Zaloguj się
Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360

Omówienie

Wypróbuj rozwiązania przedstawione poniżej, jeśli nie można zaktualizować oprogramowania konsoli Xbox 360 i jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:

 • Nie można pobrać aktualizacji. Aby przetestować połączenie, otwórz obszar Ustawienia systemu i wybierz pozycję Ustawienia sieci, Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 • Nie można zainstalować aktualizacji. Nie można odczytać dysku.
 • Nie można odczytać aktualizacji z płyty. Aby kontynuować aktualizację, ponownie włóż dysk.

Jeśli zamiast komunikatu o błędzie jest wyświetlany kod błędu
Jeśli pojawia się kod błędu w postaci xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (sześć grup po cztery cyfry), zobacz Kody błędów aktualizacji systemu konsoli Xbox 360.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami konsoli Xbox

Rozwiązanie 1: Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację

 1. Ponownie uruchom konsolę.
 2. Naciśnij na kontrolerze przycisk przewodnika konsoli Xbox (przycisk X na środku kontrolera).
 3. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
 4. Wybierz pozycję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Sieć przewodowa lub nazwę swojej sieci bezprzewodowej (w razie pojawienia się odpowiedniego monitu).
 6. Wybierz pozycję Przetestuj połączenie z usługą Xbox Live.
 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania konsoli, wybierz opcję Tak.

Jeśli to nie rozwiązało problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, czy masz wystarczającą ilość miejsca

Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli wymaga co najmniej 190 megabajtów (MB) miejsca na urządzeniu magazynującym (lub 256 MB, jeśli mieszkasz w Japonii). Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, musisz przenieść lub usunąć część elementów. Zobacz Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie zawartości.

Jeśli to nie rozwiązało problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 3: Wyczyść pamięć podręczną systemu

Usunięcie plików tymczasowych z konsoli może rozwiązać problem. Zobacz Wyczyść pamięć podręczną konsoli Xbox 360.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli to nie rozwiązało problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 4: Ponownie włóż urządzenie pamięci masowej

 • Jeśli zamiast dysku twardego używasz karty pamięci dla konsoli Xbox 360 lub napędu flash USB, wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci lub napęd flash USB.
 • Jeśli używasz dysku twardego, spróbuj odłączyć dysk twardy i podłączyć go ponownie.

Po tej wymianie urządzenia magazynującego spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie konsoli. Jeśli to nie rozwiązało problemu, wypróbuj następne rozwiązanie.

Rozwiązanie 5: Skopiuj aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD/DVD

Jeśli powyższe rozwiązania nie spowodowały usunięcia problemu, skopiuj aktualizację z komputera na napęd flash USB lub dysk CD/DVD, a następnie zainstaluj ją na konsoli. Aby uzyskać instrukcje instalowania aktualizacji systemu z napędu flash USB lub dysku CD/DVD, zobacz Jak uzyskać nową aktualizację konsoli Xbox 360.

Rozwiązanie 6: Ponownie pobierz swój profil

Czasami po aktualizacji, gdy spróbujesz uruchomić grę lub aplikację, może być wyświetlany komunikat „Połączenie z usługą Xbox Live zostało utracone” i może dojść do wylogowania Cię z Twojego konta. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ponownie pobrać swój profil:

 1. Z interfejsu głównego konsoli Xbox przejdź do strony Relacje społeczne.
 2. Wybierz opcję Zaloguj lub wyloguj.
 3. Przewiń w prawo i wybierz pozycję Pobierz profil.
 4. Wyloguj się ze swojego konta (jeśli jesteś zalogowany/zalogowana).
 5. Wybierz opcję Pobierz profil.
 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Microsoft.

Rozwiązanie 7: Jeśli zastosowanie poprzednich rozwiązań nie umożliwiło rozwiązania problemu

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich przedstawionych na tej stronie rozwiązań problem nadal występuje, konsola może wymagać naprawy. Możesz przesłać zgłoszenie konieczności naprawy w trybie online, korzystając z Internetowego centrum serwisowego konsol Xbox.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli Xbox 360”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę