Udostępnij tę stronę

Odtwarzanie, dodawanie i usuwanie multimediów w kolekcji Zune

Omówienie

Kolekcja Zune to miejsce, w którym możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików multimedialnych. Możesz tam odtworzyć utwór, obejrzeć wideo, nagrać muzykę na dysk CD lub zsynchronizować zawartość z systemem Windows Phone 7.

Rozwiązania

Przechodzenie do kolekcji w oprogramowaniu Zune

 1. Otwórz oprogramowanie Zune, a następnie kliknij pozycję Kolekcja u góry ekranu.
 2. Kliknij obszar kolekcji, który chcesz wyświetlić, np. Muzyka.

Możesz również przeprowadzić wyszukiwanie według wykonawcy, albumu, gatunku, utworu lub listy odtwarzania, klikając odpowiednią opcję menu w prawej górnej sekcji ekranu.

Dodawanie multimediów z komputera do kolekcji

Po pierwszym zainstalowaniu oprogramowania Zune Muzyka + Wideo automatycznie dodaje ono gry i aplikacje znajdujące się na komputerze do kolekcji, o ile mają one obsługiwany format.

Oprogramowanie Zune organizuje całą zawartość z komputera w folderze Biblioteka systemu Windows (jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8) lub jako Monitorowane foldery (jeśli używasz systemu Windows Vista lub Windows XP). Oprogramowanie Zune w rzeczywistości nie przechowuje zawartości multimedialnej z komputera ani nie przenosi folderów. Monitoruje natomiast sposób, w jaki są zorganizowane foldery, a następnie umożliwia dostęp do nich po ich uporządkowaniu.

Dodawanie lub usuwanie monitorowanych folderów z biblioteki systemu Windows oprogramowania Zune (Windows 7 i Windows 8)

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Kolekcja w lewej kolumnie.
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj obok żądanego typu multimediów.

Aby dodać folder do biblioteki Zune:

 1. W oknie Lokalizacje biblioteki muzyki kliknij przycisk Dodaj.
 2. Pojawi się okno umożliwiające wyszukanie na komputerze folderu, który chcesz dodać. Po znalezieniu folderu kliknij opcję Uwzględnij folder, a następnie kliknij przycisk OK. Folder zostanie dodany do biblioteki Zune.
 3. Uwaga Jeśli folder zawiera różne typy multimediów, należy go dodać do każdego typu multimediów w bibliotece. Jeśli na przykład w tym samym folderze przechowujesz zdjęcia i filmy wideo z aparatu cyfrowego, musisz dodać ten folder do sekcji Obrazy i Wideo.

Aby usunąć folder z biblioteki Zune:

 1. W oknie Lokalizacje biblioteki muzyki wyróżnij monitorowany folder, który chcesz usunąć z biblioteki.
 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie OK. Oprogramowanie Zune usunie elementy znajdujące się w tym folderze z kolekcji, ale nie usunie folderu ani jego zawartości z komputera.

Zarządzanie folderami osobno z bibliotek systemu Windows (Windows 7 i Windows 8)

Jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8, wszystko, co znajduje się w bibliotekach muzyki systemu Windows, pojawia się również w kolekcji muzyki Zune. Możesz jednak zerwać to automatyczne łącze domyślne między oprogramowaniem Zune a biblioteką systemu Windows i dokładnie określić, które foldery ma monitorować i udostępniać oprogramowanie Zune. Przypuśćmy na przykład, że biblioteka zawiera folder z plikami gier, którego nie chcesz dołączyć do kolekcji multimediów Zune. Możesz określić, że oprogramowanie Zune ma zarządzać multimediami bez automatycznego odzwierciedlania wszystkiego, co znajduje się w bibliotekach systemu Windows, a następnie dokładnie wskazać, które foldery muzyki mają być monitorowane, a które ignorowane.

Zarządzanie folderami monitorowanymi przez oprogramowanie Zune osobno z bibliotek systemu Windows 7

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij lub naciśnij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij lub naciśnij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Kolekcja.
 2. Przewiń w dół i kliknij lub naciśnij opcję Zarządzaj osobno. Zostanie wyświetlony ekran Monitorowane foldery, w którym możesz dodawać i usuwać foldery (a nie biblioteki systemu Windows).
 3. Jeśli chcesz powrócić do bardziej automatycznego stylu bibliotek systemu Windows, przejdź do sekcji Kolekcja (kolejno kliknij lub naciśnij pozycje Ustawienia, Oprogramowanie i Kolekcja), a następnie przewiń w dół i kliknij lub naciśnij opcję Wyrównaj foldery.

Uwaga Jeśli używasz systemu Windows XP lub Windows Vista, oprogramowanie Zune już zarządza folderami osobno.

Dodawanie lub usuwanie monitorowanych folderów z kolekcji (Windows Vista i Windows XP)

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Kolekcja w lewej kolumnie.
  • Aby dodać folder, kliknij przycisk Dodaj folder obok gatunku, do którego chcesz go dodać, znajdź folder wśród plików na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Jeśli folder zawiera różne typy multimediów, należy go dodać do każdego typu multimediów w bibliotece. Jeśli na przykład w tym samym folderze przechowujesz zdjęcia i filmy wideo z aparatu cyfrowego, musisz dodać ten folder do sekcji Obrazy i Wideo.

  • Aby usunąć folder, kliknij przycisk Usuń obok folderu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK. Oprogramowanie Zune usunie zawartość folderu tylko z kolekcji, a nie z komputera.
  • Aby zmienić folder domyślny, w którym oprogramowanie Zune zapisuje elementy multimediów (takie jak muzyka zgrywana z dysków CD), przewiń do pozycji Foldery Zune, kliknij przycisk Zmień Folder obok odpowiedniego typu multimediów, znajdź folder, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Uwaga Nie zaleca się wybierania dysku zewnętrznego (np. dysku USB) jako lokalizacji dla folderów Zune. W takim przypadku mogą wystąpić problemy i błędy, jeśli dysk stanie się niedostępny lub jeśli działa oprogramowanie antywirusowe.

Dodawanie muzyki z dysków CD do kolekcji

Zgrywanie dysków CD do kolekcji

 1. Przy otwartym oprogramowaniu Zune włóż dysk CD audio do stacji dysków CD. Gdy pojawi się ikona dysku CD, kliknij ją, aby wyświetlić listę utworów.
 2. Wyczyść pole wyboru obok każdego utworu, którego nie chcesz zgrywać.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij zgrywanie.

Jeśli włożysz wiele dysków CD do wielu stacji dysków CD w komputerze, dodatkowe dyski CD pojawią się w lewym górnym rogu widoku dysków CD. Kliknij dysk CD, który chcesz zgrać.

Dopasowywanie jakości audio zgranej muzyki

Aby uzyskać równowagę między jakością a rozmiarem pliku, możesz dopasować jakość kompresji podczas zgrywania. Jeśli nie masz pewności, jakich ustawień użyć, spróbuj zgrać muzykę przy użyciu różnych formatów i szybkości transmisji bitów, a następnie odtwórz pliki. Aby to zrobić:

 1. W oprogramowaniu Zune kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Zgraj na liście po lewej stronie.
 2. Dokonaj odpowiednich wyborów w menu Format audio i Jakość audio.

Dodawanie multimediów z zewnętrznego dysku twardego

Do kolekcji Zune możesz dodawać multimedia z dysków zewnętrznych, takich jak dyski USB i flash. Jak to zrobić:

 1. Podłącz dysk zewnętrzny do komputera, a następnie poczekaj na sygnał, że dysk jest włączony.
 2. W oprogramowaniu Zune kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Kolekcja na liście po lewej stronie.
 3. Jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8, kliknij przycisk Zarządzaj obok odpowiedniego gatunku, a następnie przejrzyj zewnętrzny dysk twardy, aby wybrać foldery, które chcesz dodać do kolekcji.

  Jeśli używasz systemu Windows Vista lub Windows XP, kliknij przycisk Dodaj foldery obok odpowiedniego gatunku, a następnie przejrzyj zewnętrzny dysk twardy, aby wybrać foldery, które chcesz dodać do kolekcji.

Uwaga Jeśli folder zawiera różne typy multimediów, należy go dodać do każdego typu multimediów w bibliotece. Jeśli na przykład w tym samym folderze przechowujesz zdjęcia i filmy wideo z aparatu cyfrowego, musisz dodać ten folder do sekcji Obrazy i Wideo.

Odtwarzanie kolekcji na konsoli Xbox 360

Po przygotowaniu wszystkich elementów do uruchamiania w przewodowej lub bezprzewodowej sieci domowej możesz przesyłać strumieniowo kolekcję Zune muzyki, wideo i zdjęć na telewizor lub sprzęt stereo za pomocą konsoli Xbox 360. Całym tym przesyłaniem możesz sterować przy użyciu kontrolera lub pilota zdalnego sterowania dla konsoli Xbox 360. Jak to zrobić:

 1. Upewnij się, że konsola Xbox 360 jest podłączona do sieci domowej.
  • Z interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź kolejno do opcji Ustawienia i System.
  • Wybierz opcję Ustawienia sieci.
  • Jeśli konsola Xbox nie jest podłączona do sieci domowej, wybierz opcję Konfiguruj sieć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 2. Udostępnij znajdującą się na komputerze kolekcję multimediów Zune na konsoli Xbox 360.
  1. W oprogramowaniu Zune przejdź kolejno do pozycji Ustawienia, Oprogramowanie, Xbox 360
  2. Wybierz kolekcje multimediów, które chcesz przesłać strumieniowo na konsolę Xbox (Muzyka, Wideo lub Obrazy).
  3. Wprowadź nazwę kolekcji.
  4. Określ, czy chcesz udostępnić kolekcję multimediów Zune na wszystkich konsolach Xbox 360 w sieci domowej, czy tylko na wybranych konsolach.
  5. Kliknij przycisk OK.
 3. Sprawdź, czy na komputerze jest włączone udostępnianie multimediów.
 4. W systemach Windows 7 i Windows 8:

  Uwaga Aby można było wykonać tę procedurę, w sieci domowej musi być skonfigurowana grupa domowa.

  1. Jeśli używasz systemu Windows 7: Kliknij przycisk Start, wpisz grupa domowa w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Grupa domowa.
  2. Jeśli używasz systemu Windows 8: Na ekranie Start zacznij wpisywać tekst panel sterowania, a następnie kliknij lub naciśnij wyświetloną ikonę. Kliknij lub naciśnij opcję Wybierz grupę domową i opcje udostępniania w nagłówku Sieć i Internet.

  3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Prześlij strumieniowo moje obrazy, muzykę i filmy wideo wszystkim urządzeniom w sieci domowej.
  4. Kliknij lub naciśnij opcję Wybierz opcje przesyłania strumieniowego multimediów, sprawdź, czy dla konsoli Xbox 360 jest ustawiona opcja Dozwolone, i kliknij lub naciśnij przycisk OK.
  5. W przypadku wprowadzenia zmian w ustawieniach sieci domowej kliknij lub naciśnij przycisk Zapisz zmiany. W przeciwnym przypadku kliknij lub naciśnij przycisk Anuluj, aby zamknąć panel sterowania.

  W systemie Windows Vista:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję Sieć i Internet, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.
  2. Upewnij się, że w obszarze Udostępnianie i odnajdowanie jest ustawiona wartość Wł. dla opcji Udostępnianie multimediów. Jeśli jest ustawiona wartość Wył., kliknij przycisk Zmień. Następnie w oknie dialogowym Udostępnianie multimediów zaznacz pole wyboru Udostępnij moje multimedia i kliknij przycisk OK.
  3. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
  4. Uwaga Jeśli używasz systemu Windows XP, upewnij się, że masz wersję Windows XP Media Center Edition 2005. Aby ją pobrać lub dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie programu Windows Media Center z systemem Windows XP.

 5. Prześlij strumieniowo multimedia na konsolę Xbox 360.
  1. Z poziomu interfejsu głównego konsoli Xbox wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeśli chcesz przesłać strumieniowo wideo, wybierz kolejno opcje Wideo, Moje aplikacje wideo i Odtwarzacz wideo.
   • Jeśli chcesz przesłać strumieniowo muzykę, wybierz kolejno opcje Muzyka, Moje aplikacje muzyczne i Odtwarzacz muzyczny.
  2. W obszarze Wybierz źródło wybierz nazwę komputera. Nazwa komputera z ikoną Zune wskazuje kolekcję Zune.

  Uwaga Jeśli komputer jest wyświetlany dwa razy, jedno z łączy odpowiada wersji systemu Windows danej biblioteki multimediów. Oba łącza komputera zawierają te same elementy, chyba że osobno zarządzasz bibliotekami oprogramowania Zune Muzyka + Wideo i systemu Windows.

Importowanie multimediów z serwisu iTunes

Muzykę i wideo można importować z serwisu iTunes bezpośrednio do kolekcji Zune, o ile pliki nie są chronione za pomocą funkcji zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). Wykonaj poniższe czynności, aby zaimportować multimedia niechronione za pomocą funkcji DRM z serwisu iTunes bezpośrednio do oprogramowania Zune Muzyka + Wideo.

Aby zaimportować muzykę i wideo z serwisu iTunes

 1. W oprogramowaniu Zune Muzyka + Wideo kliknij pozycję Ustawienia u góry ekranu, kliknij pozycję Oprogramowanie w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Kolekcja na liście po lewej stronie.
 2. Jeśli używasz systemu Windows 7 lub Windows 8, kliknij lub naciśnij przycisk Zarządzaj obok typu multimediów, które chcesz dodać, znajdź na komputerze folder iTunes, kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.

  Jeśli używasz systemu Windows Vista lub Windows XP, kliknij przycisk Dodaj foldery obok typu multimediów, które chcesz dodać, znajdź na komputerze folder iTunes, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Oprogramowanie Zune Muzyka + Wideo automatycznie doda pliki z tych folderów do kolekcji.

Formaty audio i wideo Zune

Do kolekcji Zune można dodawać audio i wideo w rozmaitych formatach. Wystarczy pobrać multimedia z sieci web lub zgrać utwory z dysku CD, a oprogramowanie Zune automatycznie doda pobrane lub zgrane elementy do kolekcji i zsynchronizuje je z urządzeniem Zune.

Format multimediów można rozpoznać po rozszerzeniu nazwy pliku — znakach na prawo po kropce w nazwie pliku. Na przykład plik w formacie MP3 ma rozszerzenie mp3.

Za pomocą oprogramowania Zune można odtwarzać, nagrywać i synchronizować pliki audio i wideo w poniższych formatach.

Formaty audio Rozszerzenie nazwy pliku
Audio AAC utworzone za pomocą kodera-dekodera audio AAC-LC m4a i m4b
Audio programu Windows Media wma
Audio MP3 mp3
Listy odtwarzania MP3 m3u
Listy odtwarzania Zune zpl

Formaty wideo Rozszerzenie nazwy pliku
Multimedia MPEG-4 utworzone za pomocą kodera-dekodera wideo H.264 i kodera-dekodera audio AAC-LC m4v i mp4
Multimedia MPEG-4 utworzone za pomocą kodera-dekodera wideo MP4pt2 i kodera-dekodera audio MP3 avi
Film QuickTime utworzony za pomocą kodera-dekodera wideo MP4pt2 lub H.264 i kodera-dekodera audio AAC-LC mov
Windows Media Center DVR dvr-ms
Wideo programu Windows Media wmv

Niektóre multimedia znajdujące się na komputerze mogą nie pojawiać się w kolekcji Zune, nawet jeśli są w jednym z tych formatów.

Utwory i inną zawartość audio w formatach, których oprogramowanie Zune nie używa, można przekonwertować na jeden z tych formatów, a następnie dodać do kolekcji Zune. Narzędzia do konwersji multimediów można znaleźć w Internecie.

Uwaga Oprogramowanie Zune podczas synchronizacji konwertuje wiele formatów wideo, aby można było je odtworzyć na używanym urządzeniu. To automatyczne transkodowanie może zajmować trochę czasu.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Odtwarzanie, dodawanie i usuwanie multimediów w kolekcji Zune”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę