Διαχείριση λογαριασμού

Games for Windows Live

Μάθετε πώς να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε το προφίλ παίκτη στο Games for Windows LIVE
Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Error: The profile could not be signed in to Live" (Σφάλμα: Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του προφίλ στο Live) ενώ παίζετε στο Games for Windows Live.
Ο λογαριασμός σας Xbox Live έχει ανασταλεί. Βρείτε πού πρέπει να μεταβείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Πόροι υποστήριξης