Κοινή χρήση αυτής της σελίδας

Ο οδηγός OneGuide δεν μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση, το δέκτη AV ή τον αποκωδικοποιητή μου

Ο οδηγός OneGuide σάς επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση, τον καλωδιακό ή δορυφορικό αποκωδικοποιητή και το δέκτη AV από την κονσόλα Xbox One. Ωστόσο, δεν ελέγχει τις δυνατότητες DVR ή άλλα προηγμένα χαρακτηριστικά του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

Αυτή η σελίδα περιγράφει λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του οδηγού OneGuide με αυτές τις περιφερειακές συσκευές.

Σημείωση Αν και ο οδηγός OneGuide έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τον αισθητήρα Kinect, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό OneGuide συνδέοντας έναν "εκπομπό υπερύθρων" στη θύρα υπερύθρων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κονσόλας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση καλωδίων επέκτασης υπερύθρων με την κονσόλα Xbox One.

Για πληροφορίες σχετικά με τη:

Σημείωση Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Για μια λίστα με τις δυνατότητες της κονσόλας Xbox One και τις περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο θέμα Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων κονσόλας Xbox One.

Θέματα

Ο οδηγός OneGuide και οι περιφερειακές συσκευές δεν αποκρίνονται σε εντολές

Ο οδηγός OneGuide εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία μέσω του αισθητήρα Kinect για να ελέγχει τις συσκευές σας, όπως λειτουργεί και ένα καθολικό τηλεχειριστήριο. Όταν ο δέκτης υπερύθρων στέλνει και λαμβάνει υπέρυθρη ακτινοβολία κανονικά, είναι δυνατός ο έλεγχος των ακόλουθων συσκευών και λειτουργιών:

 • Τηλεόραση: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση μείωση έντασης ήχου και σίγαση
 • Καλωδιακός ή δορυφορικός δέκτης: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλογή καναλιού
 • Δέκτης ήχου-εικόνας (AV): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση μείωση έντασης ήχου και σίγαση

Αν κάποια από τις συσκευές σας δεν λειτουργεί σωστά με τον οδηγό OneGuide, μια καλή ιδέα είναι να ελέγξετε αρχικά το σήμα υπερύθρων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η αποστολή και λήψη εκτελείται κανονικά.

Λύση 1: Ελέγξτε το σήμα υπερύθρων

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Kinect είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα Xbox One και εκπέμπει σήμα υπερύθρων. Δείτε πώς:

 • Ελέγξτε αν έχει ανάψει το λευκό σύμβολο Xbox στον αισθητήρα Kinect. Αν δεν έχει ανάψει, ο αισθητήρας είναι απενεργοποιημένος και δεν λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση σφαλμάτων Kinect για την κονσόλα Xbox One ή Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις φωνητικές εντολές Kinect στο Xbox One.
 • Ελέγξτε το καλώδιο που συνδέει τον αισθητήρα Kinect με την κονσόλα και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι λυγισμένο και ότι δεν έχει ρωγμές.
 • Αν έχετε ένα smartphone, μπορείτε να ελέγξετε αν ο αισθητήρας Kinect εκπέμπει σήματα υπερύθρων κατά την εκτέλεση μιας εντολής. Δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε:
  1. Ρυθμίστε το smartphone στη λειτουργία κάμερας και κρατήστε το μπροστά στον αισθητήρα Kinect. Αναζητήστε τρεις αναμμένους "πομπούς" στην εικόνα του αισθητήρα στην οθόνη του τηλεφώνου. Αν δεν τους βλέπετε, σημαίνει ότι η συσκευή δεν υποστηρίζει τον συγκεκριμένο έλεγχο.
   Σημείωση Αυτός ο έλεγχος δεν λειτουργεί σε κάμερες με φιλτράρισμα υπερύθρων, όπως το iPhone της Apple.
Μια εικόνα δείχνει ένα χέρι που κρατά ένα smartphone στη λειτουργία κάμερας και είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα Kinect, με τρεις αναμμένους πομπούς στην εικόνα του αισθητήρα.
  1. Κρατώντας το smartphone, δώστε μια φωνητική εντολή στην κονσόλα Xbox One (π.χ. "Xbox, volume up".)
  2. Παρακολουθήστε τον αισθητήρα Kinect μέσω του smartphone και προσπαθήστε να εντοπίσετε έναν άλλο πομπό στα δεξιά των υπολοίπων και κοντά στο λευκό σύμβολο Xbox. Αν ο τέταρτος πομπός ανάψει όσο η κονσόλα Xbox One εκτελεί την εντολή, σημαίνει ότι οι υπέρυθρες λειτουργούν. Αν δεν βλέπετε τον πρόσθετο πομπό, ενδεχομένως απαιτείται Αντιμετώπιση προβλημάτων του αισθητήρα Kinect για την κονσόλα Xbox One.

Λύση 2: Βεβαιωθείτε ότι οι δέκτες υπερύθρων των συσκευών σας δεν παρεμποδίζονται

Ακόμη και τα ντουλάπια με γυάλινες πόρτες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε ένα καλώδιο επέκτασης υπερύθρων (συσκευή που λειτουργεί σαν τηλεχειριστήριο υπερύθρων) στην κονσόλα σας και να την τοποθετήσετε κοντά στις συσκευές σας ή στο ντουλάπι συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση καλωδίων επέκτασης υπερύθρων με την κονσόλα Xbox One.

Λύση 3: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές φωνητικές εντολές

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις φωνητικές εντολές για το Kinect, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση φωνητικών εντολών του Kinect με την κονσόλα Xbox One.

Η κονσόλα Xbox One δεν αλλάζει τα τηλεοπτικά κανάλια

Αν παρατηρήσετε ότι η κονσόλα Xbox One δεν μπορεί να αλλάξει κανάλια, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει προσεχτικά τις οδηγίες της σελίδας Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών με την κονσόλα Xbox One.

Λύση 2: Αν η κονσόλα Xbox One εξακολουθεί να μην αλλάζει τα τηλεοπτικά κανάλια, ελέγξτε το σήμα υπερύθρων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελέγξτε το σήμα υπερύθρων" σε αυτήν τη σελίδα.

Λύση 3: Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε σύνολα κωδικών IR στη σελίδα Αναζήτηση κωδικού τηλεχειριστηρίου Xbox One.

Η μάρκα της τηλεόρασής σας δεν έχει καταχωρηθεί

Αν η μάρκα της τηλεόρασής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα κατά τη ρύθμιση της τηλεόρασης με την κονσόλα Xbox One και τον οδηγό OneGuide, βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε τις οδηγίες ρύθμισης σύμφωνα με το θέμα Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών με την κονσόλα Xbox One.

 1. Αφού μεταβείτε στην οθόνη με την ερώτηση What brand is your TV?, αναζητήστε την τηλεόρασή σας στη λίστα.
Η οθόνη 'What brand is your TV?' στη ρύθμιση του οδηγού Xbox OneGuide
 1. Αν δεν βλέπετε τη μάρκα της συσκευής σας στη λίστα, επιλέξτε I don’t see my brand και πληκτρολογήστε την.

Ο πάροχος καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης δεν έχει καταχωρηθεί

Αν ο τηλεοπτικός πάροχος δεν εμφανίζεται στη λίστα κατά τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με την κονσόλα Xbox One και τον οδηγό OneGuide σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας Ρύθμιση ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών με την κονσόλα Xbox One, ίσως να μην είναι δυνατή η χρήση του OneGuide τη δεδομένη στιγμή.

Μπορείτε να αναφέρετε την απουσία του παρόχου καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναφοράς προβλημάτων OneGuide. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του εργαλείου αναφοράς προβλημάτων OneGuide στην κονσόλα Xbox One.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τηλεοπτικούς παρόχους και το υλικό, ανατρέξτε στο Φόρουμ πληροφοριών για υλικό τηλεοράσεων.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Ο οδηγός OneGuide δεν μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση, το δέκτη AV ή τον αποκωδικοποιητή μου" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;

Κοινή χρήση αυτής της σελίδας