Udostępnij tę stronę

Jak oddać adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows do serwisu

Jak wymienić adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows

Jeśli po wykonaniu wszystkich kroków rozwiązywania problemów opisanych w artykule Rozwiązywanie problemów z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows nadal masz problemy z adapterem, przejdź do Internetowego centrum serwisowego konsol Xbox, aby zażądać wymiany.

Uwaga Do zarejestrowania urządzenia do wymiany jest potrzebny numer seryjny konsoli. Jeśli nie masz numeru seryjnego konsoli, skontaktuj się z nami, aby uzyskać urządzenie zastępcze.

Jak wymienić kontroler dostarczony w pakiecie z adapterem

Zalecamy odwiedzenie wszystkich stron dotyczących rozwiązywania problemów z kontrolerem przed zażądaniem wymiany, ponieważ proste kroki rozwiązywania problemów, takie jak zaktualizowanie oprogramowania układowego kontrolera, umożliwiają eliminację wielu problemów. Aby zapoznać się z listę dostępnych tematów dotyczących rozwiązywania problemów, zobacz Akcesoria: kontrolery.

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich rozwiązań nadal masz problemy z kontrolerem, przejdź do Internetowego centrum serwisowego konsol Xbox, aby zażądać wymiany.

Uwaga Do zarejestrowania urządzenia do wymiany jest potrzebny numer seryjny konsoli. Jeśli nie masz numeru seryjnego konsoli, skontaktuj się z nami, aby uzyskać urządzenie zastępcze.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Jak oddać adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows do serwisu”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę