Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z aplikacją Xbox Video w systemie Windows Phone 8.1

Jeśli masz problem z używaniem aplikacji Xbox Video w systemie Windows Phone 8.1, może on być związany z błędem aplikacji lub niepoprawnymi ustawieniami.

Rozwiązania

Aby rozwiązać problemy z aplikacją Xbox Video, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Xbox Video

Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję tej aplikacji. W tym celu naciśnij kafelek Sklep, następnie pozycję Więcej (…), następnie pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje.

Uwaga W zależności od preferencji ustawionych w obszarze Ustawienia do zainstalowania aktualizacji może być wymagane nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi.

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania Windows Phone

Okresowo są wydawane aktualizacje systemu operacyjnego, które ulepszają działanie różnych funkcji. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszego systemu operacyjnego Windows Phone, naciśnij kafelek Ustawienia, następnie pozycję Aktualizacje, a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje.

Rozwiązanie 3: Uruchom ponownie telefon

Aby uruchomić ponownie telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w celu wyłączenia telefonu. Jeśli telefon nie odpowiada, naciśnij równocześnie przyciski zasilania oraz zmniejszenia głośności i przytrzymaj je wciśnięte przez 10 sekund.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na telefonie są poprawne

  1. Na ekranie Start szybko przesuń palcem w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
  2. Naciśnij pozycję Data+godzina.
  3. Jeśli ustawienie Ustaw automatycznie ma wartość Wł., dotknij go, aby je wyłączyć.
  4. Ręcznie ustaw zawartość pól Strefa czasowa, Data i Godzina.
  5. Spróbuj ponownie użyć aplikacji Xbox Video na telefonie.

Uwaga Jeśli telefon został kupiony w sklepie detalicznym online, w którym są sprzedawane międzynarodowe wersje telefonów, być może Twój telefon jest właśnie w wersji międzynarodowej. Jeśli tak jest, być może musisz zmienić format daty miesiąc/dzień/rok na format dzień/miesiąc/rok.

Rozwiązanie 5: Kody błędów

Jeśli problem nadal występujące, być może jest wyświetlany kod błędu. Jeśli tak jest, wyszukaj go, używając narzędzia Wyszukiwanie kodów błędów i kodów stanu, aby uzyskać informacje, jak rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie 6: Zresetuj telefon

Zresetowanie telefonu Windows Phone spowoduje przywrócenie go do stanu, w jakim był podczas pierwszego włączenia. Cała zawartość osobista zostanie usunięta z telefonu, a następnie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne telefonu. Jeśli zdecydujesz się zresetować telefon, możesz najpierw wykonać kopię zapasową aplikacji, wiadomości SMS i zdjęć na koncie Microsoft w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej o tej czynności, zobacz Resetowanie telefonu.

Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aplikacją Xbox Video w systemie Windows Phone 8.1”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę