Aanmelden
Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.
Deze pagina delen

Bepalingen en voorwaarden voor Xbox-services

Juli 2014

1. INLEIDING

Als u een aanvraag voor service (de "Service") indient voor uw Xbox-product, accepteert u en gaat u akkoord met deze Bepalingen en Voorwaarden voor Xbox-services en alle andere van toepassing zijnde bepalingen, voorwaarden, beleid of afwijzingen van aansprakelijkheid terug te vinden op xbox.com/support (de "Overeenkomst"). Wij dringen erop aan dat u deze bepalingen nauwgezet leest. Deze bepalingen zijn van toepassing op Services voor Xbox One- en Xbox 360-consoles, Xbox One- en Xbox 360-accessoires, Kinect-sensors voor Xbox One en Kinect-sensors voor Xbox 360 ("Xbox-producten").

GELIEVE GEEN SERVICEAANVRAAG IN TE DIENEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR XBOX-SERVICES.

2. WIJZIGING VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR XBOX-SERVICES

Microsoft behoudt zich het recht voor om de Bepalingen en Voorwaarden voor Xbox-services op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden te begrijpen voor u een nieuwe reparatie aanvraagt; als u de website blijft gebruiken en/of een Serviceaanvraag indient, gaat u akkoord met de aangepaste voorwaarden.

3. GARANTIE EN UITGEBREIDE DEKKING SERVICEPLAN

Als er een conflict bestaat tussen deze Overeenkomst en de beperkte garantie of uitgebreid serviceplan uitgegeven door Microsoft voor uw Xbox-product, zijn de voorwaarden van de beperkte garantie of het uitgebreide serviceplan uitgegeven door Microsoft van toepassing op de Service voor uw Xbox-product. Zorg ervoor dat u een kopie van uw aankoopbewijs voor uw Xbox-product bijhoudt. Het is mogelijk dat we u vragen ons een aankoopbewijs te bezorgen als het feit of uw Xbox-product in aanmerking komt voor een gratis service onder garantie of een uitgebreide dekking door een serviceplan in vraag wordt gesteld.

4. BEPERKINGEN OP GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

U moet minstens 18 jaar oud zijn om een serviceorder voor uw Xbox-product in te dienen op deze website of andere verwante websites. Als u een order indient, is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan deze leeftijdsvereiste.

5. GEBRUIK VAN GEGEVENS OVER U

Microsoft behandelt gegevens over u en uw bestelgeschiedenis in overeenstemming met de bepalingen in de Privacyverklaring van Microsoft.

6. JUISTHEID VAN FACTUUR- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wanneer u een Serviceorder indient voor uw Xbox-product, gaat u ermee akkoord om actuele, volledige en juiste betalings-, account- en contactgegevens te leveren en deze gegevens onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

7. BETALING

Tenzij de service van uw Xbox-product wordt gedekt door de beperkte garantie of het uitgebreide servicecontract uitgegeven door Microsoft, gaat u ermee akkoord om de geschatte Servicekosten te betalen op het moment dat u een order indient (via de telefoon of via onze medewerker van de klantendienst of online). De geschatte kosten omvatten alle onderdelen en arbeid vereist voor de Service, verzendkosten en van toepassing zijnde belastingen. Voor Advance Exchange-orders, zie de onderstaande voorwaarden.

8. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE TIJDENS VERZENDING

Als u uw Xbox-product opstuurt voor Service, bent u ervoor verantwoordelijk om het correct te verpakken, om schade tijdens de verzending voor Service te voorkomen. U bent eveneens verantwoordelijk voor de verzekeringsdekking voor eventueel verlies van of schade aan het Xbox-product tijdens de verzending voor service. Wij zullen u op de hoogte brengen als u uw Xbox-product op enige manier beschadigd werd tijdens de verzending voor Service. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen voor we uw Xbox-product hebben ontvangen.

Als uw Xbox-product beschadigd aankomt nadat we het hebben teruggestuurd, moet u Microsoft op de hoogte brengen van de schade door ons te bellen binnen twee (2) dagen nadat u het hebt ontvangen (op het nummer van de klantendienst vermeld op Xbox.com/support voor het land waar u het Xbox-product hebt gekocht). Als u niet binnen twee (2) dagen nadat u het Xbox-product hebt ontvangen contact opneemt met Microsoft over schade aan uw Xbox-product, bent u verantwoordelijk voor eventuele schade.

9. GEGEVENSOVERDRACHT OF SOFTWARE-INSTALLATIE

Voor u uw Xbox-product naar Microsoft stuurt voor Service, is het uw verantwoordelijkheid om een back-up te nemen van alle bestaande gegevens, software en programma's en alle bestaande gegevens te verwijderen of te wissen of eventuele opslagapparaten te verwijderen. Microsoft is niet verantwoordelijk voor verlies, herstel of inbreuk op gegevens, programma's of verlies van het gebruik van apparatuur als gevolg van service aan uw Xbox-product.

Als de Service van uw Xbox-product de overdracht van gegevens of de installatie van software omvat, mag u slechts een order indienen als u juridisch het recht hebt om: (1) de gegevens te kopiëren, inclusief de controle dat uw Xbox-product geen illegale bestanden of gegevens bevat; en (2) akkoord te gaan met de bepalingen van de softwarelicentie; u geeft Microsoft de toestemming om de gegevens over te dragen en deze bepalingen voor u te accepteren voor de uitvoering van de service.

10. ACHTERGELATEN EIGENDOM

Microsoft zal uw Xbox-product verzenden naar het postadres dat u heeft ingediend wanneer u de toestemming gaf voor de Service, tenzij u ons schriftelijk andere instructies geeft. Als uw product wordt teruggestuurd naar Microsoft omdat de levering niet kon plaatsvinden op dat adres, zal Microsoft proberen contact met u op te nemen voor een ander adres. Als u geen adres opgeeft waar Microsoft of zijn medewerker uw product kan leveren binnen zestig (60) dagen na de oorspronkelijke poging tot levering, zal Microsoft u op de hoogte brengen dat het uw product als achtergelaten beschouwt. Als uw product is achtergelaten, mag Microsoft uw Xbox-product wegruimen (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving). In het bijzonder mag Microsoft uw product verkopen op een privé of openbare verkoop, om de uitstaande servicekosten te betalen. Microsoft behoudt zijn rechten en eventuele andere wettelijke retentierechten voor onbetaalde kosten.

11. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER EIGENDOM

Wanneer u uw Xbox-product opstuurt voor service, mag u geen ander eigendom of andere Microsoft-producten met dat Xbox-product meesturen (inclusief Xbox-accessoires waarvoor u geen Service hebt aangevraagd, games, boeken, etc.). U bent verantwoordelijk voor het verlies van eventuele persoonlijke eigendommen die u naar Microsoft stuurt. Buiten de items die vereist zijn voor de service van uw Xbox-product of de vervanging ervan, garandeert Microsoft niet dat persoonlijke eigendommen naar u worden teruggestuurd.

12. REPARATIE OF VERVANGING

Wanneer u uw Xbox-product naar Microsoft stuurt voor Service, kan het worden vervangen door opgeknapte goederen met dezelfde functies in plaats van te worden gerepareerd. Nieuwe of opgeknapte onderdelen kunnen worden gebruikt voor de Service van uw Xbox-product tijdens de reparatie. Elk onderdeel of product dat wordt vervangen tijdens de Service wordt het eigendom van Microsoft en het vervangende onderdeel of product wordt uw eigendom.

13. SPECIALE EDITIES OF AANGEPASTE XBOX-PRODUCTEN

Als u een speciale editie of een aangepast Xbox-product naar Microsoft stuurt voor Service, zal Microsoft naar beste vermogen dezelfde of een vergelijkbare speciale editie of aangepast Xbox-product naar u terugsturen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de service (het is mogelijk dat speciale of aangepaste edities niet meer geproduceerd worden of niet meer voorradig zijn). Microsoft biedt geen garanties dat we dit kunnen doen, aangezien dit uit commercieel standpunt onuitvoerbaar kan zijn.

14. UITSLUITINGEN VAN SERVICE

Microsoft behoudt zich het recht voor om Service te weigeren voor Xbox-producten die: (1) beschadigd zijn door gebruik met producten die niet worden verkocht door Microsoft of waarvoor Microsoft geen licentie heeft (inclusief bijvoorbeeld games en accessoires die niet worden vervaardigd door Microsoft of waarvoor Microsoft geen licentie heeft en "namaakgames", etc.); (2) worden gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief bijvoorbeeld verhuur, betalen per spel, etc.), die geopend of gewijzigd zijn of waarmee geknoeid is (inclusief bijvoorbeeld eventuele pogingen om een technische beperking, beveiliging of mechanisme tegen namaak te omzeilen, etc.), of waarvan het serienummer is gewijzigd of verwijderd; (4) beschadigd zijn omwille van een externe oorzaak (inclusief bijvoorbeeld dat ze gevallen zijn, gebruikt zijn met onvoldoende ventilatie, etc., of het niet naleven van de instructies in de producthandleiding van het Xbox-product); (5) verstuurd zijn naar Microsoft zonder dat een erkende reparatie telefonisch of online werd aangevraagd; of (6) gerepareerd zijn door een derde partij en niet door Microsoft of zijn erkende aanbieders van reparaties. In dergelijk geval kunnen we het Xbox-product terugsturen zonder service.

15. EXTRA BEPALINGEN VOOR HET ADVANCE EXCHANGE-PROGRAMMA

In bepaalde landen biedt Microsoft een Advance Exchange-programma, waarbij u een console kunt ontvangen voor uw console wordt teruggestuurd naar Microsoft voor service, onder bepaalde voorwaarden. Als u wilt deelnemen aan het Advance Exchange-programma, zal Microsoft u een Xbox-product ter vervanging (het "Advance Exchange-product") sturen voor u uw Xbox-product naar ons toe stuurt, onder de volgende voorwaarden:

 • Uw Xbox-product moet voldoen aan de bepalingen van de garantie of het uitgebreide servicecontract;
 • Uw Xbox-product komt niet in aanmerking voor dit programma als er nadat we het hebben ontvangen bewijs is van fysieke schade, geknoei, misbruik etc. of andere uitsluitingen van de garantie of het uitgebreide servicecontract van uw Xbox-product;
 • Het Advance Exchange-product wordt naar u toe gestuurd in een doos met een prepaid verzendetiket; en
 • U moet het prepaid verzendetiket gebruiken om het Xbox-product waarvoor u een Advance Exchange-product hebt ontvangen en service aanvraagt, terug te sturen. U moet uw originele Xbox-product binnen 14 dagen na ontvangst van het vervangende product in dezelfde doos terugsturen.
 • Om te garanderen dat het originele Xbox-product wordt teruggestuurd, vragen wij uw creditcardnummer. ER WORDT NIETS AFGESCHREVEN VAN UW CREDITCARD, op voorwaarde dat u het originele Xbox-product (met het serienummer dat u ons hebt opgegeven) terugstuurt binnen 14 dagen na ontvangst van het Advance Exchange-product.
 • Een voorafgaande autorisatie voor het volledige bedrag van de vervanging en verwerkingskosten van Xbox Service kan verschijnen op uw kaart, ter controle dat er saldo beschikbaar is in uw account (het volledige bedrag wordt terugbetaald); dit is geen afschrijving. Wij zullen de onderstaande vergoeding voor vervanging en verwerking alleen in rekening brengen als: (1) wij binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u volgens het traceringssysteem van de vervoerder het vervangende product hebt ontvangen, het originele Xbox-product niet hebben ontvangen; (2) als het product niet onder garantie is; en/of (3) als het product niet is inbegrepen in de garantie of service (met aanwijzingen van geknoei of fysieke schade).

De extra kosten voor Advanced Exchange worden online vermeld op support.xbox.com Het Advanced Exchange-programma is optioneel en deze kosten worden niet in rekening gebracht voor het standaardproces voor retouren.

De kosten voor vervanging van Xbox-producten worden ook online vermeld op support.xbox.com.

Neem contact op met de klantendienst op het nummer 1-800-4MY XBOX (1-800-469-9269) of online op support.xbox.com als u nog vragen hebt.

16. BEPERKTE GARANTIE NA SERVICE

Bij de reparatie van uw Xbox-product garandeert Microsoft (1) dat de Service zal worden uitgevoerd op een professionele manier en (2) dat alle onderdelen of producten gebruikt bij de Service vrij zijn van defecten in materiaal en arbeid, voor de resterende duur van uw garantie uitgegeven door Microsoft of uitgebreid servicecontract of negentig (90) dagen vanaf de datum van de Service, waarbij de langste periode geldt. De garantie na Service is een uitdrukkelijk beperkte garantie. Als niet-conforme Service wordt geleverd of als er een defect ontstaat in een vervangend onderdeel of product tijdens de garantieperiode van negentig (90) dagen, zal Microsoft naar eigen goeddunken (1) het onderdeel of product repareren, met nieuwe, gebruikte of gerepareerde vervangende onderdelen, of (2) het onderdeel of product vervangen door een nieuw, gebruikt of gerepareerd equivalent onderdeel of product, of (3) uw betaling voor de Service terugbetalen.

Microsoft is niet verantwoordelijk en deze garantie na service is niet van toepassing als uw Xbox-product:

 1. beschadigd is door gebruik van producten die niet worden verkocht door Microsoft of waarvoor Microsoft geen licentie heeft;
 2. geopend of aangepast is of ermee geknoeid is (inclusief bijvoorbeeld eventuele pogingen om een technische beperking of beveiliging te omzeilen) of als het serienummer ervan gewijzigd of verwijderd is;
 3. beschadigd is omwille van een externe oorzaak, door uzelf of iemand anders die uw Xbox-product heeft gebruikt, inclusief bijvoorbeeld:
  • laten vallen;
  • verkeerd gebruik (inclusief gebruik buitenshuis), misbruik, nalatigheid of ongeval;
  • verkeerde behandeling of schade tijdens verzending, behalve van Microsoft naar u toe;
  • blootstelling aan vloeistof;
  • gebruik met onvoldoende ventilatie;
  • krassen, deuken enz. of tekenen van andere cosmetische schade;
  • niet naleven van de instructies voor installatie, gebruik of onderhoud; of
 4. reparatie die niet door Microsoft is uitgevoerd.

DEZE GARANTIE EN OPLOSSING ZIJN EXCLUSIEF EN GELDEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, OPLOSSINGEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICE EN DE GELEVERDE ONDERDELEN OF PRODUCTEN. MICROSOFT WIJST IN HET BIJZONDER EVENTUELE EN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ITEMS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige staten, provincies of andere rechtsgebieden staan de uitsluiting of de beperking van incidentele of gevolgschade of uitsluitingen of beperkingen op de duur van geïmpliceerde garanties of voorwaarden niet toe; daarom zijn deze beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing voor u. De garantie na Service geeft u specifieke juridische rechten en het is mogelijk dat u ook andere rechten heeft, die variëren naargelang de staat, de provincie of het rechtsgebied. VOOR KLANTEN DIE GEDEKT WORDEN DOOR WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT OF REGELGEVING IN HET LAND WAAR ZE WONEN, ZIJN DE VOORDELEN VERLEEND DOOR DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AANVULLEND OP ALLE RECHTEN EN OPLOSSINGEN OVERGEDRAGEN DOOR DERGELIJKE WETGEVING EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT.

17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ALS EEN PRODUCT BESCHADIGD ZOU ZIJN OF VERLOREN ZOU ZIJN GEGAAN TERWIJL HET IN BEWARING WERD GEGEVEN BIJ MICROSOFT, DAN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT WORDEN BEPERKT TOT DE KOSTPRIJS VOOR HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN HET DESBETREFFENDE XBOX-PRODUCT. ANDERSZINS WORDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT TEN AANZIEN VAN U TEN GEVOLGE VAN OM HET EVEN WELKE OORZAAK MET BETREKKING TOT DE SERVICE VAN UW XBOX-PRODUCT, OMWILLE VAN DE NALATIGHEID VAN MICROSOFT OF OM EEN ANDERE REDEN, BEPERKT TOT DE DIRECTE SCHADE TOT: (i) DE KOSTPRIJS VOOR DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET XBOX-PRODUCT; OF (ii) HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN MICROSOFT BETAALT VOOR DE SERVICE (HET HOOGSTE VAN BEIDE BEDRAGEN). MICROSOFT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADE MET PUNITIEF KARAKTER OF GEVOLGSCHADE, ZOALS VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN. MICROSOFT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS OF SOFTWARETOEPASSINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE SERVICE. UW ENIGE OPLOSSING IN HET KADER VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR REPARATIE IS TE VRAGEN DAT MICROSOFT DE SCHADE REPAREERT TOT EEN BEDRAG DAT NIET HOGER IS DAN (i) DE KOSTPRIJS OM HET XBOX-PRODUCT TE REPAREREN OF TE VERVANGEN; OF (ii) HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN MICROSOFT BETAALT VOOR DE SERVICE.

18. ONDERAANNEMERS

Microsoft kan de Service van uw Xbox-product in onderaanneming geven aan andere serviceleveranciers.

19. KEUZE VAN RECHTSGEBIED EN LOCATIE OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN

Als u woont in of uw bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, worden vorderingen omwille van contractbreuk onderworpen aan de wetgeving van de Staat Washington, zonder verwijzing naar de rechtsbeginselen. Alle andere vorderingen, inclusief vorderingen met betrekking tot de wetgeving ter bescherming van de consument, wetgeving tegen oneerlijke concurrentie, worden onderworpen aan de wetten van de staat in de Verenigde Staten waar u woont. Als u woont in of uw bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, dan gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van de staat en de federale rechtbanken in King County, Washington, VS, voor alle geschillen met betrekking tot dit contract of de Service.

Als u niet woont in of uw bedrijf niet is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, zijn alle vorderingen, inclusief vorderingen met betrekking tot de wetgeving ter bescherming van de consument, wetgeving tegen oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad, onderhevig aan de wetten van het land waarin u woont en hebben de gerechtshoven in het land waarin u woont exclusieve jurisprudentie over alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze overeenkomst.

20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID; OVERMACHT

Dit is de volledige Overeenkomst tussen u en Microsoft voor Services voor uw Xbox-product. Microsoft staat geen aanpassingen of wijzigingen van deze Overeenkomst toe. Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bepaald te zijn, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het beste aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of het niet uitvoeren van Services omwille van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van Microsoft liggen.

21. KENNISGEVING VOOR CONSUMENTEN IN DE EUROPESE UNIE

Zoals vereist door Richtlijn 2011/83/EU kunt u uw Serviceorder zonder een reden op te geven annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van uw aankoop van de Services. Als u uw Serviceorder binnen deze periode van veertien (14) dagen annuleert, zal Microsoft u de volledige aankoopprijs van de Service terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van uw annulering. Annuleren van service en terugbetalingen zijn niet beschikbaar voor Advanced Exchange-orders.

LAATST BIJGEWERKT IN JULI 2014

©2014 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Geef om je privacy te beschermen geen contactinformatie op bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Bepalingen en voorwaarden voor Xbox-services" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?

Deze pagina delen