Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Διαδικασία εγκατάστασης της κονσόλας Xbox One S

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα την κονσόλα Xbox One S. Απλά ακολουθήστε τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες.

Εγκατάσταση της κονσόλας Xbox One S

Αποσυσκευασία και τοποθέτηση της κονσόλας

Βήμα 1: Αφαιρέστε την κονσόλα από το κουτί

Ένα σχέδιο δείχνει τα περιεχόμενα ενός ενδεικτικού πακέτου παιχνιδιού Xbox One S, το οποίο περιλαμβάνει την κονσόλα, καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, δύο μπαταρίες AA, Ασύρματο χειριστήριο Xbox One, καλώδιο HDMI, προαιρετική κάθετη βάση και έγγραφα της κονσόλας Xbox One, όπως τον Οδηγό γρήγορης έναρξης και το εγχειρίδιο της κονσόλας. Τα στοιχεία είναι αριθμημένα ώστε να αντιστοιχούν στις λεζάντες που ακολουθούν.

Ένα πακέτο παιχνιδιού Xbox One S τυπικά περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Κονσόλα Xbox One S
 2. Καλώδιο τροφοδοσίας
 3. Ασύρματο χειριστήριο Xbox One
 4. Δύο μπαταρίες AA
 5. Ένα καλώδιο HDMI
 6. Προαιρετική κάθετη βάση (δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα πακέτα - διατίθεται για αγορά ως ξεχωριστό εξάρτημα)
 7. Έγγραφα (Οδηγός γρήγορης έναρξης, εγχειρίδιο)

Σημείωση Ορισμένα πακέτα παιχνιδιού ενδέχεται να συνοδεύονται από άλλα είδη, όπως παιχνίδια ή προσφορές δοκιμαστικών εκδόσεων του Xbox Live.

Βήμα 2: Τοποθετήστε την κονσόλα

Λανθασμένη τοποθέτηση Σωστή τοποθέτηση
Απεικονίζεται η κονσόλα σε λανθασμένη θέση, με αντικείμενα τοποθετημένα πάνω της. Απεικονίζεται η κονσόλα σε σωστή θέση, με χώρο εξαερισμού ανάμεσα σε αυτήν και άλλα αντικείμενα.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης της κονσόλας σας:

 • Είναι μια σταθερή επιφάνεια.
 • Αερίζεται επαρκώς, είναι σχετικά δροσερό και δεν βρίσκεται κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας.
 • Είναι τακτοποιημένο. Μην τοποθετήσετε άλλα αντικείμενα επάνω, κάτω ή ακριβώς δίπλα στην κονσόλα. Ένα αντικείμενο στο πάνω δεξιό μέρος της κονσόλας μπορεί να φράξει τους αεραγωγούς θερμότητας.

Σημείωση Η κονσόλα Xbox One S μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα. Αν τοποθετήσετε την κονσόλα κάθετα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη βάση. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της κάθετης βάσης για την κονσόλα Xbox One S για περισσότερες πληροφορίες.

Λανθασμένη τοποθέτηση Σωστή τοποθέτηση
Μια κονσόλα Xbox One S λανθασμένα τοποθετημένη στα πλάγια χωρίς την κάθετη βάση. Μια κονσόλα Xbox One S σωστά τοποθετημένη οριζόντια χωρίς την κάθετη βάση.
Σωστή τοποθέτηση (με κάθετη βάση)
Μια κονσόλα Xbox One S σωστά τοποθετημένη στα πλάγια με την κάθετη βάση.

Σύνδεση της κονσόλας στην τηλεόρασή σας

Το σύστημα της κονσόλας Xbox One S περιλαμβάνει ένα καλώδιο HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο, για να συνδέσετε την κονσόλα σε μια τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση HDTV συμβατή με HDMI. Δείτε πώς:

 1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI OUT της κονσόλας (την πιο αριστερή θύρα HDMI στο πίσω μέρος της κονσόλας).
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο HDMI της τηλεόρασης.
Κοντινό των θυρών εισόδου και εξόδου HDMI στην κονσόλα Xbox One S.
Ένα καλώδιο HDMI που συνδέεται στη θύρα εξόδου HDMI της κονσόλας Xbox One S και στη θύρα εισόδου HDMI μιας τηλεόρασης.

Σημειώσεις

 • Η έξοδος εικόνας για την κονσόλα Xbox One S είναι μόνο HDMI. Αν πρόκειται να συνδέσετε την κονσόλα και σε ένα σύστημα ήχου, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση της κονσόλας Xbox One με ένα σύστημα ήχου.
 • Ως βέλτιστη πρακτική, να βεβαιώνεστε ότι όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της κονσόλας είναι τακτοποιημένα και δεν ακουμπούν σε αυτήν.

Σύνδεση του αποκωδικοποιητή στην κονσόλα (προαιρετικά)

Σημείωση Αν δεν διαθέτετε καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση, παραλείψετε αυτή την ενότητα.

Αν συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή για την καλωδιακή ή δορυφορική σας τηλεόραση στην κονσόλα, θα μπορείτε να ελέγχετε το ζωντανό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω της κονσόλας Xbox One S. Δείτε πώς:

 1. Στην τηλεόρασή σας, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI που συνδέει την τηλεόραση με τον αποκωδικοποιητή.
 2. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα HDMI IN της κονσόλας (την πιο δεξιά θύρα HDMI στο πίσω μέρος της κονσόλας).
Ένα καλώδιο HDMI που συνδέεται στη θύρα εξόδου της κονσόλας Xbox One S και στη θύρα εισόδου HDMI της τηλεόρασης και ένα καλώδιο HDMI που συνδέεται στη θύρα εισόδου HDMI της κονσόλας Xbox One S και στη θύρα εξόδου ενός αποκωδικοποιητή.

Συνδέστε την κονσόλα με το δρομολογητή ή το μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα Xbox One S στον ασύρματο δρομολογητή ή το μόντεμ για πρόσβαση στο Internet μέσω της κονσόλας.

Αν θέλετε να συνδεθείτε ασύρματα, η Λύση εγκατάστασης της κονσόλας Xbox One θα σας βοηθήσει να το κάνετε, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της κονσόλας σας. Για ενσύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ στη θύρα δικτύου της κονσόλας, στην πίσω δεξιά πλευρά της.

Κονσόλα Xbox One S που συνδέεται σε δρομολογητή.

Συνδέστε την κονσόλα σε έναν αισθητήρα Kinect (προαιρετικός)

Θα χρειαστείτε έναν προσαρμογέα Kinect, για να συνδέσετε έναν αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox One σε μια κονσόλα Xbox One S. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης ενός αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox One με μια κονσόλα Xbox One S για λεπτομέρειες.

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της κονσόλας και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης της κονσόλας:

 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πιο αριστερή θύρα στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox One S.
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

Σημείωση Ως βέλτιστη πρακτική, να βεβαιώνεστε ότι όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της κονσόλας είναι τακτοποιημένα και δεν ακουμπούν σε αυτήν.

Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος που συνδέεται στην αριστερότερη θύρα στο πίσω μέρος της κονσόλας Xbox One S και σε μια ηλεκτρική πρίζα.

Τώρα που εγκαταστήσατε την κονσόλα, είναι ώρα να την ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το σύστημά σας. Μεταβείτε στη Λύση εγκατάστασης της κονσόλας Xbox One, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του συστήματος.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Διαδικασία εγκατάστασης της κονσόλας Xbox One S" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας