Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.
Del denne siden

Den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren kobles fra eller kan ikke kobles til

Problem

Den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren kan ikke koble til eller opprettholde en stabil tilkobling til konsollen, og du får følgende feilmelding:

Please reconnect controller

I tillegg blinker de fire grønne lampene kontinuerlig på den trådløse håndkontrolleren.

Dette kan bety ett av følgende:

 • Batteriene i den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren er dårlige, eller den oppladbare batteripakken for Xbox 360 må lades opp igjen.
 • En annen trådløs enhet, for eksempel en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller ruter, skaper forstyrrelser.
 • Metallobjekter som er plassert mellom konsollen og den trådløse kontrolleren, skaper forstyrrelser. Det kan være et frontdeksel av krom eller skillevegger, hyller eller dører av metall i et hjemmeunderholdningssystem.

  Obs!  Alle lisensierte frontdeksler for Xbox 360-konsollen er testet for interferens og skaper ikke forstyrrelser for lisensierte trådløse enheter.

 • Fire håndkontrollere er allerede tilkoblet konsollen.

Løsninger

Løsning 1: Start konsollen på nytt

Slå av konsollen, vent noen minutter, og slå den deretter på igjen.

Løsning 2: Bytt batteriene, eller lad batteripakken på nytt

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du ikke har oppladbare batterier, setter du i nye AA-batterier.

Gjør følgende for å sette inn ny engangsbatterier i AA-batteripakken for den trådløse kontrolleren:

  1. Trykk klaffen øverst på AA-batteripakken, og dra deretter ned for å løsne pakken fra kontrolleren.
  1. Sett inn to nye AA-batterier (LR6). Snu dem slik at den positive (+) og negative (–) enden plassert som vist i diagrammet nederst på batteripakken.
  2. Skyv AA-batteripakken inn i kontrolleren, og dytt inn for å lukke den.

 • Hvis du har oppladbare batterier for Xbox 360:
  1. Ta ut batteriene, og sett dem inn igjen i kontrolleren. Kontroller at batteriene er satt skikkelig i.
  2. Hold nede Guide-knappen på kontrolleren.

Øverst til venstre angir batterimåleren hvor mye batteri det er igjen.

  1. Hvis batteripakken begynner å bli dårlig, lader du den igjen.

 • Hvis du har et spille- og ladesett for Xbox 360:

 1. Kontroller at batteripakken er satt riktig inn i håndkontrolleren og koblet til én av USB-portene på konsollen. Hvis problemet ikke blir løst, kan du prøve trinn 2.
 2. Kontroller USB-portene på konsollen.
  1. Koble ladekabelen til hver USB-port på konsollen – én om gangen. Det er USB-porter på forsiden og baksiden av konsollen.
  2. Hvis kontrolleren virker i én USB-port, men ikke i en annen, prøver du et annet tilbehør i USB-porten som ikke virket med kontrolleren.
  3. Hvis USB-porten ikke virker med noe tilbehør, kan det hende at Xbox 360-konsollen må repareres. Kontakt kundestøtte for Xbox.

  Hvis USB-portene virker, men du fortsatt har tilkoblingsproblemer, prøver du trinn 3.

 3. Slå av vibreringstilbakemelding (romling) på kontrolleren. Hvis du spiller spill med tilbakemelding mens du lader, tar det lenger tid for håndkontrolleren å lade, og batteripakken kan bli raskere utladet enn den blir ladet. Slik slår du av vibrering:
  1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Preferences.
  4. Velg Vibration.
  5. Velg Enable Vibration for å fjerne merket i avmerkingsboksen.

Løsning 3: Fjern objekter mellom håndkontrolleren og konsollen

Kontrolleren virker inntil 10 meter fra konsollen. Objekter som er plassert mellom kontrolleren og konsollen, kan imidlertid redusere rekkevidden. I tillegg kan objekter som bruker trådløs teknologi (for eksempel trådløse telefoner), forstyrre den trådløse kontrolleren. Fjern eller flytt objekter eller trådløse enheter som kan skape forstyrrelser for den trådløse kontrolleren eller konsollen. Disse kan omfatte:

 • Mikrobølgeovner
 • Trådløse telefoner
 • Trådløse rutere
 • Frontdeksler av krom
 • Skillevegger av metall
 • Hyller
 • Dører i et hjemmeunderholdningssystem

  Obs!  Alle lisensierte frontdeksler for Xbox 360-konsollen er testet for interferens og skaper ikke forstyrrelser for lisensierte trådløse enheter.

Løsning 4: Koble fra alle håndkontrollere og headsett

Hvis alle fire lampene rundt strømknappen på konsollen lyser grønt og håndkontrolleren har fire blinkende grønne lamper, kan det hende at fire håndkontrollere allerede er tilkoblet konsollen. Koble fra alle kontrollerne, og prøv deretter å koble til kontrolleren som det er problemer med.

 • Du kan koble fra en trådløs kontroller ved å holde nede Guide-knappen i tre sekunder og deretter slå av kontrolleren.
 • Du kan koble fra et trådløst headsett ved å slå av headsettet.
 • Du kan koble fra en kabelbasert håndkontroller eller et kabelbasert headsett ved å trekke ut kabelen fra konsollen.

Finn ut mer om hvordan du kobler en kontroller til Xbox 360.

Løsning 5: Bytt kontrolleren.

Hvis håndkontrolleren fortsatt ikke fungerer slik den skal, må den byttes. Du kan bestille en ny Xbox 360-håndkontroller fra det nettbaserte servicesenteret for Xbox. Du må registrere konsollen for å bytte en håndkontroller der garantien fortsatt gjelder. Se Xbox 360-reparasjon: Vanlige spørsmål for å se hvor lenge garantien gjelder.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren kobles fra eller kan ikke kobles til, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden