Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Problemy z osiągnięciami i wyzwaniami na konsoli Xbox One

Po ukończeniu osiągnięć i wyzwań na konsoli Xbox One możesz oczekiwać nagród oraz zwiększenia swojego wyniku gracza. Aby pomyślnie odblokować osiągnięcia i wyzwania, musisz zapewnić spełnienie następujących warunków:

 • Wykonano wszystkie elementy wymagane do odblokowania osiągnięcia.
  Uwaga Może być konieczne odblokowanie kombinacji osiągnięć.
 • Konsola jest połączona z usługą Xbox Live.

Wyzwania muszą zostać ukończone w określonym czasie. Dane wyzwanie trzeba ukończyć w ciągu tygodni, miesięcy albo tylko kilku godzin. Jeśli nie ukończysz wyzwania w określonym czasie, nie otrzymasz nagrody.

Osiągnięcia w aplikacjach można zdobywać po prostu za używanie aplikacji. Na przykład można zdobywać osiągnięcia, oglądając film w aplikacji Netflix. Te osiągnięcia są przyznawane wedle uznania producenta aplikacji. Osiągnięcia w aplikacjach nie mają wpływu na wynik gracza, ale mogą umożliwiać otrzymywanie nagród w aplikacjach.

Jeśli po spełnieniu wymagań ukończenia osiągnięcia lub wyzwania nie widzisz ikony toastu albo osiągnięcie nie jest wyświetlane na liście, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Sprawdź postęp osiągnięcia na konsoli

Możesz nie otrzymać powiadomienia dotyczącego aktualizacji Twojego wyniku gracza albo nie widzieć zaktualizowanego wyniku od razu po odblokowaniu osiągnięcia. Usługa Xbox Live weryfikuje osiągnięcie, co może spowodować krótkie opóźnienie.

Jeśli Twój wynik gracza nie został zaktualizowany w trybie online, sprawdź, czy został zaktualizowany lokalnie na konsoli Xbox One. Gdy Twój wynik gracza zostanie zaktualizowany na konsoli, sprawdź, czy zmiany są synchronizowane z usługą Xbox Live.

Aby zobaczyć osiągnięcia na konsoli:

 1. Przewiń w lewo na ekranie Start, aby otworzyć przewodnik.

  Uwaga
  Dwukrotne naciśnięcie przycisku Xbox spowoduje otwarcie przewodnika na dowolnym ekranie konsoli.
 2. Przewiń w górę i wybierz pozycję Wyświetl profil.
 3. Teraz przewiń w prawo do karty Osiągnięcia.
 4. Wybierz grę lub aplikację, w której chcesz odblokować osiągnięcie.
 5. Jeśli osiągnięcie jest widoczne w obszarze Twoje osiągnięcia, oznacza to, że zostało już odblokowane.
 6. Zaznacz zablokowane osiągnięcie, aby zobaczyć procentowy postęp ukończenia. Osiągnięcie zostanie odblokowane, gdy ta wartość procentowa będzie równa 100%.

Jeśli zostały spełnione wymagania dotyczące odblokowania osiągnięcia na konsoli, ale osiągnięcie nie jest widoczne, być może nie zostało zsynchronizowane z usługą Xbox Live. Synchronizacja może potrwać do 72 godzin.

Rozwiązanie 2: Sprawdź postęp osiągnięcia w trybie online

Możesz sprawdzić postęp osiągnięcia w trybie online, aby zobaczyć, czy konsola została zsynchronizowana z usługą Xbox Live.

Aby wyświetlić swoje osiągnięcia w trybie online:

 1. Zaloguj się do witryny xbox.com i wybierz pozycję Osiągnięcia.
 2. Zaznacz tytuł osiągnięcia, które próbujesz odblokować.
 3. Jeśli osiągnięcie jest widoczne w obszarze Osiągnięcia, oznacza to, że zostało już odblokowane.

Jeśli osiągnięcie jest widoczne w obszarze Zablokowane osiągnięcia, oznacza to, że konsola nie została jeszcze zsynchronizowana z usługą Xbox Live albo osiągnięcie nie zostało pomyślnie odblokowane.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że masz połączenie z usługą Xbox Live

Jeśli ukończone osiągnięcie nie jest widoczne w trybie online po upływie 72 godzin, być może konsola nie jest połączona z usługą Xbox Live. Jeśli ukończysz osiągnięcie lub wyzwanie w trybie offline, nie otrzymasz odpowiedniego powiadomienia lub nagrody, dopóki nie nawiążesz połączenia z usługą Xbox Live.

Aby sprawdzić, czy masz połączenie:

 1. Przewiń w lewo na ekranie Start, aby otworzyć przewodnik.

  Uwaga
  Dwukrotne naciśnięcie przycisku Xbox spowoduje otwarcie przewodnika na dowolnym ekranie konsoli.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. Przewiń do pozycji Sieć, a następnie wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe.

Jeśli nie widzisz komunikatu potwierdzającego, że konsola jest połączona z Internetem, możesz wykonać kroki opisane w artykule Rozwiązanie problemu z błędami połączenia sieciowego konsoli Xbox One, aby spróbować rozwiązać problem.

Rozwiązanie 4: Uruchom ponownie konsolę

Ponowne uruchomienie konsoli zagwarantuje ponowne wysłanie do usługi Xbox Live osiągnięć oczekujących na synchronizację.

Aby uruchomić ponownie konsolę:

 1. Przewiń w lewo na ekranie Start, aby otworzyć przewodnik.

  Uwaga
  Dwukrotne naciśnięcie przycisku Xbox spowoduje otwarcie przewodnika na dowolnym ekranie konsoli.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
 4. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić. 

Uwaga Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do przewodnika lub jeśli konsola sprawia wrażenie zablokowanej, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, tak aby konsola się wyłączyła. Po wyłączeniu konsoli ponownie dotknij przycisku Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.

Po ponownym uruchomieniu konsoli zaczekaj do 72 godzin na wykonanie synchronizacji.

Rozwiązanie 5: Usuń i pobierz ponownie swoje konto

Przechowywane na konsoli informacje dotyczące konta mogą być nieaktualne. Aby zaktualizować informacje dotyczące konta, usuń, a następnie pobierz ponownie swoje konto. Jak to zrobić:

 1. Usuń konto z konsoli.
 2. Uruchom ponownie konsolę, wykonując kroki opisane w sekcji Rozwiązanie 4.
 3. Pobierz ponownie konto na konsolę.

Uwaga Wykonanie tych kroków nie spowoduje odinstalowania gier ani aplikacji.

Jeśli nadal nie widzisz ukończonego osiągnięcia lub wyzwania, przejdź na nasze fora pomocy technicznej konsoli Xbox, aby zobaczyć, co inni użytkownicy sądzą o tych tematach, lub zadać własne pytania:

Fora pomocy technicznej konsoli Xbox — problemy z odblokowywaniem osiągnięć

Pamiętaj, że zawartość forów pomocy technicznej konsoli Xbox jest dostępna tylko w języku angielskim. Aby przetłumaczyć zawartość forów pomocy technicznej konsoli Xbox na inny język, wklej odpowiedni adres URL do narzędzia do tłumaczenia online, takiego jak Translator Bing.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Problemy z osiągnięciami i wyzwaniami na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę