Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Xbox Music w systemie Windows Phone 8.1

Jeśli masz problem z używaniem aplikacji Xbox Music w systemie Windows Phone 8.1, może on być związany z błędem aplikacji lub niepoprawnymi ustawieniami.

Rozwiązania

Aby rozwiązać problemy z aplikacją Xbox Music, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Xbox Music
Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję tej aplikacji. W tym celu naciśnij kafelek Sklep, następnie pozycję Więcej (…), następnie pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje.

Uwaga W zależności od preferencji ustawionych w obszarze Ustawienia do zainstalowania aktualizacji może być wymagane nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi.

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania Windows Phone
Okresowo są wydawane aktualizacje systemu operacyjnego, które ulepszają działanie różnych funkcji. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszego systemu operacyjnego Windows Phone, naciśnij kafelek Ustawienia, następnie pozycję Aktualizacje, a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje.

Rozwiązanie 3: Sprawdź stan subskrypcji Xbox Music Pass i rejestrację urządzenia

  1. Jeśli używasz subskrypcji Xbox Music Pass, sprawdź, czy jest ona aktualna. Zaloguj się do swojego konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Xbox Music w obszarze Subskrypcje, aby zobaczyć stan swojej subskrypcji Music Pass.
  2. Potwierdź, że Twój telefon jest zarejestrowany w usłudze Xbox Music. Aby to sprawdzić, zaloguj się do swojego konta, naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj urządzeniami, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj urządzeniami Xbox Music. Jeśli Twój telefon Windows Phone nie jest wymieniony na liście, może być konieczne dodanie go. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu dodawania telefonu Windows Phone, zobacz Kojarzenie urządzeń z subskrypcją Xbox Music Pass w celu synchronizowania muzyki.

Rozwiązanie 4: Uruchom ponownie telefon.
Aby uruchomić ponownie telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w celu wyłączenia telefonu. Jeśli telefon nie odpowiada, naciśnij równocześnie przyciski zasilania oraz zmniejszenia głośności i przytrzymaj je wciśnięte przez 10 sekund.

Rozwiązanie 5: Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na telefonie są poprawne

  1. Na ekranie Start szybko przesuń palcem w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
  2. Naciśnij pozycję Data+godzina.
  3. Jeśli ustawienie Ustaw automatycznie ma wartość Wł., dotknij go, aby je wyłączyć.
  4. Ręcznie ustaw zawartość pól Strefa czasowa, Data i Godzina.
  5. Spróbuj ponownie użyć aplikacji Xbox Music na telefonie.

Uwaga Jeśli telefon został kupiony w sklepie detalicznym online, w którym są sprzedawane międzynarodowe wersje telefonów, być może Twój telefon jest właśnie w wersji międzynarodowej. Jeśli tak jest, być może musisz zmienić format daty miesiąc/dzień/rok na format dzień/miesiąc/rok.

Rozwiązanie 6: Kody błędów
Jeśli problem nadal występujące, być może jest wyświetlany kod błędu. Jeśli tak jest, wyszukaj go, używając narzędzia Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu, aby uzyskać informacje, jak rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie 7: Zresetuj telefon
Zresetowanie telefonu Windows Phone spowoduje przywrócenie go do stanu, w jakim był podczas pierwszego włączenia. Cała zawartość osobista zostanie usunięta z telefonu, a następnie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne telefonu. Jeśli zdecydujesz się zresetować telefon, możesz najpierw wykonać kopię zapasową aplikacji, wiadomości SMS i zdjęć na koncie Microsoft w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej o tej czynności, zobacz Resetowanie telefonu.

Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aplikacją Xbox Music w systemie Windows Phone 8.1”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę