Del denne siden

Slik bruker du problemrapportering med OneGuide på Xbox One-konsollen

Du kan nå rapportere problemer med OneGuide direkte fra Xbox One-konsollen.

Problemer du kan rapportere

Du kan rapportere følgende med problemrapportering i OneGuide:

 • Manglende TV-leverandør
 • Manglende kanalutvalg for TV
 • Manglende kanal
 • Feil programinformasjon
 • Feil kanal
 • Lydproblem
 • Videoproblem
 • Annet

Slik bruker du problemrapportering med OneGuide

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg TV og OneGuide.
 5. Velg Feilsøking.
 6. Velg Rapporter et problem med OneGuide.
 7. Velg Rapporter et problem med din TV-dekoderboks eller Rapporter et problem med din USB TV-mottaker.
Skjermen Rapporter et problem med OneGuide på Xbox One
 1. Velg Velg et for å åpne rullegardinmenyen med en liste over problemer du kan rapportere.
 2. Velg problemet du vil rapportere, på rullegardinmenyen.
Alternativet Manglende TV-leverandør er uthevet på skjermen Rapporter et problem med OneGuide.
 1. Velg Neste.
Neste-knappen er uthevet på skjermen Rapporter et problem med OneGuide.
 1. Når du har valgt problemet, ber problemrapporteringen i OneGuide deg om å angi mer informasjon. Når du er ferdig, trykker du menyknappen  på Xbox-kontrolleren for å velge Enter.
Det vises en boks der du angir navnet på TV-leverandøren, på skjermen Manglende TV-leverandør.
 1. Velg Neste for å fullføre rapporten og gå tilbake til forrige aktivitet.
Neste-knappen er uthevet på skjermen Rapporter et problem med OneGuide, der detaljene om TV-leverandøren vises.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik bruker du problemrapportering med OneGuide på Xbox One-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden