Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.
Del denne siden

Feilkoder for systemoppdatering av Xbox 360

Feilsøkingstrinn etter en oppdatering av Xbox-konsollen

Hvis du får en feilkode med formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (seks grupper med fire tall) når du har oppdatert programvaren i konsollen, kan du finne feilen nedenfor og prøve de foreslåtte feilsøkingstrinnene.

Obs! x-tallene kan variere med andre faktorer, for eksempel region.

Feilkode

Hva du kan gjøre

xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Konsollen søker etter en tidligere versjon av systemoppdateringen. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Finn en USB-flash-enhet med minst 90 MB ledig plass.
 2. Koble USB-flash-enheten til en USB-port på datamaskinen.

  Obs! FAT32-filsystemet må brukes på USB-flash-enheten (Windows).

 3. Last ned systemoppdateringen for din feilkode
  xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 4. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 5. Pakk ut filen. Hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dobbeltklikker du ZIP-filen for å pakke den ut.
 6. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
 7. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
 8. Hvis det er en plate i konsollen, tar du ut platen.
 9. Slå av konsollen.
 10. Fjern alle lagringsenheter på konsollen, inkludert alle minnepinner, eksterne harddisker eller den interne harddisken på Xbox 360 E-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen. Finn ut hvordan du fjerner harddisken.
 11. Koble USB-flash-enheten med oppdateringen til en USB-port på konsollen.
 12. Slå på konsollen. Når konsollen starter, skal programvareoppdateringen starte automatisk.

xxxx-xxxx-1xxx-xxxx-C000-007B

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-016B

Konsollen må repareres. Send inn en forespørsel om reparasjon på Internett.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-0120

Kinect-sensoren må repareres. Send inn en forespørsel om reparasjon på Internett.

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-C000-000E

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2746

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2751

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2AF9

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2EE2

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8015-xxxx

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-807B-0194

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0185

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0013

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0286

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8B05-0018

Oppdateringen kan ikke lastes ned fra Xbox Live. Prøv følgende:

 1. Prøv å installere oppdateringen på nytt.
 2. Hvis du har problemer med å koble til eller holde deg tilkoblet til Xbox Live, kan du se Tilkoblingsproblemer med Xbox Live.

Obs! Du kan også oppdatere programvaren i konsollen ved å kopiere oppdateringen til en minnepinne eller en plate og deretter bruke den på konsollen. Se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-000F

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-045D

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-0185

En lagringsenhet (for eksempel en minneenhet eller harddisk) ble ikke funnet under programvareoppdateringen. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Slå av konsollen.
 2. Fjern alle lagringsenheter på konsollen, inkludert alle minnepinner, eksterne harddisker eller den interne harddisken på Xbox 360 E-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen. Finn ut hvordan du fjerner harddisken.
 3. Legg til den primære lagringsenheten, for eksempel harddisken.
 4. Slå på konsollen
 5. Prøv å oppdatere konsollen på nytt.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-0070

En konsolloppdatering eller innholdsnedlasting kan kreve betydelig harddiskplass. Hvis du ikke har nok ledig plass, må du flytte eller slette noe. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Kopiere, flytte eller slette Xbox 360-innhold.

Obs! Du kan løse dette problemet ved å skaffe en harddisk med større kapasitet. Medieharddisken for Xbox 360 på 320 GB er for eksempel tilgjengelig fra Microsoft Store.

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1001

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001

Du må oppdatere programvaren i konsollen ved å kopiere oppdateringen til en minnepinne eller en plate og deretter bruke den på konsollen. Se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

Obs! Hvis problemet vedvarer, sender du inn en forespørsel om reparasjon på Internett.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A

Programvareoppdateringen mislyktes under lesing fra platen. Prøv følgende:

 1. Kontroller at platen er ren.
 2. Sett inn platen i CD/DVD-stasjonen, og slå av konsollen.
 3. Slå på konsollen. Oppdateringen skal nå fullføres.

Obs! Platen du setter inn, må være den samme platen som var i konsollen da oppdateringen startet.

Hvis du fortsatt får den samme feilmeldingen, prøver du følgende fremgangsmåte:

 1. Slå av konsollen.
 2. Fjern alle lagringsenheter på konsollen, inkludert alle minnepinner, eksterne harddisker eller den interne harddisken på Xbox 360 E-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen. Finn ut hvordan du fjerner harddisken.
 3. Legg til den primære lagringsenheten, for eksempel harddisken.
 4. Slå på konsollen.
 5. Prøv å oppdatere konsollen på nytt.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0099

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1012

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1011

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-0080

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-0036

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0022

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003C

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0221

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3007

Denne feilen oppstår hvis konsollen har blitt tuklet med eller modifisert. Konsollen din er blitt utestengt fra Xbox LIVE og kan ikke lenger koble til Xbox LIVE, installere programvareoppdateringer eller spille nye spill som krever at konsollens programvare oppdateres. Finn ut mer om utestenging av Xbox LIVE-konsoller.

Koble fra nettverkskabelen eller fjern den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 fra konsollen.

Du kan følge disse trinnene for å slå av automatisk pålogging, slik at du kan spille spill mens du er frakoblet. Slik slår du av automatisk pålogging:

 1. Start konsollen på nytt.
 2. Velg No hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.
 3. Trykk Guide-knappen på håndkontrolleren.
 4. Gå til Settings, og velg deretter Profile.
 5. Velg Sign-in Preferences.
 6. Sett Profile Auto Sign-in til Off.
 7. Trykk B-knappen på kontrolleren for å gå tilbake til Xbox-dashboardet.

Nå kan konsollen din spille eksisterende spill i frakoblet modus. Alle forsøk på å logge på Xbox LIVE eller oppdatere konsollens programvare vil generere en feilmelding.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002

Det oppstod et problem på konsollen under oppdateringen. Følg denne trinnvise fremgangsmåten nøye:

 1. Åpne DVD-skuffen, og ta ut eventuelle plater fra konsollen.

  Viktig Ikke lukk DVD-skuffen. La den være åpen.

 2. La DVD-skuffen fortsatt være åpen, og koble fra strømledningen på baksiden av konsollen.
 3. Skyv DVD-skuffen forsiktig omtrent halvveis tilbake i konsollen.
 4. Koble strømkabelen til konsollen igjen.
 5. Trykk av/på-knappen på konsollen. DVD-skuffen skal lukke seg helt før konsollen starter på nytt og viser Xbox-dashboardet.

  Viktig Du må ikke bruke knappen på kontrolleren eller utløserknappen på DVD-skuffen til å slå på konsollen i dette trinnet.

 6. Prøv å oppdatere konsollprogramvaren på nytt.

Oppdateringen skal nå fortsette. Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke virker, kan det hende at konsollen må repareres. Kontakt kundestøtte for Xbox ved hjelp av Assistanse-informasjonen nederst på denne siden.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003F

Start konsollen på nytt med platen som ba om en oppdatering. Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å oppdatere programvaren i konsollen ved å kopiere oppdateringen til en minnepinne eller en plate.

351f-0000-0080-0300-8007-0570

Det oppstod en feil med en titteloppdatering for et spill eller en app. Lær mer om spill- eller app-titteloppdateringer.

Prøv følgende:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0034

Dette kan bety at det et problem med lagringsenheten.

Kontakt kundestøtte for Xbox ved å klikke koblingen Kontakt oss nederst på denne siden.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkoder for systemoppdatering av Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden