Udostępnij tę stronę

Rozwiązywanie problemów z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows

Na tej stronie

Adapter nie jest instalowany automatycznie

Sterowniki adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows są osadzone w systemie operacyjnym Windows 10, więc adapter powinien zostać zainstalowany automatycznie. Jeśli tak się nie dzieje, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że urządzenie z systemem Windows 10 jest podłączone do Internetu.
 • Upewnij się, że urządzenie z systemem Windows 10 jest aktualne, przechodząc do usługi Windows Update na urządzeniu i sprawdzając, czy są dostępne aktualizacje.
 • Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie.
 • Korzystając z Menedżera urządzeń, upewnij się, że porty USB nie są wyłączone.
 • Spróbuj użyć innego portu USB 2.0 lub 3.0.
 • Spróbuj ponownie zainstalować sterowniki, jeśli zostały one zainstalowane tylko częściowo. W tym celu musisz odinstalować sterowniki. Wykonaj poniższe kroki, aby to zrobić:
 1. Przejdź do okna Menedżer urządzeń.
 2. Znajdź pozycję Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows w sekcji Karty sieciowe.
Ekran Menedżera urządzeń systemu Windows z rozwiniętą kategorią Karty sieciowe i zaznaczoną pozycją Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.
 1. Kliknij pozycję Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows, aby wyświetlić okno Właściwości.
 2. Kliknij kartę Sterownik.
Karta Sterownik w arkuszu właściwości w systemie Windows dotycząca adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows, na której jest wyróżniona opcja Szczegóły sterownika.
 1. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Odinstaluj.
 2. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia.
Okno potwierdzenia opcji „Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia” z wyróżnionym przyciskiem OK.
 1. Odłącz adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows i uruchom ponownie urządzenie z systemem Windows 10. Po ponownym uruchomieniu urządzenia podłącz adapter.
 2. Jeśli adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows nadal nie jest instalowany, jeszcze raz dokładnie wykonaj wszystkie powyższe kroki. Jeśli to rozwiązanie nie przyniesie efektu, będzie to oznaczać, że adapter wymaga wymiany. Zobacz Jak oddać adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows do serwisu.

Adapter działał, ale przestał odpowiadać

Jeśli adapter został zainstalowany i działał, ale przestał odpowiadać po wznowieniu działania komputera, być może nie jest domyślnie włączone ustawienie kontrolera USB Wznawianie przy użyciu urządzenia bezprzewodowego. To ustawienie zazwyczaj można włączyć za pomocą sterownika kontrolera USB.

Dostępne są dwa rozwiązania tego problemu:

 1. Gdy urządzenie z systemem Windows 10 jest uruchomione, odłącz urządzenie, a następnie podłącz je ponownie.
 2. Jeśli nie przyniesie to efektu, dostosuj właściwości w celu włączenia ustawienia Wznawianie przy użyciu urządzenia bezprzewodowego. W oknie właściwości adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows wybierz opcję Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Przejdź do okna Menedżer urządzeń.
 2. Wybierz pozycję Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows w sekcji Karty sieciowe.
Ekran Menedżera urządzeń systemu Windows z rozwiniętą kategorią Karty sieciowe i zaznaczoną pozycją Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows.
 1. Kliknij pozycję Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows, aby wyświetlić okno Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zarządzanie energią.
 3. Wybierz pozycję Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera, a następnie wybierz pozycję OK.
Karta Zarządzanie energią w arkuszu właściwości w systemie Windows dotycząca adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows, na której jest wybrana opcja Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera i jest wyróżniony przycisk OK.

Nie można powiązać kontrolera z adapterem

Jeśli instrukcje tworzenia powiązania nie działają, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu (6 metrów lub mniej) adaptera i że adapter znajduje się w polu widzenia kontrolera.
 • Jeśli masz kontroler dla konsoli Xbox, spróbuj powiązać go ponownie z konsolą, naciskając przycisk wiązania na konsoli, a następnie przycisk wiązania na kontrolerze. Diody LED będą migać, a po utworzeniu powiązania będą świecić światłem ciągłym. Jeśli kontroler zostanie powiązany z konsolą, będzie to oznaczać, że problem dotyczy adaptera bezprzewodowego dla systemu Windows. Jeśli kontroler nie zostanie powiązany z konsolą, zobacz Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows.
 • Odłącz adapter, uruchom ponownie urządzenie, a następnie ponownie podłącz adapter (do innego portu, jeśli to możliwe) i spróbuj ponownie.

Problemy z dźwiękiem z zestawu słuchawkowego podłączonego do kontrolera

Jeśli masz problemy z dźwiękiem po sparowaniu kontrolera z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows, wypróbuj następujące rozwiązania:
 • Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu (6 metrów lub mniej) adaptera i że adapter znajduje się w polu widzenia kontrolera.
 • Upewnij się, że oprogramowanie kontrolera jest aktualne:
  • Na konsoli Xbox One: Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Akcesoria. Zaznacz swój kontroler, aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja. Jeśli jest, zainstaluj aktualizację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie kontrolera dla konsoli Xbox One.
  • Na urządzeniu z systemem Windows 10: (Opcja dostępna od 12 listopada 2015 r.) Pobierz aplikację Akcesoria Xbox ze Sklepu Windows.  Jest to aplikacja inna niż aplikacja Xbox. Ta aplikacja umożliwia zaktualizowanie kontrolera.

   Uwagi
   • Ta aplikacja jest dostępna tylko w systemie Windows 10.
   • Ta aplikacja była dostępna przed 12 listopada, ale funkcja aktualizacji kontrolerów jest dostępna od 12 listopada.
  • Upewnij się, że nie występują zakłócenia sygnału bezprzewodowego. Zakłócenia mogą powodować spadek jakości sygnału bezprzewodowego, co z kolei może mieć wpływ na jakość dźwięku.

Kontroler często odłącza się od adaptera

Jeśli kontroler często odłącza się do adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows, zazwyczaj jest to spowodowane problemami środowiskowymi, takimi jak przerwanie kontaktu wizualnego między kontrolerem a adapterem, lub dużymi zakłóceniami, takimi jak powodowane przez metalowe przedmioty. Wypróbuj poniższe sugestie, aby poprawić połączenie między kontrolerem a adapterem:

 • Upewnij się, że znajdujesz się w optymalnym zasięgu adaptera (6 metrów lub mniej).
 • Użyj przedłużacza USB, aby zmniejszyć odległość między adapterem a kontrolerem.
 • Upewnij się, że adapter i kontroler dobrze się widzą. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB, aby to poprawić. Te dwa urządzenia będą pomyślnie się komunikować, jeśli nic nie będzie im zakłócać komunikacji.
 • Odsuń adapter od metalowych przedmiotów i nie ustawiaj go bezpośrednio na metalowej powierzchni.

Inne problemy z kontrolerem

Jeśli masz problem z kontrolerem, którego nie opisano powyżej, zobacz Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One działa nieprawidłowo.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Rozwiązywanie problemów z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę