Del denne siden

Feilsøke treg nedlasting av spill eller apper på Xbox One

Du har kanskje en lav nedlastingshastighet hvis du opplever et av følgende symptomer:

 • Det tar lang tid å fullføre installasjonen.
 • Fremdriftsindikatoren for nedlastingen eller oppdateringen har ikke gått fremover på en stund.

Hvis du har problemer med å koble til nettverket eller får feil som er knyttet til nettverkstilkoblingen, kan du prøve løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

Video: Feilsøke treg nedlasting på Xbox One

Se videoen Feilsøke treg nedlasting på Xbox One. Obs! Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Løsninger

Følgende trinn vil bidra til å identifisere om det finnes et problem med nettverket ditt når du laster ned et spill eller en applikasjon på Xbox One-konsollen din, og vise deg hvordan du kan forbedre nettverkshastigheten.

Løsning 1: Kontroller nedlastingshastigheten.

Følg denne fremgangsmåten:

 1. Bla til høyre på Hjem-skjermen for å velge Installerer ... <spilltittelen du laster ned>.
 2. I «Kø»-delen av Mine spill & apper, merker du deg nedlastingshastigheten som vises på spillet eller appen som installeres. Dette indikerer nåværende nedlastingshastighet. Hvis du ser lave hastigheter (for eksempel mindre enn 1 megabit per sekund), kan det ta lang tid for nedlastingen å fullføres.

Tabellen nedenfor viser estimerte nedlastingstider basert på gjeldende nedlastingshastighet.

Obs! Denne informasjonen er bare veiledende, ikke en fremstilling av faktisk nedlastingstid. Båndbredden vil være begrenset og nedlastingstiden vil øke under aktiviteter som strømming av innhold, spilling, eller spill-strømming fra Xbox One til en Windows 10-PC.

Gjeldende nedlastingshastighet

Fil på 30 GB

Fil på 40 GB

Fil på 50 GB

Fil på 60 GB

Fil på 70 GB

2 Mb/s

33,3 timer

44,4 timer

55,6 timer

66,7 timer

77,8 timer

5 Mb/s

13,3 timer

17,8 timer

22,2 timer

26,7 timer

31,1 timer

10 Mb/s

6,7 timer

8,9 timer

11,1 timer

13,3 timer

15,6 timer

20 Mb/s

3,3 timer

4,4 timer

5,6 timer

6,7 timer

7,8 timer

50 Mb/s

1,3 timer

1,8 timer

2,2 timer

2,7 timer

3,1 timer

100 Mb/s

0,7 timer

0,9 timer

1,1 timer

1,3 timer

1,6 timer

200 Mb/s

0,3 timer

0,4 timer

0,6 timer

0,7 timer

0,8 timer

Eksempel:

Hvis du installerer en fil på 40-GB, og den er 25 prosent lastet ned (30 GB gjenstår) og tilkoblingshastigheten er 10 Mb/s, bør det ta ca 4,4 timer til nedlastingen er fullført. (Dette forutsetter at nedlastingshastigheten forblir den samme.)

Mens du kobler til Xbox Live, bør tilkoblingshastigheten være minst 1,5 Mb/s for å få den beste opplevelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om båndbreddebruk eller vil feilsøke nettverkstilkoblingen, kan du se løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

Løsning 2: Lukk alle åpne spill.

For å levere den beste spillopplevelsen, begrenses bakgrunnsnedlastinger mens spillet er i gang. Hvis du vil fjerne nedlastingsbegrensninger fra spill og applikasjoner som installeres, kan du enten vente til Xbox One har stanset spillet som kjører, eller du kan tvinge spillet til å avslutte ved å gjøre følgende:

 1. Hjem-skjermen, går du til de sist kjøre spillene fra listen med spill og apper.
 2. Med spillet valgt, trykk på Meny-knappen og velg Avslutt.

Når du har lukket det sist kjørte spillet:

 • Sjekk hvor raskt spillet eller appen lastes ned.
 • Ikke start noen spill eller apper før nedlastingen er fullført. Dermed unngår du å gjøre nedlastingen tregere.

Løsning 3: Start konsollen på nytt.

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Start konsollen på nytt.
 4. Velg Ja for å bekrefte. Dette vil automatisk stoppe eventuelle eksisterende nedlastinger, som deretter gjenopptas når konsollen startes på nytt.

Obs! Hvis du ikke får tilgang til guiden, eller konsollen ser ut til å ha låst seg, trykker du og holder Xbox-knappen på konsollen i ca 10 sekunder, til konsollen slås av. Når konsollen har slått seg av, trykker du på Xbox-knappen på konsollen for å starte på nytt.

Når du starter konsollen på nytt, lukkes alle åpne apper og spill. Når konsollen har startet på nytt, kontrollerer du at nedlastingene har startet opp igjen, ved å gjøre følgende:

 1. Hjem-skjermen, rull til høyre, og trykk deretter på A-knappen for å åpne Mine spill & apper.
 2. Velg , og merk spillet eller appen du prøver å laste ned.
 3. Spillet eller appen skal vises som  Installerer.
 4. Hvis statusen vises som Satt i kø eller Satt på pause, velger du spillet eller appen, trykker på Meny-knappen, og deretter Fortsett installasjonen.

Når du har sjekket at alle nedlastinger er gjenopptatt:

 • Sjekk hvor raskt spillet eller appen lastes ned.
 • Ikke start noen spill eller apper før nedlastingen er fullført. Dermed unngår du å gjøre nedlastingen tregere.

Løsning 4: Avbryt installasjonen av spillet eller appen, og installer deretter på nytt.

Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke løste problemet, bør du avbryte installasjonen av spillet. Slik gjør du det:

 1. Hjem-skjermen, rull til høyre, og trykk deretter på A-knappen for å åpne Mine spill & apper.
 2. Velg , og merk spillet eller appen du prøver å laste ned.
 3. Trykk på menyknappen på kontrolleren, og velg deretter Avbryt.

Du kan deretter installere spillet på nytt ved å sette inn platen eller laste ned på nytt fra Store. For å laste ned spillet på nytt, søker du etter og velger spillet i Store, og deretter Installer.

Når du har startet nedlastingen, sjekker du nedlastingshastigheten for spillet eller appen igjen.

Løsning 5: Kontroller konsollens nettverkstilkobling.

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, sjekker du hva nedlastingshastigheten til konsollen er i sammenligning med abonnementet ditt hos Internett-leverandøren (ISP). Først setter du alle kjørende eller ventende nedlastinger på pause:

 1. Hjem-skjermen, rull til høyre, og trykk deretter på A-knappen for å åpne Mine spill & apper.
 2. Velg og merk spill eller apper som lastes ned, eller ligger i kø for å lastes ned.
 3. Trykk på Meny-knappen på kontrolleren, og velg deretter Sett installasjonen på pause for hvert spill eller applikasjon som du laster ned eller legger i køen.

Så lukker du spill som kjører på systemet ditt:

 1. Hjem-skjermen, går du til de sist kjøre spillene fra listen med spill og apper.
 2. Trykk på menyknappen med spillet valgt, og velg Avslutt.

Kjør en test av hastigheten på nettverket:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Rull ned til Nettverk.
 5. Velg Nettverksinnstillinger.
 6. Velg Detaljert nettverksstatistikk.

Konsollen vil kjøre en tilkoblingstest og vise den oppdagede nedlastingshastigheten, som du kan sammenligne med abonnementet ditt hos internettleverandøren. Hvis du ser en vesentlig lavere nedlastingshastighet enn forventet på den detaljerte nettverksstatistikk-siden, kan det ha flere mulige årsaker:

Nettverkspågang på hjemmenettverket – Nettverksaktiverte enheter kan konkurrere på hjemmenettverket for samme nedlastingsbåndbredde som Xbox One-konsollen. Prøv å sette nedlastingsaktiviteter fra andre enheter på hjemmenettverket på pause, for å se om det gir konsollen bedre nedlastingshastighet. Se også etter om hjemmeruteren din støtter «Quality of Service» (QoS) for Internett-tilkoblingen sin. Aktivering av en QoS-funksjon på hjemmeruteren din kan hjelpe med å prioritere nettverkstilkoblingen for Xbox One og forbedre nedlastingshastighetene.

Pågang på trådløst nettverk – Hvis konsollen er koblet til hjemmenettverket via en trådløs forbindelse, kan konsollen være med og konkurrere med andre trådløse enheter eller andre trådløse nettverk. Hvis mulig, prøv å koble Xbox One-konsollen til hjemmeruteren med en kablet tilkobling.

Hvis du ikke kan koble til konsollen med en kablet tilkobling, sjekker du for å se om hjemmeruteren din støtter dual-band-tilkoblinger (både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-tilkoblinger). Hvis hjemmeruteren din er dual band, kan du prøve å flytte Xbox One-konsollen til 5 GHz-rutertilkoblingen og flytte de andre trådløse enhetene til 2,4 GHz-rutertilkoblingen. Mens 5 GHz Wi-Fi har kortere rekkevidde enn 2,4 GHz Wi-Fi, kan det også ha mindre overlapping med andre trådløse nettverk og dermed gi bedre resultater.

Internett-leverandørs nettverkspåstand – Nedlastingshastigheten din kan også variere avhengig av tiden på døgnet, samt ukedag. Dette forårsakes ofte av ISP-nettverkpågang i perioder med mange brukere. Hvis nedlastingshastighetene på Xbox One blir vesentlig lavere på ukedagskvelder eller helger i forhold til ukedagsmorgen/ettermiddag, kan dette forårsakes av pågang på ISP-nettverket. For å omgå denne begrensningen, kan du prøve å starte spill- eller app-nedlastinger sent på kvelden og la dem kjøre over natten, når det ikke er like stor pågang.

Hvis du fortsatt ser en lav nedlastingshastighet, kan du prøve løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One, som kan gjøre det enklere å finne problemer mellom hjemmenettverket og Internett-leverandøren.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke treg nedlasting av spill eller apper på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden