Del denne siden

Konfigurere og feilsøke stereoheadsettet for Xbox One

Stereoheadsettet for Xbox One gir en førsteklasses lydopplevelse der du kan justere lyden uten å ta hendene av kontrolleren.

Dette følger med i pakken med stereoheadsettet for Xbox One:

 • Stereoheadsett for Xbox One
 • Xbox One Stereo Headset-adapter
 • USB-kabel til oppdatering av kontroller
 • Hurtigstartveiledning og brukerhåndbok
Illustrasjon av stereoheadsettet for Xbox One

Obs!  Kontrollere som er koblet til en PC via Bluetooth støtter ikke Xbox-headsett. Hvis du er koblet til PC-en via Bluetooth, kobler du headsettet direkte til PC-en. Nedenfor ser du scenarier som støttes.

Antall Xbox-kontrollere som kan være tilkoblet samtidig

Plattform

Via trådløs Xbox og USB

Via Bluetooth

Xbox One-konsoll

Bare trådløs Xbox-kontroller – 8

Trådløs Xbox-kontroller og Xbox Chat Headset – 4

Trådløs Xbox-kontroller og stereoheadsett for Xbox – 2

Støttes ikke

Windows 10

Bare trådløs Xbox-kontroller – 8

Trådløs Xbox-kontroller og Xbox Chat Headset – 4

Trådløs Xbox-kontroller og stereoheadsett for Xbox – 2


Obs!  Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows.

Bare trådløs Xbox-kontroller – 1


Obs!  Krever jubileumsutgaven av Windows 10 og trådløs Xbox-kontroller med Bluetooth.

Windows 8.1

Bare trådløs Xbox-kontroller – 4

(lyd gjennom kontrolleren støttes ikke)


Obs!  Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows.

Støttes ikke

Windows 7

Bare trådløs Xbox-kontroller – 4

(lyd gjennom kontrolleren støttes ikke)


Obs!  Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows.

Støttes ikke

På denne siden

Konfigurere stereoheadsettet for Xbox One

Følg denne fremgangsmåten for å gjøre stereoheadsettet for Xbox One klart til bruk med konsollen.

Obs!  Hvis du vil bruke stereoheadsettet for Xbox One på en annen enhet, for eksempel en Windows-telefon, setter du pluggen på 3,5 mm inn i en enhet med en lydkontakt på 3,5 mm.

 1. Følg trinnene under Oppdatere kontrolleren for Xbox One, slik at den kan bruke adapteren for stereoheadsett for å sikre at kontrolleren er klar til å fungere sammen med adapteren for stereoheadsett.
 2. Installer stereoheadsettet for Xbox One ved først å sette inn adapteren for stereoheadsett i den rektangulære ekspansjonsporten nederst på kontrolleren. Sett deretter inn lydpluggen på 3,5 mm som er koblet til stereoheadsettet, i bunnen av headsettadapteren.
En illustrasjon som viser tilkoblingene mellom et stereoheadsett for Xbox One, en Headset-adapter og en kontroller.
 1. Juster stereoheadsettet slik at det passer. Du kan justere størrelsen ved å flytte hver side av headsettet til venstre eller høyre. Hver side kan justeres omtrent 4 centimeter, som skulle være tilstrekkelig for de fleste hodestørrelser. Du kan ødelegge headsettet hvis du prøver å justere det utover dette ved å bruke makt.
En illustrasjon viser de to tilpassingsdelene av stereoheadsettet for Xbox, som er nær toppen på begge sider av hodebøylen.
 1. Juster posisjonen til mikrofonen. Dra mikrofonarmen på venstre ørestykke forsiktig opp eller ned til du har mikrofonen foran munnen. Du kan også justere mikrofonen litt inn og ut, slik at du har den i optimal avstand fra munnen.
En illustrasjon viser hvordan du justerer avstanden til mikrofonarmen fra munnen.
En illustrasjon viser hvordan du justerer mikrofonarmen opp og ned.

Bruke stereoheadsettet for Xbox One

Denne delen beskriver hvordan du bruker knappene på stereoadapteren for Xbox One til å justere stereoheadsettet.
Knapper på Xbox One Stereo Headset-adapter
En illustrasjon viser balansen mellom spill/snakking, mikrofonutkoblingsknappen og volumkontroller på undersiden av Xbox One Stereo Headset-adapteren.

Balanse mellom spill/snakking: De to knappene på venstre side av Stereo Headset-adapteren brukes til å justere balansen mellom spill- og snakkelyden. Balansen er som standard 50/50, men du kan justere den til hva som helst mellom 100/0 og 0/100. Hvis du for eksempel vil ha høyere spillyd enn snakking, trykker du den øverste knappen med kontrollersymbolet til du når ønsket lydnivå. Du hører en lyd når du har nådd 100 prosent. Hvis du vil ha høyere snakkelyd, trykker du den nederste knappen med personsymbolet på venstre side av adapteren for stereoheadsett.

Obs!

 • Det kommer kanskje også spillyd fra TV-en. Hvis du ikke vil høre TV-en, skrur du ganske enkelt ned lyden på TV-en. (Lyden fra TV-en verken dempes eller justeres automatisk når du kobler et headsett til adapteren på kontrolleren.)
 • Når du kobler et kompatibelt headsett til den trådløse Xbox One-kontrolleren, dempes snakkelyden gjennom Kinect automatisk.

Demp: Denne (midtre) knappen brukes til å dempe snakkingen din, slik at andre brukere ikke kan høre deg. Den demper ikke lyd fra spill/musikk/apper. Denne knappen lyser oransje for å angi når snakkingen din er dempet. Den lyser bare hvis headsettet er koblet til adapteren.

Volum: Knappene for å øke og redusere volumet (til høyre) brukes til å justere all innkommende lyd til headsettet, inkludert spill- og snakkelyd. Hvis du ikke vil øke spill- og snakkelyden like mye, justerer du lydbalansen mellom spill/snakking.

Problemer med og spørsmål om stereoheadsettet for Xbox One

Hvis du har et spørsmål om eller problemer med å bruke stereoheadsettet for Xbox One, kan du se følgende emner.

Stereoheadsettet fungerer ikke

Hvis stereoheadsettet for Xbox One ikke fungerer som det skal, kontrollerer du følgende:

 • Har du oppdatert programvaren for kontrolleren, slik at den støtter adapteren for stereoheadsett?
 • Kontroller at kontrolleren har nye batterier. Når batteriene blir dårlige, blir enkelte funksjoner på kontrolleren, for eksempel lyd og vibrering, slått av for å spare strøm.
 • Kontroller at du har koblet headsettadapteren skikkelig til kontrolleren og har satt lydpluggen på 3,5 mm fra headsettet helt inn i headsettadapteren. Du vet at alt er koblet skikkelig til hvis dempeknappen lyser når du trykker den.
 • Prøv stereoheadsettet for Xbox One med en annen enhet, for eksempel en bærbar datamaskin, for å se om det fungerer. Hvis ikke må du bytte headsettet. Du kan bestille et nytt headsett ved å gå til det nettbaserte servicesenteret for Xbox.
 • Prøv stereoheadsettet og adapteren for det på en annen kontroller hvis du kan. Hvis headsettet fungerer på den andre kontrolleren, kan du prøve å oppdatere den første kontrolleren på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du bytte kontrolleren. Du kan bestille en ny kontroller ved å gå til det nettbaserte servicesenteret for Xbox.

Spill- eller snakkelyden er for høy

Hvis både spill- og snakkelyden er koblet til adapteren, bruker du knappen for spillbalanse eller snakkebalanse til å justere balansen mellom lydene.

Kan jeg få snakking gjennom Kinect og headsettet samtidig?

Nei. Når et headsett registreres, antas det at du vil at lyden skal være privat, og snakking gjennom Kinect slås av automatisk.

Jeg hører lyd gjennom TV-en også

Adapteren for headsettadsett vet ikke om du bruker headsettet bare til snakking eller til all lyd, så lyden fra TV-en dempes ikke automatisk når du bruker adapteren. Du må justere lydvolumet på TV-en manuelt.

Stereoheadsettet er ødelagt

Hvis stereoheadsettet for Xbox One er ødelagt, må du bytte det. Du kan bestille et nytt stereoheadsett ved å gå til det nettbaserte servicesenteret for Xbox.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Xbox One-reparasjon: vanlige spørsmål.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og feilsøke stereoheadsettet for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden