Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.

Nie pamiętasz hasła do konta Microsoft

Omówienie

W przypadku zapomnienia hasła do konta Microsoft lub konieczności zresetowania go, możesz skorzystać z rozwiązań opisanych na tej stronie. Jeśli nie wiesz, jaki adres e-mail jest skojarzony z Twoim kontem Microsoft, zobacz Znajdowanie swojego adresu e-mail lub hasła do konta Microsoft.

Uwaga Konto Microsoft to nowa nazwa tego, co dawniej było nazywane identyfikatorem Windows Live. Te dwie nazwy dotyczą tego samego.

Rozwiązania

Resetowanie hasła do konta Microsoft z konsoli Xbox One

Uwaga Konsola Xbox One może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta Microsoft, możesz zażądać zresetowania hasła, używając ekranu logowania na konsoli Xbox One.

 1. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail, którego używasz do logowania się do swojego konta Microsoft, a następnie naciśnij przycisk B na kontrolerze, aby zamknąć wirtualną klawiaturę.
 2. Wybierz pozycję Nie pamiętam hasła.
 3. Wprowadź znaki widoczne na ekranie (co umożliwi potwierdzenie, że nie jesteś robotem).

Przejrzyj swoje potwierdzenia zabezpieczające

Następnie zostanie wyświetlony ekran Potwierdź swoją tożsamość. Aby zresetować swoje hasło, musisz zweryfikować swoją tożsamość, używając przesłanego Ci kodu zabezpieczającego. Zostanie wyświetlony monit o wybranie sposobu otrzymania kodu zabezpieczającego.

Alternatywny adres e-mail i numer telefonu podane jako zabezpieczające informacje kontaktowe są znane pod nazwą potwierdzeń zabezpieczających. Podane przez Ciebie potwierdzenia zabezpieczające są widoczne na ekranie Potwierdź swoją tożsamość.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uzyskać dostępu do żadnego ze swoich potwierdzeń zabezpieczających, musisz wykonać kilka dodatkowych kroków w trybie online, aby otrzymać łącze resetowania hasła. Zobacz sekcję Resetowanie hasła do konta Microsoft w trybie online poniżej.

Określ, w jaki sposób chcesz otrzymać swój kod zabezpieczający

Wybierz dowolne z wymienionych potwierdzeń zabezpieczających, a kod zabezpieczający zostanie na nie wysłany.

 1. Na ekranie Potwierdź swoją tożsamość wybierz potwierdzenie zabezpieczające (adres e-mail lub numer telefonu), na które chcesz otrzymać kod.
 2. Sprawdź, czy na telefonie lub w skrzynce poczty e-mail znajduje się już kod zabezpieczający, a następnie wprowadź go w polu na ekranie Sprawdź telefon lub Sprawdź adres e-mail.

Używanie aplikacji uwierzytelniającej

Część użytkowników uznaje, że wygodniej jest skonfigurować na smartfonie aplikację uwierzytelniającą, dzięki czemu nie trzeba czekać na kod. Dostęp do dalszych informacji na temat aplikacji uwierzytelniających, z których będziesz mieć możliwość korzystania w przyszłości, uzyskasz, gdy zalogujesz się do swojego konta już po zresetowaniu hasła. Jeśli używasz aplikacji uwierzytelniającej, zobaczysz opcję Użyj mojej aplikacji uwierzytelniającej na ekranie Potwierdź swoją tożsamość. Aby użyć aplikacji, wykonaj poniższe kroki:

 1. Wybierz pozycję Użyj mojej aplikacji uwierzytelniającej, a następnie kliknij pozycję Dalej.
 2. Otwórz aplikację na swoim smartfonie i wprowadź otrzymany kod.

Jeśli w ustawieniach konta masz włączoną weryfikację dwuetapową

Jeśli na Twoim koncie Microsoft włączono weryfikację dwuetapową, musisz dwa razy zażądać kodu zabezpieczającego i go wprowadzić, używając za każdym razem innego potwierdzenia zabezpieczającego.

Wprowadź nowe hasło

Gdy zweryfikujesz swoją tożsamość, wprowadzając przesłany Ci kod zabezpieczający, zostanie wyświetlony monit o wybranie nowego hasła i dwukrotne wprowadzenie go. Hasła powinny zawierać co najmniej 8 znaków i składać się z małych i wielkich liter, cyfr oraz symboli.

 1. Na ekranie Wybierz hasło wprowadź nowe hasło.
 2. Na ekranie Jeszcze raz ponownie wprowadź to samo hasło, aby je zweryfikować.

Gotowe! Hasło zostało zresetowane.

Po ukończeniu procesu logowania zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zapisać swoje hasło na konsoli. Upewnij się, że pamiętasz hasło, nawet jeśli zostanie ono zapisane na konsoli, ponieważ umożliwi Ci to zarządzanie kontem w trybie online oraz uzyskiwanie dostępu do swojego profilu na konsoli znajomego.

Resetowanie hasła do konta Microsoft w trybie online

Aby zresetować hasło do konta Microsoft w trybie online, przejdź na stronę Odzyskiwanie dostępu do konta i wykonaj następujące kroki:

 1. W pierwszym polu tekstowym wprowadź swoje konto Microsoft.
  Uwaga Jeśli nie znasz danych swojego konta Microsoft, zobacz Znajdowanie swojego adresu e-mail lub hasła do konta Microsoft.
 2. W drugim polu tekstowym wpisz znaki wyświetlane na ekranie. Ma to na celu potwierdzenie, że nie jesteś robotem.
 3. Kliknij pozycję Dalej.

Na następnym ekranie będzie dostępna opcja otrzymania łącza resetowania w wiadomości e-mail lub otrzymania kodu na telefon.

Wybierz opcję, którą uznasz za najlepszą:

 • Wyślij wiadomość e-mail z łączem resetowania: Wybierz tę opcję, aby łącze resetowania zostało wysłane na alternatywny adres e-mail skojarzony z Twoim kontem. Gdy otworzysz wiadomość e-mail dotyczącą resetowania hasła, kliknij to łącze, aby zresetować hasło.
 • Wyślij kod na mój telefon: Wybierz tę opcję, jeśli z Twoim kontem jest skojarzony telefon, na którym możesz odebrać kod zabezpieczający w wiadomości tekstowej lub głosowej. Jeśli wybierzesz tę opcję, zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie ostatnich czterech cyfr Twojego numeru telefonu, co będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie mogę użyć żadnej z opcji resetowania hasła

Jeśli nie możesz użyć żadnej z opcji resetowania hasła, nadal możesz uzyskać dostęp do swojego konta Microsoft, wypełniając formularz odzyskiwania konta w trybie online. Aby to zrobić, przejdź na stronę Odzyskiwanie konta Microsoft i wykonaj następujące kroki:

 1. W polu tekstowym Adres e-mail wprowadź adres e-mail konta Microsoft, do którego próbujesz uzyskać dostęp.
 2. W polu tekstowym Kontaktowy adres e-mail wprowadź aktualny adres e-mail, za pomocą którego można się z Tobą kontaktować.
 3. W trzecim polu tekstowym wpisz znaki wyświetlane na ekranie. Ma to na celu potwierdzenie, że nie jesteś robotem.
 4. Kliknij pozycję Dalej.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twojego konta Microsoft zostaną wyświetlone monity o podanie kilku informacji identyfikacyjnych określonych podczas konfigurowania Twojego konta.

Porady dotyczące wypełniania formularza odzyskiwania konta w trybie online

 • Podaj alternatywny adres e-mail. Upewnij się, że masz dostęp do tego adresu e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci na ten adres informacje dotyczące Twojego konta.
 • Odpowiedz na jak najwięcej pytań.
 • Używaj informacji podawanych podczas tworzenia konta lub jego ostatniej aktualizacji.
 • Prześlij formularz z komputera, którego często używasz.
 • Pamiętaj, że Twój adres e-mail może być specyficzny dla kraju. Na przykład jeśli konto zostało utworzone w Polsce, nazwą domeny może być „hotmail.com.pl”, a nie „hotmail.com.”

Po wypełnieniu formularza odzyskiwania konta w trybie online otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że Twoje żądanie zostało odebrane i w ciągu 24 godzin (zazwyczaj trwa to krócej) otrzymasz odpowiedź.

Uwagi

 • Łącze resetowania hasła wygaśnie po upływie 24 godzin od chwili dostarczenia, więc musisz pamiętać, aby sprawdzać, czy zostało Ci ono wysłane. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem (wiadomościami-śmieciami), aby zobaczyć, czy nie znajdują się w nim wiadomości e-mail dotyczące odzyskiwania konta.
 • Zdecydowanie zalecamy poświęcenie kilku minut na zaktualizowanie konta, co ułatwi resetowanie hasła, jeśli będzie to konieczne w przyszłości. Aby zaktualizować informacje zabezpieczające, zobacz sekcję Aktualizowanie informacji zabezpieczających konta Microsoft poniżej.

Wprowadź nowe hasło

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z łączem resetowania hasła, kliknij łącze w wiadomości e-mail, aby zresetować swoje hasło.

Gdy klikniesz to łącze, zostanie wyświetlony monit o wybranie nowego hasła i dwukrotne wprowadzenie go. Hasła powinny zawierać co najmniej 8 znaków i składać się z małych i wielkich liter, cyfr oraz symboli.

Jeśli nie możesz zresetować hasła

Jeśli po przeprowadzeniu procesu odzyskiwania hasła w trybie online nie możesz podać wystarczającej ilości informacji, aby ukończyć odzyskiwanie, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox, dzięki czemu będziemy mogli dokładnie przeanalizować historię konta i określić, czy będzie możliwe ukończenie procesu weryfikacji i umożliwienie Ci zresetowania hasła. Ten proces zazwyczaj zajmuje 24 godziny, ale może potrwać dłużej w przypadku braku pewnych informacji.

Podczas rozmowy z pomocą techniczną konsoli Xbox miej przygotowane następujące informacje:

 1. Adres e-mail konta Microsoft.
 2. Alternatywny adres e-mail umożliwiający kontakt z Tobą w przypadku pytań.
 3. Tag gracza skojarzony z profilem Xbox Live.
 4. Numer referencyjny z wiadomości e-mail z firmy Microsoft, którą przesłano Ci w celu poinformowania, że nie można zweryfikować Twojej tożsamości.
 5. Identyfikator konsoli lub identyfikator urządzenia konsoli, której używasz najczęściej.
 • Jeśli używasz konsoli Xbox 360, podaj 12-cyfrowy identyfikator konsoli Xbox 360. Nie musisz mieć połączenia z Internetem ani usługą Xbox Live, aby uzyskać identyfikator konsoli. Aby znaleźć identyfikator:
  • Naciśnij przycisk przewodnika na środku kontrolera.
  • Przejdź do pozycji Ustawienia.
  • Wybierz pozycję Ustawienia konsoli.
  • Wybierz pozycję Dane systemowe.
 • Jeśli jesteś w trakcie wymiany konsoli Xbox 360 na konsolę Xbox One, podaj identyfikator konsoli Xbox 360 (instrukcje znajdują się powyżej). Im więcej danych historii konta możemy przejrzeć, tym większe są szanse na odzyskanie konta.
 • Jeśli używasz konsoli Xbox One, podaj 16-cyfrowy identyfikator urządzenia. Konsola musi być połączona z Internetem, aby można było uzyskać dostęp do identyfikatora urządzenia w usłudze Xbox Live. Aby znaleźć identyfikator:
  • Po otwarciu ekranu głównego naciśnij przycisk Menu na kontrolerze bezprzewodowym dla konsoli Xbox One.
  • Wybierz pozycję Ustawienia.
  • Wybierz pozycję System.
  • Wybierz pozycję Dane konsoli.

Aktualizowanie informacji zabezpieczających konta Microsoft

W usłudze Xbox Live wymagane jest posiadanie dwóch potwierdzeń zabezpieczających skojarzonych z kontem, przy czym jedno z nich musi być numerem telefonu lub adresem e-mail. Zalecamy podanie jednego numeru telefonu i jednego adresu e-mail, ponieważ jest to najlepsza opcja zabezpieczeń konta. Posiadanie dwóch potwierdzeń zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do konta, dzięki czemu maleje prawdopodobieństwo zablokowania konta, nawet na krótki czas.

Dodaj numer telefonu lub adres e-mail do swojego konta

Aby dodać potwierdzenie zabezpieczające do swojego konta Microsoft:

 1. Przejdź do witryny Zarządzanie informacjami zabezpieczającymi i zaloguj się, używając konta Microsoft.
 2. W obszarze Numer telefonu lub Alternatywny adres e-mail kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wpisz nowy adres e-mail lub numer telefonu, a następnie kliknij pozycję OK lub Zapisz.

  Uwaga
  Jeśli z Twoim kontem jest już skojarzone potwierdzenie, możesz go użyć w celu zweryfikowania operacji dodania nowego potwierdzenia. Na przykład jeśli dodajesz nowy adres e-mail jako nowe potwierdzenie zabezpieczające, potwierdzenie wykonania tej operacji zostanie wysłane na adres e-mail, który jest już potwierdzeniem. Kliknij łącze Potwierdź i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania potwierdzeniami zabezpieczającymi, zobacz:

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Nie pamiętasz hasła do konta Microsoft”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?