Udostępnij tę stronę

Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows

Adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows 10 możesz skonfigurować na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10, a adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows możesz skonfigurować na dowolnym tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym z systemem Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7. Proces konfigurowania adaptera składa się z dwóch kroków — podłączania adaptera do urządzenia oraz tworzenia powiązania z kontrolerem.

Podłączanie adaptera do urządzenia

Pamiętaj, aby urządzenie z systemem Windows było aktualne i miało połączenie z Internetem.

Podłącz adapter do portu USB 2.0 lub 3.0 urządzenia z systemem Windows, co spowoduje automatyczne rozpoczęcie instalacji. Sterowniki tego adaptera są wbudowane w system operacyjny Windows.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox w różnych systemach operacyjnych.

Ilustracja przedstawiająca laptopa z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows podłączonym do bocznego portu USB.

Jeśli używasz adaptera z komputerem stacjonarnym lub innym urządzeniem, w którym port USB nie znajduje się w polu widzenia kontrolera albo jest zasłonięty przez metalowe przedmioty, użyj dołączonego przedłużacza USB, aby uniknąć zakłóceń sygnału bezprzewodowego i zagwarantować, że kontroler będzie miał odpowiednie pole widzenia.

Ilustracja przedstawiająca adapter bezprzewodowy Xbox dla systemu Windows, który leży na biurku i jest podłączony do przedłużacza USB podłączonego do komputera w obudowie typu wieża stojącego pod biurkiem.

Tworzenie powiązania kontrolera

Jeśli zdarzyło Ci się już używać kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One, znasz proces łączenia w parę kontrolera z konsolą. W tym przypadku będziesz łączyć kontroler z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows.

Kropkowana linia na ilustracji przedstawia kontroler dla konsoli Xbox komunikujący się z laptopem za pośrednictwem adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows.

Wykonaj te kroki, aby powiązać kontroler z kontrolerem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows:

  1. Podłącz adapter bezprzewodowy Xbox do urządzenia z systemem Windows 10 (aby był zasilany), a następnie naciśnij przycisk na adapterze bezprzewodowym Xbox.
  2. Upewnij się, że kontroler jest zasilany, a następnie naciśnij przycisk wiązania kontrolera. Dioda LED kontrolera będzie migać podczas nawiązywania połączenia. Po nawiązaniu połączenia diody LED na adapterze i kontrolerze będą świecić światłem ciągłym.

Niektóre komputery, takie jak Microsoft Surface Studio, mają wbudowaną obsługę urządzeń bezprzewodowych dla konsoli Xbox. Dzięki temu można podłączyć kontroler bezprzewodowo, używając funkcji Dodaj urządzenie w aplecie Ustawienia. Tej metody można także użyć w przypadku podłączania za pomocą adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows (zamiast naciskania przycisku na adapterze).

  1. Na komputerze wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia.
Sekcja Dodaj urządzenia w menu Ustawienia komputera.
  1. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.
Przycisk wiązania zlokalizowany z tyłu kontrolera dla konsoli Xbox.
  1. Wybierz Wszystko inne.
  1. Wybierz pozycję Kontroler bezprzewodowy Xbox.
  1. Kliknij przycisk Gotowe.

Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem adaptera lub kontrolera, zobacz Rozwiązywanie problemów z adapterem bezprzewodowym Xbox dla systemu Windows.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego Xbox dla systemu Windows”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę