Share this page

הוצאה מכלל שימוש של 'כושר Xbox'

ב- 30 ביוני, 2017, המשחק 'כושר Xbox' נסגר. תמיכה ותוכן אינם מוצעים עוד.

כל הקרדיטים עבור השחקנים הקיימים מומשו - אם קיבלת קרדיט, הקפד לנצל אותו לפני שתוקפו יפוג ב- 31 בדצמבר, 2017.

שאלות נפוצות

ש: האם עדיין אוכל להשתמש ב'כושר Xbox' כדי לצפות בסרטוני וידאו או בתוכן של אימונים ללא תשלום שעבורם שילמתי?
ת: כל התוכן של 'כושר Xbox' הוסר כעת ואינו זמין עוד לצפייה.

ש: האם עדיין אוכל לקנות תוכן של 'כושר Xbox'?
ת: לא, התוכן של 'כושר Xbox' אינו מוצע למכירה החל מ- 27 ביוני, 2016.

ש: מתי אקבל את הקרדיט שלי?
ת: כל משתמשי 'כושר Xbox' קיבלו קרדיטים דרך הודעות בקונסולה ואפליקציית Xbox.

ש: האם תוקף הקרדיט שלי יפוג?
ת: כן, תוקפם של קרדיטים שאינם בשימוש יפוג ב- 31 בדצמבר, 2017.

ש: קיבלתי את הקרדיט שלי, אבל הוא מציג תאריך תפוגה מוקדם יותר מה- 31 בדצמבר, 2017. מה הסיבה לכך?
ת: למרות שהקרדיט בתוקף עד ה- 31 בדצמבר, 2017, ייתכן שלקוחות מסוימים יראו הודעה בחשבונות שלהם המציינת שתוקפו יפוג באוגוסט 2017. אם אתה רואה הודעה זו, אנו מבטיחים שכל הקרדיט הלא מנוצל יוארך באופן אוטומטי עד ה- 31 בדצמבר, 2017. לא נדרשת פעולה מצדך.

ש: כיצד אוכל לבדוק את מצב הקרדיט שלי?
ת: בקר בכתובת account.microsoft.com וחפש "כסף וכרטיסי מתנה" בצד הימני התחתון של המסך.

Contact Us

Would you like to contact Support regarding the "הוצאה מכלל שימוש של 'כושר Xbox'" issue you were reading about or a different issue?

Share this page