Udostępnij tę stronę

Przechwytywanie zrzutów ekranu na konsoli Xbox One

Zrzuty ekranu umożliwiają uchwycenie momentów, które warto zapisać i udostępnić.

Przechwytywanie zrzutu ekranu

Możesz przechwycić zrzut ekranu, mówiąc Xbox, take a screenshot (Xbox, zrób zrzut ekranu), albo, jeśli używasz Cortany, mówiąc Hey Cortana, take a screenshot (Hej, Cortana, zrób zrzut ekranu). Aby przechwycić zrzut ekranu za pomocą kontrolera, naciśnij dwukrotnie przycisk Xbox , a następnie naciśnij przycisk Y .

Uwaga Konsola Xbox przechwytuje zrzut ekranu po dwukrotnym naciśnięciu przycisku Xbox . Naciśnięcie przycisku Y  powoduje zapisanie obrazu.

Udostępnianie lub wyświetlanie zrzutów ekranu

Zrzuty ekranu są dostępne w aplikacji DVR z gry, która umożliwia ustawienie zrzutu ekranu jak tła oraz udostępnianie go na różne sposoby innym użytkownikom. Aby ustawić zrzut ekranu jako obraz tła konsoli Xbox, wykonaj następujące kroki:

  1. Na ekranie Start przejdź w prawo i wybierz pozycję Gry i aplikacje.
  2. Wybierz pozycję Aplikacje, a następnie wybierz pozycję DVR z gry.
  3. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ujęcia, a następnie wybierz zrzut ekranu, którego chcesz używać jako obrazu tła.
  4. Naciśnij przycisk Menu i wybierz pozycję Ustaw jako tło.

Zrzut ekranu można także udostępnić w kanale aktywności, wiadomości, wizytówce, serwisie Twitter lub usłudze OneDrive, wykonując następujące kroki:

  1. Na ekranie Start przejdź w prawo i wybierz pozycję Gry i aplikacje.
  2. Wybierz pozycję Aplikacje, a następnie wybierz pozycję DVR z gry.
  3. Wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ujęcia, wybierz pozycję W usłudze Xbox Live w pierwszym polu filtru, a następnie wybierz zrzut ekranu, którego chcesz używać.
  4. Naciśnij przycisk Menu  i wybierz pozycję Udostępnij.

Uwaga Udostępnianie i zapisywanie zrzutów ekranu jest możliwe tylko wtedy, gdy masz aktywną subskrypcję konta Xbox Live Gold lub wykonujesz akcję na konsoli domowej dotyczącą innego posiadacza subskrypcji konta Xbox Live Gold. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji współużytkowania konta Xbox Live Gold na konsoli Xbox One.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Przechwytywanie zrzutów ekranu na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę