάρχουν δύο μορφές HDR: Dolby Vision και HDR10. Η τηλεόρασή σας μπορεί να υποστηρίζει και τις δύο, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τη μορφή HDR10.)
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα στην τηλεόρασή σας. Ορισμένες τηλεοράσεις 4K υποστηρίζουν το πλήρες σύνολο των δυνατοτήτων 4K που διαθέτουν μόνο σε συγκεκριμένες θύρες HDMI. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης, για να δείτε αν υπάρχουν ειδικές θύρες HDMI 4K ή δοκιμάστε τις διάφορες θύρες στην τηλεόρασή σας.
 • Ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Η τηλεόρασή σας μπορεί να διαθέτει ειδική λειτουργία που να ενεργοποιεί το 4K ή το HDR. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης, για να δείτε αν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Ξανά, ο κατασκευαστής της τηλεόρασής σας μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για το HDR — συμβουλευτείτε την προηγούμενη λίστα.
 • Αν κάποιο περιεχόμενο δεν αναπαράγεται, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP 2.2 και ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο HDMI που παραλάβατε με την κονσόλα Xbox One S.
 • Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο HDMI. Τα καλώδιά σας θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση HDMI High Speed ή HDMI Premium.
 • Αν κάποια συσκευή είναι συνδεδεμένη ανάμεσα στην τηλεόραση και την κονσόλα, αποσυνδέστε την και συνδέστε απευθείας την τηλεόραση με την κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI που παραλάβατε με την κονσόλα Xbox One S. Ορισμένοι δέκτες ήχου-εικόνας (AV) ή άλλες συσκευές εικόνας μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές στα δεδομένα που μεταδίδονται ανάμεσα στην κονσόλα και την τηλεόραση. Η συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεόρασή σας, είτε απευθείας είτε μέσω διέλευσης. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδια με πιστοποίηση HDMI High Speed ή HDMI Premium τόσο μεταξύ της κονσόλας και του δέκτη όσο και μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασης.
 • Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό της τηλεόρασης και του δέκτη ήχου-εικόνας (AV) είναι ενημερωμένο. Πολλές νεότερες τηλεοράσεις και συσκευές δέχονται ενημερώσεις. Αν διαπιστώσετε ότι δεν υποστηρίζει ορισμένες δυνατότητες 4K ή HDR, μια ενημέρωση του υλικολογισμικού της τηλεόρασης ή του δέκτη μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 • Αν εμφανίζεται κενή οθόνη ή σφάλματα κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής περιεχομένου 4K και έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα, απενεργοποιήστε την αναπαραγωγή εγγενούς περιεχομένου 4K, ώστε να γίνει προσπάθεια αναπαραγωγής του περιεχομένου σε χαμηλότερη ανάλυση. Στην περιοχή Settings > Display & sound > Advanced video settings, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Allow 4K.
 • Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν επιλέξετε ανάλυση 4K UHD στις ρυθμίσεις οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα κατά την επιλογή της ανάλυσης 4K UHD στην κονσόλα Xbox One S.
 • Αν εμφανίζονται περίεργα χρώματα κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR και έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το HDR. Στην περιοχή Settings > Display & sound > Advanced video settings, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Allow HDR.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι πληροφορίες στέλνει η τηλεόρασή σας στην κονσόλα αναφορικά με τις δυνατότητες 4K που διαθέτει, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος των δυνατοτήτων 4K και HDR της τηλεόρασης στην κονσόλα Xbox One S.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων 4K και HDR στην κονσόλα Xbox One S" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας