Del denne siden

Feilkode 0x80270300 vises når du prøver å starte, installere eller oppdatere et spill på Xbox One

Du ser følgende feilkode når du prøver å starte, installere eller oppdatere et spill på Xbox One-konsollen:

0x80270300

Dette problemet oppstår for både digitale og platebaserte spill.

Løsninger

Bruk en av løsningene nedenfor til å løse dette problemet.

Løsning 1: Se om det installeres en oppdatering for spillet.

Dette problemet kan oppstå hvis konsollen prøver å laste ned en oppdatering for spillet mens spillet prøver å laste ned eller starte. Slik kan du se om spillet du prøver å starte eller installere, installerer en oppdatering:

  1. Hvis du vil gå tilbake til Hjem-skjermen, trykker du på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og deretter velger du Hjem.
  2. Gå mot høyre på Hjem-skjermen, og velg Mine spill og apper.
  3. Velg , og se om spillet du prøver å starte, installerer en oppdatering.

Hvis spillet ikke holder på å installere en oppdatering, fortsetter du med neste løsning.

Løsning 2: Start konsollen på nytt.

Noen ganger kan du løse et problem med at spillet fryser eller ikke starter, ved ganske enkelt å starte konsollen på nytt. Slik starter du Xbox One-konsollen på nytt:

  1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Start konsollen på nytt.
  4. Velg Ja for å bekrefte.

Obs! Hvis du ikke kan åpne guiden eller konsollen ser ut til å være fryst, kan du trykke og holde Xbox-knappen på konsollen i 10 sekunder til den slår seg av. Når konsollen har slått seg av, trykker du på Xbox-knappen på konsollen for å starte på nytt.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 0x80270300 vises når du prøver å starte, installere eller oppdatere et spill på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden