Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.
Del denne siden

Slik feilsøker du universalfjernkontrollen for Xbox 360

Oversikt

Når du bruker universalfjernkontrollen for Xbox 360, kan du oppleve én eller flere av følgende problemer:

 • DVD-funksjonen virker ikke.
 • Videokvaliteten er dårlig eller virker ikke.
 • Lydkvaliteten er dårlig eller virker ikke.
 • Knappene virker ikke.
 • Du opplever dårlig ytelse når du bruker fjernkontrollen med Xbox 360-konsollen.
 • TV-koden virker ikke.

Hvis du opplever noen av disse problemene, kan du se tilsvarende del i denne artikkelen.

DVD-funksjonen virker ikke

Enkelte DVDer støtter kanskje ikke alle DVD-avspillingsfunksjonene for Xbox 360. Noen funksjoner som vanligvis påvirkes, omfatter følgende:

 • Tekster
 • Flerspråklige lydspor
 • Flere synsvinkler
 • Avspilling i sakte film

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som støttes, kan du se produksjonsdokumentasjonen for DVDen som er påvirket. I sjeldne tilfeller er det ikke sikkert enkelte DVDer fungerer som de skal. Dette oppstår vanligvis på grunn av variasjoner i produksjonsprosessen eller programvarekodingen av DVD-videoprogramvaren.

Bildekvaliteten eller lydkvaliteten er dårlig eller virker ikke

Kontroller at AV-kabelen er riktig tilkoblet. Hvis du vil ha informasjon om trinn for feilsøking av konfigurasjon og AV, kan du se konfigurasjonsveiledningen for Xbox 360 eller instruksjonene for AV-kabelen.

Knappene virker ikke

 • Se etter forstyrrelser. Fjern gjenstander som kan blokkere den infrarøde porten på fjernkontrollen eller konsollen. Dette omfatter metall eller frontdeksler som er metallmalt, på konsollen.
 • Hvis den infrarøde porten på frontdekselet er skadet, må du bytte frontdekselet.
 • Sett nye batterier i fjernkontrollen for å fastslå om virkemåten forårsakes av dårlige batterier. Fjern batteriene fra fjernkontrollen, trykk hver knapp to ganger, og sett i batteriene på nytt.

Du opplever dårlig ytelse når du bruker fjernkontrollen med Xbox 360-konsollen

 • Kontroller at fjernkontrollen har nye batterier.
 • Pek fjernkontrollen direkte mot den infrarøde sensoren ved siden av minnekortspor A.
 • Kontroller at den infrarøde sensoren ikke er blokkert eller dekket til.
 • Sørg for at du ikke bruker fjernkontrollen mer enn 3 meter fra den infrarøde sensoren på konsollen.
 • Lukk gardiner og persienner når det er dagslys for å redusere infrarødt lys fra omgivelsene.

TV-koden virker ikke

Følg disse trinnene for å skanne etter riktig TV-kode:

 1. Slå på TVen, og pek fjernkontrollen mot TVen.
 2. Hold nede TV-knappen og OK-knappen samtidig i to sekunder. Alle knappene på fjernkontrollen lyser i to sekunder. Deretter lyser bare de numeriske TV-knappene (1 til 12).
 3. Trykk CH+-knappen eller CH–-knappen for å sende en rekke kommandoer til TVen. Fortsett å trykke CH+-knappen eller CH–-knappen til TVen slås av.
 4. Obs! Gi TVen tid til å reagere på av-kommandoen etter at du har trykket på hver knapp. Noen TVer bruker lengre tid til å reagere på av-kommandoen enn andre TVer.

 5. Hold inne TV-knappen for å lagre koden og avslutte. Alle knappene på fjernkontrollen blinker tre ganger for å bekrefte koden.

Obs! Hvis fjernkontrollen ikke virker slik den skal etter at du har angitt TV-koden, prøv en annen kode fra den samme TV-produsenten. Eller skann etter en annen kode.

Du kan bare bruke universalfjernkontrollen for Xbox 360 med Xbox 360-konsollen, TVer eller en Windows XP Media Center-datamaskin. Du kan ikke bruke universalfjernkontrollen for Xbox 360 med videospillere, DVR-spillere, DVD-spillere eller annet lydutstyr.

Hvis du vil ha hjelp med å feilsøke et problem med universalfjernkontrollen for Xbox 360, kontakter du kundestøtte for Xbox. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, gå til kundestøtte for Xbox-nettstedet.

Viktig! Ikke ta med Xbox 360-konsollen eller tilbehør til forhandleren for reparasjon eller service med mindre en representant fra kundestøtte for Xbox ber deg om å gjøre det.

Ytterligere kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte for Xbox direkte, gå til kundestøtte for Xbox-nettstedet.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik feilsøker du universalfjernkontrollen for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden