Share this page

שחק במשחקים במצב לא מקוון ב- Windows 10 באמצעות מצב לא מקוון

מבט כולל

אם אתה מתכנן להיות באזור ללא כיסוי של אינטרנט, כגון טיסה ארוכה או הפלגה, באפשרותך להכין את מכשיר Windows 10 כדי שיאפשר לך לשחק במצב לא מקוון. רוב המשחקים הזמינים בחנות במכשיר Windows 10 תומכים במשחק במצב לא מקוון, אך עליך לבדוק את פרטי המשחק כדי לוודא שהמשחק שלך נתמך על-ידי חיפוש המשחק שלך בכתובת http://www.xbox.com.

רוב המשחקים שכוללים מצב מסע יהיו זמינים למשחק באופן לא מקוון, אבל משחקים בעלי תכונות משחק שיתופי ברשת או משחק רב-משתתפים לא יפעלו במצב לא מקוון.

במשחק במצב לא מקוון, חלק מהתכונות, כגון היכולת לרכוש פריטים נוספים מחנות Windows, לא יהיו זמינות. בנוסף, כל טבלאות המובילים לא יהיו זמינות במצב לא מקוון.

הישגים

אם תזכה בהישגים בזמן המשחק במצב לא מקוון, הם יסתנכרנו עם החשבון שלך בפעם הבאה שתיכנס ל- Xbox Live במכשיר שלך. לא תראה הודעה מוקפצת שתיידע אותך על כך שפתחת את ההישג עד אשר תיכנס ל- Xbox Live במכשיר זה.

שמירות בענן ומשחק במצב לא מקוון

לפני שתעבור למצב לא מקוון, התחבר ל- Xbox Live כדי לסנכרן את שמירת המשחק העדכנית ביותר שלך לענן. כאשר אתה משחק במצב לא מקוון, ההתקדמות שלך במשחק תמשיך להישמר באופן מקומי, והיא תסתנכרן בפעם הבאה שתיכנס ל- Xbox Live. אם ברצונך להמשיך לשחק במכשיר אחר (או פלטפורמה, אם המשחק תומך ב- Xbox Play Anywhere), יהיה עליך לעבור למצב מקוון ולהתחבר ל- Xbox Live כדי לאפשר למשחק השמור באופן מקומי להסתנכרן שוב עם הענן.

אם אתה משתמש במכשיר Windows 10, ההעלאה של השמירות בענן תתחיל באופן אוטומטי ברגע שתיכנס ותתחבר ל- Xbox Live. סינכרון שמירת המשחק הוא מהיר בדרך כלל, אבל ייתכן שתצטרך להמתין מספר דקות לפני שתנסה לשחק במכשיר אחר.

כיצד להפעיל משחק לא מקוון במכשיר

אם אתה מתכנן לשחק במצב לא מקוון, יהיה עליך להכין את מכשיר Windows 10 שלך כל עוד יש לך חיבור מקוון. חשוב לבצע פעולה זו כאשר אתה במצב מקוון, משום שלאחר שתעבור למצב לא מקוון, לא תוכל לבצע את השינויים הללו.

הערה באפשרותך לשנות את המכשיר הלא מקוון הייעודי שלך שלוש פעמים בשנה בלבד.

הכן את המכשיר שלך

אם יש לך מספר מכשירי Windows 10, יהיה עליך לוודא שההתקן שבכוונתך להשתמש בו במצב לא מקוון מוגדר כמכשיר הלא מקוון הייעודי. באפשרותך להגדיר מכשיר אחד בלבד כמכשיר הלא מקוון הייעודי.

כדי להגדיר את המכשיר שלך כמכשיר לא מקוון ייעודי:

 1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט.
 2. ודא שהמכשיר שלך כולל את העדכונים העדכניים ביותר של Windows: עבור אל התחל > הגדרות > עדכון ואבטחה > Windows Update ובדוק אם עדכונים רלוונטיים זמינים.
 3. פתח את החנות. תתבקש להיכנס אם עדיין לא עשית זאת.
 4. בחר בסמל אני (זוהי תמונת הפרופיל שלך).
 5. בחר הגדרות, ולאחר מכן, תחת הרשאות לא מקוונות, ודא שהבורר הדו-מצבי מוגדר למצב פועל.

לאחר שהגדרת זאת, כל מכשיר שיועד בעבר להיות מכשיר לא מקוון יוחלף למצב כבוי, ולא תוכל עוד לשחק משחקים באופן לא מקוון במכשירים אלה.

הכן את המשחק או את המשחקים

לאחר שהגדרת את המכשיר שלך, יהיה עליך להפעיל כל משחק שברצונך לשחק באופן לא מקוון כאשר אתה מחובר ל- Xbox Live. עליך לעשות זאת פעם אחת בלבד לכל משחק, ויהיה עליך לעשות זאת גם אם כבר הפעלת את המשחק במכשיר שלך.

 1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט, ושהמכשיר שלך מוגדר כמכשיר הלא מקוון הייעודי שלך. (עיין בשלבים לעיל לקבלת פרטים על אופן ביצוע פעולה זו).
 2. הפעל את המשחק שברצונך לשחק במצב לא מקוון. כאשר תתבקש לעשות זאת, היכנס ל- Xbox Live עם החשבון שלך.
 3. לאחר שתתחיל במשחק, תוכל לצאת בכל עת.

חזור על התהליך עבור כל משחק שברצונך לשחק במצב לא מקוון. לאחר שהשלמת זאת, תוכל לעבור למצב לא מקוון בכל עת ולהפעיל את המשחקים הללו כאשר תרצה לשחק בהם, מבלי שתצטרך להיכנס במצב מקוון בכל פעם.

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות בעת המשחק במצב לא מקוון, פתרונות אלה עשויים לעזור לך לפתור בעיות.

כיצד אוכל לדעת אם המשחק שלי תומך במצב לא מקוון?

רוב המשחקים הזמינים בחנות במכשיר Windows 10 תומכים במשחק במצב לא מקוון, אך עליך לבדוק את פרטי המשחק כדי לוודא שהמשחק שלך נתמך על-ידי חיפוש המשחק שלך בכתובת http://www.xbox.com.

אילו תכונות של המשחק שלי יהיו זמינות בעת המשחק במצב לא מקוון?

אם המשחק שלך הותקן מהחנות במכשיר Windows 10 שלך, ניתן למצוא פרטים על התכונות הזמינות במשחק במצב לא מקוון בשאלות הנפוצות של המשחק:

 1. פתח את החנות ולחץ על סמל אני (זוהי תמונת הפרופיל שלך).
 2. בחר הספריה שלי, ולאחר מכן, תחת משחקים, בחר הצג הכל.
 3. בחר את המשחק שברצונך לשחק במצב לא מקוון, ולאחר מכן גלול מטה אל מידע נוסף.
 4. תחת מידע נוסף, בחר את הקישור לתמיכה.
 5. בדף התמיכה, בחר את הקישור עבור השאלות הנפוצות וחפש את פרטי "משחק במצב לא מקוון" עבור משחק זה.

אם המשחק שלך לא הותקן מהחנות במכשיר Windows 10 שלך, פנה למפרסם המשחק כדי לבדוק אם האפשרות לשחק במצב לא מקוון נתמכת ב- Windows 10.

אני לא מצליח להגדיר את המכשיר שלי כמכשיר הלא מקוון הייעודי שלי

המשמעות עשויה להיות שכבר שינית את המכשיר הלא מקוון הייעודי שלך שלוש פעמים בשנה החולפת. במקרה כזה, יהיה עליך להמתין עד שנה אחת לאחר האיפוס הראשון כדי שתוכל לשנות שוב את המכשיר הלא מקוון הייעודי שלך.

אני כבר במצב לא מקוון ולא ביצעתי את השלבים לעיל כדי להכין את המכשיר שלי

אם אתה נמצא כבר במצב לא מקוון ולא הגדרת את המכשיר שלך כמכשיר הלא מקוון הייעודי, לא תוכל לשחק משחקים במצב לא מקוון. עליך להיות במצב מקוון כאשר אתה עושה זאת, וכאשר אתה מפעיל את המשחק לפני שאתה עובר למצב לא מקוון. כדי לפתור בעיה זו, עבור למצב מקוון, ולאחר מכן בצע את השלבים לעיל כדי להכין את המכשיר שלך ולהגדיר אותו כמכשיר הלא מקוון הייעודי שלך.

אני רוצה לבטל את הגדרת המכשיר שלי כמכשיר לא מקוון ייעודי. כיצד ניתן להסיר אותו?

תרחיש זה עשוי גם לחול אם אתה מתכנן להחליף או לתת את מכשיר Windows 10 שלך לאדם אחר.

אם המכשיר עדיין נמצא בבעלותך, באפשרותך להסיר את ההקצאה הלא מקוונת על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט.
 2. פתח את החנות ולחץ על סמל אני.
 3. בחר הגדרות, ולאחר מכן, תחת הרשאות לא מקוונות, ודא שהבורר הדו-מצבי מוגדר למצב כבוי.

אם המכשיר כבר אינו ברשותך, באפשרותך להסיר הגדרה זו באופן מקוון על-ידי התחברות לכתובת https://account.microsoft.com/devices וחיפוש המכשיר שלך. אם אתה רואה את האפשרות "שחק משחקים במצב לא מקוון" מתחת לתיאור עבור מכשיר זה, הוא עדיין המכשיר הלא מקוון הייעודי שלך. כדי להסיר את ההקצאה:

 1. תחת פרטי המכשיר, בחר הסר את האפשרות לשחק במצב לא מקוון.
 2. במסך האישור, בחר בתיבת הסימון אני מוכן להסרת האפשרות לשחק במצב לא מקוון במחשב זה.
 3. בחר הסר כדי לאשר ולהסיר מכשיר זה כמכשיר הלא מקוון הייעודי שלך.

הערה פעולה זו תיחשב כאחד משלושת השינויים לשנה.

יש לי מכשיר Xbox One, וכן מכשיר Windows 10. האם החוויה זהה?

אם יש ברשותך מכשיר Xbox One, החוויה הלא מקוונת שלך תהיה שונה בהתאם לסוג המשחק שאתה משחק. לדוגמה, אם יש לך משחק התומך ב- Xbox Play Anywhere, תהיה לך אותה חוויה הן ב- Xbox One והן ב- Windows 10 בזמן המשחק במצב לא מקוון.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להשתמש ב- Xbox One במצב לא מקוון, בקר בשימוש ב- Xbox One במצב לא מקוון.

Was this article helpful?

Yes
No

Thank you for your feedback

Thanks for your feedback!

We're sorry this article didn't solve your problem. We won't give up and neither should you. Try this community option, below.
Get help from the community
Ambassador chat image
Ambassador chat
Chat one on one with a fellow Xbox User who wants to help.

Provide feedback for this topic

255 characters remain.
To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback.
Get help from the community
Ambassador chat image
Ambassador chat
Chat one on one with a fellow Xbox User who wants to help.

Contact Us

Would you like to contact Support regarding the "שחק במשחקים במצב לא מקוון ב- Windows 10 באמצעות מצב לא מקוון" issue you were reading about or a different issue?

Share this page