Με την πλoήγηση στο site, συναινείτε στη χρήση cookies για περιεχόμενο, στατιστικά και διαφημίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Games for Windows LIVE

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων σύνδεσης στο Games for Windows LIVE.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες που σας υποδεικνύουν πώς να μειώσετε την αυστηρότητα των ρυθμίσεων ασφαλείας ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ασφαλείας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές σε μια προσπάθεια να επιλύσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πριν κάνετε αυτές τις αλλαγές, σας συνιστούμε να λάβετε υπόψη σας τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της λύσης στο εκάστοτε περιβάλλον. Αν εφαρμόσετε αυτήν τη λύση, λάβετε όλα τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για να προστατέψετε τον υπολογιστή.

Επισκόπηση

Ελέγξτε την κατάσταση του λογαριασμού Microsoft (σύνδεση) και των υπηρεσιών LIVE

Μια υπηρεσία ενδέχεται να είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να μην σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες LIVE ή να συνδεθείτε. Για να ελέγξετε την κατάσταση των διακομιστών, επισκεφτείτε την τοποθεσία web Κατάσταση της υπηρεσίας Xbox Live.

Σημείωση Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία web κατάστασης της υπηρεσίας Xbox Live, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια γεωγραφική περιοχή που υποστηρίζεται από το LIVE

Για να συνδεθείτε στο Games for Windows LIVE, πρέπει να βρίσκεστε σε μια γεωγραφική περιοχή που υποστηρίζεται από το Games for Windows LIVE. Το Games for Windows LIVE δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χώρες και περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμο το Xbox Live.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό Games for Windows LIVE

Για να συνδεθείτε στο Games for Windows LIVE, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη ενημέρωση του προγράμματος. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, κατεβάστε και εγκαταστήστε τα πιο πρόσφατα αρχεία εγκατάστασης του Games for Windows LIVE.

Σημείωση Η Microsoft έχει σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό ανίχνευσης ιών που ήταν διαθέσιμο την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που αποτρέπουν τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος που παρουσιάστηκε κατά τη σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Xbox Live.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι συμβατός με το Games for Windows LIVE

Για να συνδέεστε στην υπηρεσία Games for Windows LIVE όσο το δυνατόν ευκολότερα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους δρομολογητές που περιλαμβάνονται στη λίστα Συμβατού υλικού με τα Windows. Για να ελέγξετε τη λίστα, επισκεφτείτε το Κέντρο συμβατότητας.

Σημείωση Αν ο δρομολογητής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ενδέχεται να μην είναι συμβατός με το Games for Windows LIVE.

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα UPnP

Η δυνατότητα UPnP πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, προκειμένου να συνδεθείτε στο LIVE. Τα πρωτόκολλα UPnP IGD (Internet Gateway Device) υποστηρίζονται από τους περισσότερους διακομιστές και τα τείχη προστασίας που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Ωστόσο, αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι πάντα ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή τα αρχεία Βοήθειας ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

Τα τείχη προστασίας του εμπορίου, όπως αυτά που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, τις βιβλιοθήκες και τις μεγάλες εταιρείες, συνήθως δεν υποστηρίζουν τις προδιαγραφές UPnP IGD. Οι παίκτες που προσπαθούν να παίξουν από το σχολείο ή από το δωμάτιο της εστίας τους, ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν στο LIVE. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με το γραφείο Διαχείρισης IT, για να μάθετε αν μπορούν να ενεργοποιήσουν το LIVE για το δίκτυο.

Εκκαθαρίστε το cache του Internet

Βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε την πιο πρόσφατη έκδοση των σελίδων, εκκαθαρίζοντας το cache του Internet. Για να το κάνετε αυτό σε έναν υπολογιστή με Windows 7, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του προγράμματος περιήγησης στο Internet.
 2. Κάντε κλικ στην Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου. Αν το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου είναι κενό, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλων των επιλογών του Πίνακα Ελέγχου στο τμήμα περιήγησης του παραθύρου, για να εμφανίσετε όλα τα εικονίδια.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο και Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές Internet.
 4. Στην ενότητα Ιστορικό περιήγησης της καρτέλας Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επιλογές Προσωρινά αρχεία Internet και Cookies και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Ανοίξτε τις θύρες για το Games for Windows LIVE

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς. Δεν τη συνιστούμε, ωστόσο παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Θα πρέπει να ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες συνδέσεις, ώστε να χρησιμοποιήσετε το Games for Windows LIVE:

 • Θύρα TCP 3074
 • Θύρα UDP 88
 • Θύρα UDP 3074

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των θυρών σε ένα τείχος προστασίας, ένα δρομολογητή ή μια πύλη, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τη συσκευή ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το τοπικό γραφείο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός τείχους προστασίας, ώστε να λειτουργεί με έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Games for Windows LIVE, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση επέκτασης του Windows Media Center.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στο Windows LIVE, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δρομολογητή ή της πύλης σας, ώστε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα UPnP ή την προώθηση θυρών. Αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα UPnP, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται Μεταφράσεις δικτύου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η προώθηση θυρών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαλήθευσης των συμβατών οικιακών συσκευών δικτύου, συμβουλευτείτε τη Λίστα συμβατού υλικού με το Xbox Live.

Σημειώσεις

 • Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει μια σύνδεση για τους δρομολογητές που υποστηρίζονται από το LIVE και που διαθέτουν τη δυνατότητα UPnP. Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουν όλοι οι δρομολογητές τη δυνατότητα UPnP. Αν ο δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα UPnP, θα πρέπει να ανοίξετε αυτές τις θύρες και να τις αντιστοιχίσετε με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που εκτελεί το Games for Windows LIVE.
 • Αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας UPnP ή τον τρόπο προώθησης θυρών στο δρομολογητή ή την πύλη σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για βοήθεια.
 • Αν το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IPv6, συμβουλευτείτε τις συστάσεις για μια δυνατότητα IPv6 που έχει ρυθμιστεί για οικιακούς δρομολογητές, οι οποίοι είναι συμβατοί με την οικογένεια λειτουργικών προγραμμάτων Microsoft Windows. Για να δείτε τις συστάσεις, επισκεφτείτε την τοποθεσία Υποστήριξη IPv6 σε οικιακούς δρομολογητές (η σελίδα ενδέχεται να εμφανίζεται στα Αγγλικά).

Επιτρέψτε τη λειτουργία του Games for Windows LIVE μέσω ενός τείχους προστασίας

Προειδοποίηση Αυτή η λύση ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο περισσότερο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς. Δεν τη συνιστούμε, ωστόσο παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να εφαρμόσετε αυτήν τη λύση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Μην ανοίξετε κάποια θύρα για ένα πρόγραμμα που δεν αναγνωρίζετε.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε μια εξαίρεση στο τείχος προστασίας, το διακομιστή μεσολάβησης ή το λογισμικό ασφαλείας Internet που χρησιμοποιείτε, για να επιτρέψετε τη λειτουργία του λογισμικού Games for Windows LIVE (GFWLClient.exe). Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στην ακόλουθη θέση:

C:\Program Files\Microsoft Games for Windows LIVE\Client

Αν χρησιμοποιείτε το Τείχος προστασίας των Windows, η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης ενημέρωσης του Games for Windows LIVE θα σας δώσει τη δυνατότητα να προσθέσετε το λογισμικό στη λίστα εξαιρέσεών σας. Διαφορετικά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με το τείχος προστασίας σας ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το τοπικό γραφείο τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Θύρες δικτύου που χρησιμοποιούνται από το Xbox Live.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack των Windows

Για το Games for Windows LIVE, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack των Windows στον υπολογιστή σας. Για να λάβετε το πιο πρόσφατο service pack, ανατρέξτε στην Υποστήριξη για τα Service Pack της Microsoft.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνδεση στο Internet

Ο υπολογιστής σας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης στο Internet. Για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα, εκτελέστε το Εργαλείο αξιολόγησης συνδεσιμότητας στο Internet. Για να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφτείτε την τοποθεσία Γνωρίστε τα Windows.

Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Internet.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet

Αν με τα προηγούμενα βήματα δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για περισσότερη βοήθεια.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Λυπούμαστε που αυτό το άρθρο δεν έλυσε το πρόβλημά σας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς. Δοκιμάστε την επιλογή της κοινότητας, παρακάτω.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Παράσχετε σχόλια για αυτό το θέμα

255 χαρακτήρες απομένουν.
Για να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας.
Λάβετε βοήθεια από την κοινότητα
Ambassador chat image
Συνομιλία με "πρεσβευτή" της κοινότητας
Συνομιλήστε ένας προς έναν με συνάδελφο χρήστη του Xbox που θέλει να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη σχετικά με το ζήτημα "Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Games for Windows LIVE" για το οποίο διαβάζατε ή για διαφορετικό ζήτημα;