Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaan, muokattuun sisältöön ja mainoksiin.
Jaa tämä sivu

Tuotetakuu ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus: alkuperäinen Xbox 360 -konsoli

RAJOITETTU TAKUU JA PALAUTUSTIEDOT

LUE TÄMÄ VALMISTAJAN TAKUU HUOLELLISESTI VARMISTAAKSESI, ETTÄ YMMÄRRÄT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET!

VALMISTAJAN TAKUU

RAJOITETTU TAKUU

HUOMAUTUS: Käyttäjällä on paikallisen kuluttajalainsäädännön takaama oikeus takuuseen Xbox 360 -jälleenmyyjältä. Tämä valmistajan takuu ei vaikuta tähän oikeuteen.

Termi ”Xbox-tuote” tarkoittaa Microsoftin Xbox 360 Video Game System -pelikonsolia, erilliselle Xbox 360 -kiintolevylle tallennettuja ja Xbox 360 -konsolin mikroprosessoreihin sulautettuja Microsoft-ohjelmistoja sekä Xbox-konsolin kanssa hankittuja Xbox-oheislaitteita.

Tämä takuu ei kata käyttäjän tietoja, erillisiä ohjelmistoja tai Xbox-pelejä riippumatta siitä, ovatko ne samassa pakkauksessa kuin Xboxtuote tai sisältyvätkö ne Xbox-tuotteeseen, taikka mitään Xbox-lisävarusteita tai oheislaitteita, jotka eivät ole Microsoftin valmistamia tai valmistuttamia

A. VALMISTAJAN TAKUU.

Tämän valmistajan takuun myöntää käyttäjälle Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti.

Microsoft takaa, että Xbox-tuote:

(i) toimii oleellisin osin käyttöoppaan mukaisesti ja

(ii) vastaa tasoltaan ja laadultaan tämänkaltaisilta tuotteilta tavanomaisesti odotettavia vaatimuksia.

KESTO: tämä takuu on voimassa yhden kalenterivuoden siitä päivästä lähtien, kun ostit Xbox-tuotteen (Xbox 360 -konsolin kohdalla kolme vuotta sellaisissa tilanteissa, joissa Xbox 360 -konsolin etuosassa olevan valokehän kolme valoa vilkkuvat punaisena).

TOIMIALUEET: Tämä takuu on voimassa seuraavissa maissa: Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Espanja, Italia, Ranska, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Belgia, Alankomaat, Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Portugali ja Kreikka.

Mikäli käyttäjä:

(i) ei käytä Xbox-tuotetta käyttöohjeiden ja muiden tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti, tai

(ii) korjauttaa, muokkauttaa tai muunnattaa Xbox-tuotetta muualla kuin Microsoftin valtuuttamissa korjaamoissa, tai

(iii) käyttää Xbox-tuotetta sellaisten tuotteiden kanssa, joita Microsoft ei myy tai joihin Microsoft ei myönnä käyttöoikeuksia (esimerkiksi käyttöoikeudettomia pelinparannuslaitteita, adaptereita tai virtalähteitä) tai jotka eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, tai (iv) käyttää Xbox-tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin (kuten vuokraukseen), tai

(v) muokkaa tai muuntelee Xbox-tuotetta, tai

(vi) vahingoittaa Xbox-tuotetta käyttämällä sitä väärin tai virheellisesti, huolimattomuudella tai vahingossa, tai

(vii) muuntaa, turmelee tai poistaa sarjanumeron, tai

(viii) poistaa Xbox-tuotteen takuusinetin, tämä takuu ei ole voimassa.

B. REKISTERÖINTI.

Käyttäjän ei tarvitse rekisteröidä Xbox-tuotteen hankintaa tämän Takuun voimaansaattamiseksi.

C. HENKILÖKOHTAINEN TAKUU.

Tämä takuu myönnetään laitteen ensimmäiselle käyttäjälle. Se on henkilökohtainen, eikä kukaan muu voi vedota siihen.

D. KORVAUKSET.

Korvauksena on jokin seuraavista:

(i) Xbox-tuotteen korjaus tai

(ii) mikäli korjaus ei ole mahdollinen, Xboxtuotteen korvaaminen toisella, tai

(iii) mikäli korjaus tai tuotteen korvaaminen toisella ei ole mahdollista, Xboxtuotteesta maksetun hinnan palautus.

Microsoft voi valita käytettävän korvaustavan. Microsoft ottaa huomioon eri korvaustapojen suhteelliset kustannukset suhteessa Xboxtuotteesta maksettuihin kustannuksiin sekä Xbox-tuotteen vian merkityksen korvaustavasta päättäessään.

• Kaikki Xbox-tuotteeseen vaihdettavat osat ovat uusia, kunnostettuja tai käyttökuntoisia, vastaavat toiminnaltaan ja suorituskyvyltään alkuperäistä osaa tai Xbox-tuotetta, ja niille myönnetään takuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

• KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ MICROSOFT EI OLE VAST UUSSA KÄYTTÄ JÄLLE MISTÄÄN KÄYTTÄ JÄN TIETO JEN MENETYKSESTÄ , JOKA ON SE URA USTA SIITÄ , ETTÄ MI CROSO FT KOR JAA KÄYTTÄ JÄN XBO X-TUOTTEEN TAI KOR VAA SEN TOISELLA.

• Kun takuuaika on päättynyt, Microsoft voi veloittaa käyttäjää Xbox-tuotetta koskevan ongelman selvittämisestä ja huoltamisesta.

• Microsoft pyrkii kaupallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla selvittämään ja korjaamaan tämän Takuun kattamia Xbox-tuotteen virheitä tai antamaan ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi.

Käyttäjän on lisäksi:

• toimitettava ostotodistus päiväyksellä varustetun kuitin (tai sen kopion) muodossa,

• noudatettava Microsoftin ohjeita, mikäli se päättää, että käyttäjän Xbox-tuote edellyttää palauttamista kokonaan tai osittain korjattavaksi tai korvattavaksi toisella. Microsoft joko järjestää kustannuksellaan käyttäjän Xboxtuotteen kuljetuksen Microsoftille taikka sen valtuutettuun korjaamoon tai antaa käyttäjälle ohjeet Xbox-tuotteen viemiseksi tai toimittamiseksi Microsoftin yksilöimään paikkaan ja pakattuna siten, että se on riittävästi suojattu vaurioitumiselta kuljetuksen aikana;

• tyhjennettävä tai poistettava kaikki käyttäjän henkilökohtaiseksi tai luottamukselliseksi katsomat tiedot ennen Xbox-tuotteen lähettämistä Microsoftille.

Mikäli edellä mainittuja ohjeita ei noudateta, käsittely voi viivästyä, käyttäjälle saattaa aiheutua lisäkuluja tai käyttäjän takuu voidaan mitätöidä.

MIKÄLI KÄYTTÄ JÄ EI OLE OSTAN UT LAITETTA HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖNSÄ (toisin sanoen, jos käyttäjä ei ole kuluttaja):

Mikään tässä Takuussa ei rajoita Microsoftin korvausvastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Microsoftin tuottamuksesta tai vilpistä.

E. OLETETTUJEN EHTOJEN POIS SULKEMINEN.

Microsoft kiistää kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, vastuut tai muut ehdot (riippumatta siitä, perustuvatko ne asetukseen, lakiin tai muuhun), jotka liittyvät laitteeseen ja mihin tahansa sen mukana toimitettuun (toimitettuihin) tuotetta koskevaan (koskeviin) käyttöoppaaseen (-oppaisiin) ja kirjallisiin aineistoihin.

F. SATUNNAISTEN , VÄLILLISTEN JA MUIDEN VAHINKOJEN POISSULKEMINEN.

Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu mahdollisista millä tahansa tavalla aiheutuneista suorista vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta laitteen käytöstä tai siitä, että sitä ei ole voitu käyttää, tai liittyvät tällaiseen, ja vaikka Microsoftille tai sen toimittajille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen tai menetysten mahdollisuudesta, rajoittuu käyttäjän laitteesta tosiasiallisesti maksamaan määrään. Microsoftilla ja sen toimittajilla ei ole sopimusperusteista, rikkomusperusteista (tuottamus mukaan lukien) tai lakimääräisen velvoitteen rikkomiseen perustuvaa vastuuta, tai mitään muuta vastuuta mistään muista vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta mitkä tahansa epäsuorat tai taloudelliset millä tahansa tavalla aiheutuvat menetykset.

G. MUUT EHDOT.

• Xbox-tuotteen sisältämään ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus käyttäjälle, sitä ei myydä. Käyttäjälle myönnetään oikeus käyttää kyseistä ohjelmistoa ainoastaan käyttäjän Xbox-tuotteessa, eikä käyttäjä saa tutkia sitä tai sen valmistustapaa perusteellisesti, ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä tästä rajoituksesta huolimatta muuta johdu.

• Käyttäjän Xbox-tuote ja sen sisäiset komponentit ovat uusia alalla vallitsevien standardien mukaisesti, ellei Xboxtuotteen vähittäismyyntipakkauksessa muuta mainita ilmauksella ”Kunnostettu” (”Refurbished”).

• Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia vientilakeja ja määräyksiä, mikäli käyttäjä vie Tuotteen Euroopan Unionin ulkopuolelle.

H. KYSYTTÄVÄÄ?

Käyttäjä voi soittaa maansa Xboxasiakastukipalveluun, jonka numero on tämän käyttöoppaan takakannessa.

Samankaltaiset ongelmat

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

Kyllä
Ei

Kiitos palautteesta

Kiitos palautteesta!

Ikävää, ettei tästä artikkelista ollut apua ongelmaan. Emme kuitenkaan luovuta, äläkä sinäkään. Kokeile alla olevaa yhteisövaihtoehtoa.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Anna palautetta tästä aiheesta

255 merkkiä jäljellä.
Yksityisyytesi suojaamiseksi älä kirjoita yhteystietojasi palautteeseen.
Pyydä apua yhteisöltä
Ambassador chat image
Keskustelu yhteyshenkilön kanssa
Keskustele toisen Xbox-käyttäjän kanssa, joka haluaa auttaa.

Ota meihin yhteyttä

Haluatko ottaa yhteyttä tukeen ongelman "Tuotetakuu ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus: alkuperäinen Xbox 360 -konsoli" vuoksi, jota koskevaa sisältöä olit lukemassa, vai jonkin toisen ongelman vuoksi?

Jaa tämä sivu