Del denne siden

Feilkode 0x803f9007 vises når et spill ikke fungerer på Xbox One eller Xbox One S.

Du ser følgende feilkode når du prøver å spille et spill på Xbox One- eller Xbox One S-konsollen:

0x803f9007

Dette kan bety ett av følgende:

  • Spillplaten er ikke satt inn i konsollen.
  • Spillet ble kjøpt og lastet ned, men du er ikke logget på og koblet til Xbox Live.
  • Prøveperioden for spillet er utløpt, og spillet må kjøpes.

Løsninger

Prøv ett av følgende for å løse problemet.

Løsning 1: Sett inn spillplaten.

Hvis spillet er platebasert, setter du inn spillplaten i Xbox One-konsollen.

Løsning 2: Logg på og koble til Xbox Live.

Hvis spillet er kjøpt og lastet ned, passer du på å logge på og koble til Xbox Live med profilen du brukte til å kjøpe spillet.

Løsning 3: Kjøp spillet i Xbox Store.

Hvis spillet ble lastet ned som et prøvespill, er prøveperioden utløpt, og spillet må kjøpes. Kjøp spillet i Xbox Store.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 0x803f9007 vises når et spill ikke fungerer på Xbox One eller Xbox One S., som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden