Del denne siden

Feilsøke den trådløse Xbox-adapteren for Windows

På denne siden

Adapteren ble ikke installert automatisk

Siden driverne for den trådløse Xbox-adapteren for Windows er innebygd i Windows 10, skal adapteren installeres automatisk. Hvis den ikke installeres automatisk, prøver du følgende løsninger:

 • Kontroller at Windows 10-enheten er koblet til Internett.
 • Kontroller at Windows 10-enheten er oppdatert, ved å gå til Windows Update på enheten og se etter tilgjengelige oppdateringer.
 • Start enheten på nytt, og prøv på nytt.
 • Kontroller at USB-portene ikke er deaktivert i Enhetsbehandling.
 • Prøv en annen USB 2.0- eller 3.0-port
 • Prøv å installere driverne på nytt i tilfelle de bare er delvis installert. Du må først avinstallere driverne for å kunne gjøre dette. Følg denne fremgangsmåten for å fullføre denne prosessen:
 1. Gå til Enhetsbehandling.
 2. Finn Xbox Wireless Adapter for Windows i Nettverkskort-delen.
Skjermbildet for Enhetsbehandling i Windows som viser kategorien Nettverkskort og Trådløs Xbox-adapter for Windows valgt.
 1. Klikk Xbox Wireless Adapter for Windows for å vise Egenskaper-vinduet.
 2. Klikk Driver-fanen.
Kategorien Driver for Egenskaper-arket i Windows for den trådløse Xbox-adapteren for Windows med Driverdetaljer-alternativet uthevet.
 1. Klikk Avinstaller-knappen i Driver-fanen.
 2. Merk av for Slett driverprogramvaren for denne enheten i bekreftelsesvinduet.
OK-knappen uthevet i bekreftelsesvinduet for Slett driverprogramvaren for denne enheten.
 1. Koble fra den trådløse Xbox-adapteren for Windows, og start Windows 10-enheten på nytt. Når enheten er på igjen, kobler du til adapteren.
 2. Hvis den trådløse Xbox-adapteren for Windows fortsatt ikke installeres, følger du alle trinnene ovenfor grundig én gang til. Hvis dette ikke fungerer, må adapteren din byttes. Se Få service for den trådløse Xbox-adapteren for Windows.

Adapteren fungerte tidligere, men nå svarer den ikke

Hvis adapteren var installert og fungerte, men ikke svarte etter at du reaktiverte datamaskinen, kan årsaken være at USB-kontrolleren ikke har Wake on Wireless (reaktivering ved trådløs tilkobling) aktivert som standard. Dette kan vanligvis styres ved hjelp av driveren for USB-kontrolleren.

Det finnes to løsninger på dette problemet:

 1. Koble fra enheten mens Windows 10-enheten kjører, og koble den deretter til på nytt.
 2. Hvis dette ikke fungerte, kan du justere egenskapen for å aktivere Wake on Wireless. Pass på at du velger Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen i vinduet Egenskaper for Xbox Wireless Adapter for Windows. Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Gå til Enhetsbehandling.
 2. Velg Xbox Wireless Adapter for Windows i Nettverkskort-delen.
Skjermbildet for Enhetsbehandling i Windows som viser kategorien Nettverkskort og Trådløs Xbox-adapter for Windows valgt.
 1. Klikk Xbox Wireless Adapter for Windows for å vise Egenskaper-vinduet.
 2. Klikk Strømstyring-fanen.
 3. Velg Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen, og velg deretter OK.
Kategorien Driver for Egenskaper-arket i Windows for den trådløse Xbox-adapteren for Windows med Driverdetaljer-alternativet uthevet.

Kontrolleren bindes ikke til adapteren

Hvis bindingsinstruksjonene ikke fungerer, prøver du følgende løsninger:

 • Pass på at du er innenfor rekkevidden (6 meter eller nærmere) til adapteren, og at det er en klar synslinje mellom den og kontrolleren.
 • Hvis du har en Xbox-kontroller, prøver du å ombinde kontrolleren til konsollen ved å trykke bindknappen på konsollen og deretter bindknappen på kontrolleren. Lampene blinker først og lyser hele tiden når bindingen er vellykket. Hvis kontrolleren bindes, har du isolert problemet med den trådløse adapteren for Windows. Hvis kontrolleren ikke bindes til konsollen, kan du se Konfigurere den trådløse Xbox-adapteren for Windows.
 • Koble fra adapteren, start enheten på nytt, koble adapteren til på nytt (i en annen port hvis det er mulig), og prøv på nytt.

Problemer med headsettlyd via kontrolleren

Hvis du får lydproblemer med kontrolleren mens den er paret med den trådløse Xbox-adapteren for Windows, prøver du følgende løsninger:
 • Pass på at du er innenfor rekkevidden (6 meter eller nærmere) til adapteren, og at det er en klar synslinje mellom den og kontrolleren.
 • Sjekk at kontrolleren er oppdatert:
  • På en Xbox One-konsoll: Gå til Innstillinger og deretter Tilbehør. Velg kontrolleren din, og se om en oppdatering er tilgjengelig. Hvis den er det, installerer du oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere Xbox One-kontrolleren.
  • På en Windows 10-enhet: (Tilgjengelig fra 12. november 2015) Last ned appen Tilbehør for Xbox fra Windows Store.  Dette er en egen app utenom Xbox-appen. Du kan bruke denne appen til å oppdatere kontrolleren.

   Obs! 
   • Denne appen er bare tilgjengelig for Windows 10.
   • Appen er tilgjengelig før 12. november, men funksjonen for å oppdatere kontrollere er ikke tilgjengelig før 12. november.
  • Kontroller at de trådløse signalene ikke forstyrres. Forstyrrelser kan svekke det trådløse signalet, noe som går ut over lydkvaliteten.

Kontrolleren kobler seg ofte fra adapteren

Hvis kontrolleren ofte kobler seg fra den trådløse Xbox-adapteren for Windows, skyldes dette vanligvis miljømessige problemer, for eksempel blokkert synslinje (mellom kontrolleren og adapteren) eller kraftige forstyrrelser, for eksempel fra metallgjenstander. Prøv disse forslagene for å forbedre tilkoblingen mellom kontrolleren og adapteren:

 • Kontroller at du er innenfor optimal rekkevidde av adapteren (6 meter eller nærmere).
 • Bruk USB-forlengeren til å få adapteren nærmere kontrolleren.
 • Kontroller at du har klar synslinje mellom adapteren og kontrolleren. Ta USB-forlengeren til hjelp om nødvendig. For at disse to enhetene skal kunne kommunisere best mulig med hverandre, kan det ikke være noen hindringer mellom dem.
 • Flytt adapteren bort fra metall, og ikke legg den direkte oppå en metallflate.

Andre kontrollerproblemer

Hvis du har et annet kontrollerproblem enn de ovenfor, kan du se Trådløs kontroller for Xbox One fungerer ikke som den skal.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke den trådløse Xbox-adapteren for Windows, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden