Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.
Del denne siden

Xbox One-konsollen ikke slår seg på

Hvis Xbox One S eller den originale Xbox One-konsollen ikke slår seg på, kan det hende det er noe feil med strømforsyningen, eller den er ikke riktig koblet til, eller det er en annen grunn til problemet. Prøv følgende løsninger.

Hvilken konsoll har du problemer med strømmen på?

Xbox One S-konsollen

Video: Feilsøke strøm for Xbox One S

Se videoen Feilsøke strøm for Xbox One S. Obs! Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Viktig Sørg for at du prøver ut alle de følgende løsningene. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at du bestiller en ny strømforsyning ved en feiltagelse når det er konsollen som må repareres.

Løsninger

Løsning 1: Slå på strømforsyningen på nytt.

Xbox One S har en intern strømforsyning som fungerer i alle regioner. Hvis konsollen ikke slår seg på, kan det hende den bare trenger å tilbakestille strømforsyningen. Oftere skjer problemer med strøm som følge av at strømforsyningen tilbakestilles etter en overspenning.

Mer Fordi konsollen har et innebygget overspenningsvern, må du ikke koble den til et eksternt overspenningsvern. Hvis du kobler konsollen til et annet overspenningsvern, kan ikke konsollen oppnå full strøm som trengs for optimal ytelse.

For å tilbakestille den interne strømforsyningen, går du frem på følgende måte:

 1. Koble strømledningen fra konsollen.
Illustrasjon av baksiden av XBOX ONE S med strømledningen som kobles fra
 1. Vent 10 sekunder.
 2. Sett ledningen tilbake i konsollen og trykk på Xbox-knappen på fronten av konsollen.
Illustrasjon av baksiden av Xbox One S med strømledningen som kobles til

Hvis konsollen slår seg på, fungerte den interne strømtesten. Gjør dette igjen i fremtiden hvis problemet oppstår på nytt.

Hvis konsollen fortsatt ikke slår seg på, prøver du følgende:

 • Sjekk om kontakten du bruker fungerer med andre enheter.
 • Sjekk at strømkabelen er godt koblet til vegguttaket og til konsollen.
 • Kontroller at du bruker strømkabelen som fulgte med konsollen, og at det er riktig kabel for din region.
 • Hvis konsollen ikke vil slå seg på, må den sendes inn til service. For å be om service, logger du deg på Enhetsstøtte-siden med Microsoft-kontodetaljene dine og sender inn en serviceordre.

Den originale Xbox One-konsollen

Video: Feilsøking for strømforsyningen til Xbox One

Se videoen Feilsøke strømforsyningen for Xbox One. Obs! Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Pass på at du følger alle disse trinnene. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at du bestiller en ny strømforsyning ved en feiltagelse når det er konsollen som må repareres.

Løsninger

Løsning 1: Koble til strømforsyningen på nytt.

Strømforsyningen til den originale Xbox One-konsollen har et innebygget overspenningsvern for å beskytte konsollen mot overspenning. Hvis det oppstår overspenning, må du tilbakestile strømforsyningen. Slik gjør du det:

 1. Koble strømforsyningskablene fra konsollen, stikkontakten og selve strømforsyningen.
Piler viser kablene til en Xbox One-strømforsyning som kobles fra en konsoll og en stikkontakt.
 1. Vent 10 sekunder.

  Viktig!  Vent i ti sekunder. På denne måten blir strømforsyningen tilbakestilt. Pass på at du kobler fra strømforsyningen både fra stikkontakten og Xbox One-konsollen.

 2. Koble strømledningen skikkelig til konsollen igjen, og koble deretter strømledningen til stikkontakten og strømforsyningen. Koble strømforsyningen direkte til en stikkontakt. Ikke bruk overspenningsvern eller skjøteledninger, ettersom disse kan påvirke ytelsen til strømforsyningen.
Piler viser kablene til en Xbox One-strømforsyning som kobles til en konsoll og en stikkontakt.
 1. Slå på konsollen, og kontroller lampen på strømforsyningen.

Løsning 2: Finn ut om konsollen får strøm.

Du kan raskest finne ut om konsollen får strøm ved å kontrollere om av/på-knappen på fremsiden av Xbox-konsollen lyser. Hvis knappen ikke lyser, kan du berøre den for å se om den begynner å lyse. Hvis av/på-knappen på Xbox-konsollen lyser, trenger du ikke å følge resten av trinnene ettersom konsollen får strøm, og strømforsyningen fungerer.

En Xbox One-konsoll er avbildet med av/på-knappen foran på høyre side av konsollen fremhevet.

Hvis Xbox-knappen lyser, men skjermen er tom, kan det hende at det har oppstått videoproblemer. Hvis du vil feilsøke et videoproblem, kan du prøve trinnene i Feilsøke TV eller skjerm uten bilde mens Xbox One er på.

Hvis konsollen slår seg på, men slår seg av innimellom eller plutselig, ser du Feilsøking Xbox One slår seg plutselig av.

Løsning 3: Kontroller statusen for strømforsyningsenheten.

Strømforsyningen for Xbox One har en strømindikatorlampe. Denne lampen viser statusen til Xbox One-konsollen. Hvis du vil feilsøke strømforsyningen for Xbox One, gjør du følgende:

 1. Pass på at du kobler til alle strømkablene før du kontrollerer statuslampen. Det er viktig å sjekke at du har satt kablene trygt inn både i veggen og konsollen. Fargen på lampelyset angir om strømforsyningen fungerer som den skal når den ikke er koblet til konsollen.
 2. Kontroller fargen på lampelyset på strømforsyningen.
Oransje lys: Hvitt lys:
En pil peker på strømforsyningslampen på Xbox-konsollen, som er oransje. En pil peker på strømforsyningslampen på Xbox-konsollen, som er hvit.

Konsolltilstand

Strømmodusen Øyeblikkelig på

Energisparingsmodus

Resultat

Konsollen er på

Hvitt

Hvitt

Strømforsyningen fungerer normalt

Konsollen er i standby-modus eller slått av

Hvitt

Oransje

Strømforsyningen fungerer normalt

Strømforsyningen er koblet fra eller fungerer ikke

Ingen lys eller blinkende oransje lys

Ingen lys eller blinkende oransje lys

Feilsøke strømforsyningen

Strømforsyningen lyser hvitt eller oransje: Strømforsyningen fungerer, og konsollen har strøm.

Viktig!  Det kan hende at lyset på strømforsyningen er oransje selv når den ikke er koblet til konsollen, eller når strømforsyningen ikke fungerer som den skal. Pass på at du kobler strømforsyningskablene til en stikkontakt og konsollen. Hvis strømforsyningslyset går fra oransje til av når du kobler strømforsyningen til konsollen, følger du feilsøkingstrinnene i løsning 1 for å tilbakestille strømforsyningen.

Strømforsyningen lyser ikke, eller blinker oransje: Det kan hende du må erstatte strømforsyningen. Følg feilsøkingstrinnene i løsning 1 for å se om du trenger en ny strømforsyning.

Løsning 4: Deaktiver Xbox One-strømmodusen Øyeblikkelig på.

Dette problemet kan oppstå når du aktiverer strømmodusen Øyeblikkelig på. I denne strømmodusen kan konsollen laste ned og installere oppdateringer. Det kan av og til hende at en oppdatering lastes ned eller installeres, noe som kan forstyrre oppstarten til Xbox One-konsollen.

Du kan finne ut om dette er problemet, ved å koble fra strømforsyningen, vente noen minutter og deretter koble strømforsyningen direkte til en veggstikkontakt.

Hvis dette fungerer, bør du deaktivere strømmodusen Øyeblikkelig på:

 1. Dobbelttrykk på Xbox-knappen eller trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Bla ned til Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Strøm.
 5. Endre strømmodusen til Strømsparing.

Løsning 5: Kontroller at Xbox One-konsollen og strømforsyningen er riktig plassert.

Det er to ting du må ta hensyn til når det gjelder riktig plassering:

Hvis viftene blokkeres, kan det hende at konsollen eller strømforsyningen blir overopphetet. Hvis dette fortsetter slik i lengre tid, kan det hende at konsollen eller strømforsyningen blir skadet.

Løsning 6: Koble strømforsyningen direkte til en veggstikkontakt.

Strømforsyningen for Xbox One er utstyrt med internt overspenningsvern. Koble strømforsyningen direkte til en veggstikkontakt. Enkelte overspenningsvern kan føre til at strømforsyningen ikke fungerer som den skal. Dette kan påvirke ytelsen.

Baksiden av en Xbox One-konsoll er avbildet med en strømforsyning som er koblet til et overspenningsvern. Et «nei»-symbol er lagt oppå bildet.

Løsning 7: Andre ting du kan prøve.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve følgende:

 • Prøv en annen stikkontakt. Det kan noen ganger oppstå feil med stikkontakter. Koble konsollen og strømforsyningen til en annen stikkontakt, og start testen på nytt.

  Obs! Test stikkontakten med en annen enhet før du tester Xbox One-konsollen og strømforsyningen.

 • Hvis det er mulig, bør du låne en strømforsyning fra en venns Xbox One-konsoll. Prøv denne strømforsyningen på konsollen din. Hvis konsollen din fungerer nå, har det oppstått et problem med strømforsyningen din, og du må bytte den ut.

Løsning 8: Be om en ny strømforsyning.

Du må bytte ut strømforsyningen hvis lampen fortsatt ikke er tent eller blinker oransje. Du kan bestille en ekstra Xbox One-strømforsyning på Enhetsstøtte.

Obs! Du må registrere produktet på Internett for å bytte enheten der garantien fortsatt gjelder. (Strømforsyningsgarantien er den samme som konsollgarantien.)

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox One-konsollen ikke slår seg på, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden