Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Jak połączyć kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One z komputerem z systemem Windows

Film wideo: Używanie protokołu Bluetooth w celu połączenia kontrolera dla konsoli Xbox One

Obejrzyj film wideo Używanie protokołu Bluetooth w celu połączenia kontrolera dla konsoli Xbox One. Uwaga Ten film wideo jest dostępny tylko w języku angielskim.

Omówienie

W wiele gier komputerowych można grać, używając kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox zamiast klawiatury lub myszy. Kontroler można połączyć z komputerem z systemem Windows, używając kabla USB lub adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows albo za pośrednictwem protokołu Bluetooth.

Zobacz poniższe obsługiwane scenariusze.

Liczba kontrolerów dla konsoli Xbox, które można równocześnie połączyć

Urządzenie

Adapter bezprzewodowy Xbox i kabel USB

Protokół Bluetooth

Xbox One

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 8

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox — 4

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy stereo dla konsoli Xbox — 2

Nieobsługiwane

Komputer z systemem Windows 10

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 8

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox — 4

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy stereo dla konsoli Xbox — 2

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 1 (zalecane)

Uwagi

Połączenie więcej niż 1 kontrolera do urządzenia za pomocą protokołu Bluetooth jest możliwe, ale sposób działania może się różnić w zależności od komputera.

Wymagany jest system Windows 10 Anniversary Edition oraz kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox z obsługą protokołu Bluetooth. Zobacz Windows Update: często zadawane pytania, aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizowania systemu Windows.

Aby uzyskać najlepszą jakość działania, zaktualizuj kontroler. Zobacz Jak zaktualizować kontroler dla konsoli Xbox One w systemie Windows 10.

System Windows 8.1

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 4
(przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kontrolera jest nieobsługiwane)

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Nieobsługiwane

System Windows 7

Tylko kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox — 4
(przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kontrolera jest nieobsługiwane)

Uwaga Do nawiązania połączenia bezprzewodowego jest wymagany adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

Nieobsługiwane

Uwaga Te informacje dotyczą tylko kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One. Aby uzyskać pomoc dotyczącą innych gamepadów lub dżojstików albo informacje dotyczące sposobu konfigurowania określonej gry, tak aby można było w nią grać za pomocą kontrolera, skorzystaj z witryny sieci web producenta.

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One

Instalowanie odpowiednich sterowników

System Windows 10

W przypadku systemu Windows 10 większość aktualnych sterowników jest wstępnie instalowana z systemem operacyjnym i są one aktualizowane za pośrednictwem aplikacji Akcesoria Xbox. Zobacz Aktualizowanie kontrolera dla konsoli Xbox One.

Systemy Windows 8.1 i Windows 7

Po podłączeniu kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox do komputera z systemem Windows 8.1 lub Windows 7 za pomocą kabla micro-USB system Windows automatycznie pobierze i zainstaluje sterowniki kontrolera. Jeśli system Windows nie jest skonfigurowany do automatycznego pobierania oprogramowania urządzeń, możesz ręcznie wyszukać aktualizacje, używając Menedżera urządzeń.

Aktualizowanie sterowników za pomocą Menedżera urządzeń

Poniżej opisano, jak ręcznie wyszukać aktualizacje, używając Menedżera urządzeń:

 1. Umieść wskaźnik myszy w prawym dolnym rogu ekranu, przesuń go w górę, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie.
 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

  Uwaga System Windows może wyświetlić monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

 3. Znajdź i rozwiń węzeł Kontroler konsoli Microsoft Xbox One.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy rozwinięty węzeł Kontroler konsoli Microsoft Xbox One i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 5. Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie.

Pobieranie i instalowanie sterowników kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox

Najnowsze sterowniki dla systemów Windows 8.1 i Windows 7 można także pobrać za pomocą wykazu usługi Microsoft Update. Jak to zrobić:

 1. Przejdź na stronę wyników wyszukiwania kontrolera dla konsoli Xbox One.
 2. Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie aplikacji Wykaz usługi Microsoft Update. Jeśli tak się stanie, wybierz pozycję Zainstaluj, a następnie wybierz pozycję Tak, gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie instalacji aplikacji.
 3. Zostaną wyświetlone cztery sterowniki. Sterowniki, które trzeba zainstalować, mają nazwę Microsoft — Inny sprzęt — Kontroler dla konsoli Microsoft Xbox One. Są to sterowniki dla procesorów AMD64 i X86.

  Uwaga Sterowniki, których etykieta zawiera ciąg (DFU), można zignorować.

 4. Wybierz pozycję Microsoft — Inny sprzęt — Kontroler dla konsoli Microsoft Xbox One.
 5. W oknie Szczegóły aktualizacji na karcie Przegląd zaznacz pozycję Architektura. Zostanie wyświetlona pozycja AMD64 lub X86.
  1. Jeśli ta wartość będzie zgodna z procesorem Twojego komputera, wybierz pozycję Dodaj do koszyka, a następnie pozycję Zamknij.
  2. Jeśli nie będzie zgodna, wybierz pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Dodaj dla innej pozycji sterownika.
 6. Wybierz pozycję Wyświetl koszyk.
 7. Na stronie Aktualizacje w koszyku wybierz pozycję Pobierz.
 8. W oknie Opcje pobierania wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz folder, do którego chcesz pobrać sterownik, a następnie wybierz pozycję OK.
 9. Wybierz pozycję Kontynuuj.
 10. Gdy plik zostanie pobrany do wybranego folderu, w kolumnie Postęp zobaczysz komunikat Gotowe. Wybierz pozycję Zamknij.
 11. Otwórz folder wybrany w kroku 8. Zobaczysz nowy folder o nazwie Microsoft — Inny sprzęt — Kontroler dla konsoli Microsoft Xbox One. Otwórz ten folder. Będzie się w nim znajdował plik CAB. Aby zainstalować sterownik, musisz wyodrębnić zawartość tego pliku:
  1. Otwórz folder zawierający aktualizację, którą chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, naciskając jednocześnie klawisz Shift, aby wyświetlić rozszerzone menu kontekstowe.
  2. Kliknij pozycję Otwórz okno polecenia tutaj, aby otworzyć okno Wiersz polecenia.
  3. Wprowadź następujące polecenie, aby wyodrębnić plik CAB z aktualizacji:

   expand -f:* Nazwa-aktualizacji.cab Folder-docelowy

   Gdzie Nazwa-aktualizacji to nazwa pliku CAB, a Folder-docelowy to pełna ścieżka folderu, do którego chcesz wyodrębnić pliki. Na przykład: C:\Users\nazwa_użytkownika\Pobrane\Wyodrębnione.

 12. W folderze, do którego wyodrębniono pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy plik xb1usb.inf, wybierz pozycję Zainstaluj, a następnie wybierz pozycję Tak.

Sterownik został zainstalowany.

Uwagi

 • Jeśli kontroler nie będzie odpowiadał, wypróbuj inny kabel micro-USB.
 • Aby używać kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox z konsolą po użyciu go z komputerem, musisz ponownie zsynchronizować kontroler z konsolą. Można to zrobić, używając przycisku synchronizacji bezprzewodowej lub kabla USB. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Łączenie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One z konsolą.
 • W przypadku systemu Windows 10 zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox i zestaw słuchawkowy stereo dla konsoli Xbox są zgodne z komputerem, gdy są połączone za pośrednictwem kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox, o ile oprogramowanie układowe zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, a kontroler jest połączony za pomocą kabla USB lub adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows. Aby upewnić się, że w kontrolerze i zestawie słuchawkowym jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe, zobacz Aktualizowanie kontrolera dla konsoli Xbox One.

Konfigurowanie kontrolera z użyciem kabla USB

Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox można połączyć z dowolnym tabletem, laptopem lub komputerem stacjonarnym z systemem Windows 10, 8.1 lub 7. Aby to zrobić, trzeba mieć aktualne sterowniki dla komputera (zobacz sekcję Instalowanie odpowiednich sterowników powyżej).

Po potwierdzeniu, że masz odpowiednie sterownik, po prostu podłącz kabel ładowania USB z przodu kontrolera, a jego drugi koniec podłącz do komputera.

Konfigurowanie kontrolera w sposób bezprzewodowy

Niektóre komputery, takie jak Microsoft Surface Studio, mają wbudowaną obsługę urządzeń bezprzewodowych dla konsoli Xbox. Dzięki temu można podłączyć kontroler bezprzewodowo, używając funkcji Dodaj urządzenie w aplecie Ustawienia. Tej metody możesz także użyć do połączenia kontrolera w sytuacji, gdy do komputera z systemem Windows 10, 8.1 lub 7 jest podłączony adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.

 1. Na komputerze wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Połączone urządzenia.
Sekcja Dodaj urządzenia w menu Ustawienia komputera.
 1. Wybierz pozycję Dodaj urządzenia. System Windows wyszuka kontroler.
 2. Naciśnij przycisk wiązania na kontrolerze dla konsoli Xbox. System Windows znajdzie i doda kontroler.

Gdy kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox pojawi się na liście w obszarze Inne urządzenia, będzie gotowy do użycia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows. Ten adapter jest dostarczany jako urządzenie autonomiczne lub w pakiecie z kontrolerem bezprzewodowym dla konsoli Xbox. Odpowiednie sterowniki powinny zostać zainstalowane automatycznie, ale jeśli tak się nie stało, zobacz sekcję Instalowanie odpowiednich sterowników powyżej.

Konfigurowanie kontrolera przy użyciu protokołu Bluetooth

Kontrolery bezprzewodowe dla konsoli Xbox One mogą obsługiwać łączenie z komputerem za pomocą protokołu Bluetooth. Kontroler obsługuje tę funkcję, jeśli wygląda tak jak ten pokazany po lewej stronie poniżej:

Protokół Bluetooth jest obsługiwany Protokół Bluetooth nie jest obsługiwany

Innymi słowy: w kontrolerach z obsługą protokołu Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią przedniej powierzchni kontrolera. Natomiast w kontrolerach bez obsługi protokołu Bluetooth plastik dookoła przycisku Xbox jest częścią górnej powierzchni, na której znajdują się bumpery.

Uwagi

 • W celu użycia protokołu Bluetooth jest wymagany komputer, na którym zainstalowano Rocznicową aktualizację systemu Windows 10. Zobacz Windows Update: często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najnowszą aktualizację systemu Windows.
 • Aby uzyskać najlepszą jakość działania, zaktualizuj kontroler. Zobacz Jak zaktualizować kontroler dla konsoli Xbox One w systemie Windows 10.
 • Protokół Bluetooth jest obsługiwany na komputerach, tabletach i laptopach. Nie jest obsługiwany na urządzeniach mobilnych.
 • W przypadku użycia protokołu Bluetooth nie są obsługiwane dołączone urządzenia, takie jak zestawy słuchawkowe, chatpady lub adaptery stereo dla konsoli Xbox.

Wykonaj te kroki, aby sparować kontroler z komputerem, używając protokołu Bluetooth:

 1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10. Zobacz Windows Update: często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak uzyskać najnowszą aktualizację systemu Windows.
 2. Aby uzyskać najlepszą jakość działania, zaktualizuj kontroler. Zobacz Jak zaktualizować kontroler dla konsoli Xbox One w systemie Windows 10.
 3. Włącz zasilanie kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox, naciskając przycisk Xbox .
 4. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk wiązania na kontrolerze, a następnie puść go.
 1. Na komputerze kliknij przycisk Start, następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.
 2. Włącz protokół Bluetooth, co umożliwi komputerowi wykrywanie urządzeń Bluetooth.
 1. Wybierz kolejno pozycje Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox > Paruj.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak połączyć kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One z komputerem z systemem Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę