Del denne siden

OneGuide kan ikke brukes til å styre TV-en, AV-mottakeren eller navigasjonsboksen

Med OneGuide kan du styre TV-en, TV-dekoderboksen og AV-mottakeren med Xbox One. Den kan imidlertid ikke styre DVR-funksjoner eller andre avanserte funksjoner i hjemmeunderholdningssystemet.

Denne siden beskriver løsninger du kan prøve hvis du har problemer med å bruke OneGuide med disse eksterne enhetene.

Obs! Selv om OneGuide er utviklet for å fungere med Kinect-sensoren, kan du også bruke OneGuide ved å koble en tredjeparts infrarød blaster til IR-inngangen bak på konsollen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Bruke IR-skjøteledninger med Xbox One.

Slik finner du denne informasjon:

Obs!  Talekommandoer er ikke tilgjengelige i alle områder. Hvis du vil se en liste over Xbox One-funksjoner og områdene der de er tilgjengelige, kan du se Tilgjengelighet for Xbox One-funksjoner.

Emner

OneGuide og eksterne enheter reagerer ikke på kommandoer

OneGuide sender infrarødt lys gjennom Kinect-sensoren for å styre enhetene dine, på lignende måte som en universalfjernkontroll virker. Når IR-mottakeren sender og mottar på riktig måte, kan den styre følgende enheter og funksjoner:

 • TV: på/av, volum opp/ned og demping
 • Kabel- eller satellittmottaker: på/av, kanalvalg
 • AV-mottaker: på/av, volum opp/ned og demping

Hvis noen av enhetene ikke virker som de skal med OneGuide, er det lurt å teste IR-signalet først for å kontrollere at det sender og mottar riktig.

Løsning 1: Kontroller det infrarøde signalet

Kontroller at Kinect-sensoren er koblet til Xbox One og sender ut et infrarødt signal. Slik gjør du det:

 • Kontroller at det hvite Xbox-symbolet lyser på Kinect. Hvis ikke er ikke sensoren slått på og fungerer ikke som den skal. Se Feilsøke Kinect-feil for Xbox One eller Feilsøke problemer med Kinect-talekommandoer på Xbox One.
 • Kontroller at kabelen fra Kinect til konsollen ikke er floket eller har brudd.
 • Hvis du har en smarttelefon, kan du kontrollere om Kinect sender ut et infrarødt signal under utføring av kommandoer. Slik kontrollerer du det:
  1. Sett en smarttelefon i kameramodus, og hold den foran Kinect. På telefonens skjerm ser du etter tre belyste «sendere» på bildet av sensoren. Hvis du ikke ser disse, kan du ikke bruke denne enheten i denne testen.
   Obs! Denne testen fungerer ikke på kameraer som utfører IR-filtrering, for eksempel Apple iPhone.
En illustrasjon viser hender som holder en smarttelefon i kameramodus rettet mot en Kinect-sensor, der tre belyste sendere vises på bildet av sensoren.
  1. Mens du fortsatt holder smarttelefonen, gir du en talekommando til Xbox One-konsollen (f.eks. «Xbox, volum opp»).
  2. Se på Kinect-sensoren gjennom smarttelefonen, og prøv å oppdage en annen sender til høyre for de andre og nær det hvite Xbox-symbolet. Hvis den fjerde senderen slås på mens Xbox One utfører kommandoen, fungerer det infrarøde signalet. Hvis du ikke ser den ekstra senderen, kan det hende du må feilsøke problemer med Kinect-sensoren for Xbox One.

Løsning 2: Pass på at IR-mottakeren for enhetene ikke er blokkert

Også glassdører kan være et problem. Du må kanskje koble en IR-skjøteledning (en enhet som emulerer en infrarød fjernkontroll) til konsollen og plassere den nær enhetene eller i medieskapet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke IR-skjøteledninger med Xbox One.

Løsning 3: Kontroller at du bruker de riktige talekommandoene

Hvis du vil vite mer om talekommandoer for Kinect, kan du se Bruke Kinect-talekommandoer med Xbox One.

Xbox One skifter ikke TV-kanaler

Hvis du finner ut at Xbox One ikke kan skifte kanal, kan du prøve løsningene nedenfor.

Løsning 1: Kontroller at du har fulgt instruksjonene under Konfigurere live TV med Xbox One nøye.

Løsning 2: Hvis Xbox One fortsatt ikke skifter TV-kanal, tester du IR-signalet. Se delen om å kontrollere det infrarøde signalet på denne siden.

Løsning 3: Hvis du opplever problemer med fjernkontrollen, prøver du å bruke IR-kodesettene på oppslag for fjernkontrollkoder til Xbox One.

TV-merket er ikke oppført

Hvis du ikke ser TV-merket ditt i listen når du konfigurerer TV-en med Xbox One og OneGuide, kontrollerer du at du har fulgt instruksjonene for konfigurasjon i Konfigurere live TV med Xbox One.

 1. Når du kommer til skjermen der det står Hvilket merke er TV-apparatet?, ser du etter TV-en din i listen.
Skjermen Hvilket merke er TV-apparatet? i konfigurasjonen for Xbox OneGuide
 1. Hvis merket ikke er oppført i listen, velger du Jeg ser ikke merket , og angir det manuelt.

Kabel- eller satellitt-TV-leverandøren er ikke oppført

Hvis TV-leverandøren din ikke er oppført i listen når du konfigurerer TV-en med Xbox One og OneGuide ved hjelp av instruksjonene på siden Konfigurere live TV med Xbox One, kan det hende du ikke kan bruke OneGuide akkurat nå.

Du kan rapportere om manglende TV-leverandør med problemrapportering med OneGuide. Se Slik bruker du problemrapportering med OneGuide på Xbox One-konsollen for å få hjelp.

Hvis du vil ha mer informasjon om TV-leverandører og maskinvare, kan du se fora for informasjon om TV-maskinvare.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med OneGuide kan ikke brukes til å styre TV-en, AV-mottakeren eller navigasjonsboksen, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden