Udostępnij tę stronę

Informacje o zasilaczu konsoli Xbox One

Omówienie

Na tej stronie opisano składniki zasilacza konsoli Xbox One i podano informacje dotyczące ustawiania go, temperatury, hałasu i bezpieczeństwa.

Rozwiązania

Zasilacz i przewód

Konsola Xbox One jest wyposażona w zewnętrzny, wentylowany zasilacz (Power Supply Unit, PSU). Ma on wymiary 6,69 x 1,88 x 2,96 cala (ok. 17 x 4,8 x 7,5 cm). Należy pamiętać, że ogólny projekt zasilacza jest taki sam we wszystkich krajach. Wersje obsługujące napięcie 100–110 V, 220–240 V i 100–240 V mają takie same wymiary.

Ważne Firma Microsoft nie udziela licencji na jakiekolwiek akcesoria innych firm podłączane do gniazda zasilania konsoli Xbox One. Użycie jakiegokolwiek akcesorium innego niż standardowy zasilacz konsoli Xbox One może spowodować uszkodzenie konsoli i unieważnienie gwarancji na konsolę.

Uwagi

 • Zasilacze zostały zaprojektowane w taki sposób, że można ich używać tylko w regionach, w których są sprzedawane.
 • Nie należy podejmować prób użycia zasilacza konsoli Xbox One zaprojektowanego do użycia w regionie, w którym obowiązują inne wymagania dotyczące mocy lub napięcia elektrycznego.
 • Nie wolno używać nielicencjonowanych akcesoriów, takich jak zastępcze zasilacze firm innych niż Microsoft, ani akcesoriów włączanych między konsolę a zasilacz.
 • Zewnętrznego zasilacza konsoli Xbox One nie należy używać poza krajem, w którym ten zasilacz został sprzedany. Użycie zasilacza z innego kraju może spowodować uszkodzenie zasilacza lub konsoli oraz unieważnienie gwarancji.
 • Zasilacz konsoli Xbox One zawiera wewnętrzny bezpiecznik, który pomaga chronić konsolę przed zbyt wysokim napięciem i skokami napięcia. Niemniej jednak zasilacz jest jednostką zintegrowaną, przez co nie można samodzielnie wymienić wewnętrznego bezpiecznika.

Kable zasilania

Kabel zasilania prądu stałego

Zasilacz jest wyposażony w kabel zasilania prądu stałego (DC) łączący zasilacz z konsolą.

 • Kabel zasilania prądu stałego ma 1,1 m (ok. 3 stopy i 6 cali) długości.
 • Opracowane przez firmę Microsoft złącze zasilania jest zamontowane na stałe na końcu kabla zasilania prądu stałego. To złącze zasilania zostało zaprojektowane specjalnie do użycia z gniazdem zasilania konsoli Xbox One.

Kabel zasilania prądu przemiennego

Kabel zasilania prądu przemiennego łączy zasilacz z gniazdkiem ściennym. Kabel zasilania prądu przemiennego można odłączyć od zasilacza.

 • Kabel zasilania prądu przemiennego ma 1,2 m (5 stóp i 9 cali) długości.
 • Koniec kabla zasilania, który jest podłączany do zasilacza, ma dwa otwory. Użycie kabla zasilania innego niż przewód zaprojektowany do użycia z danym zasilaczem może spowodować uszkodzenie zasilacza lub konsoli.
 • Wtyczka na końcu kabla zasilania, która jest podłączana do gniazdka elektrycznego, może należeć do jednego z kilku typów. Typ wtyczki jest zależny od kraju i regionu, w którym zakupiono konsolę.

Położenie, temperatura i szum zasilacza

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie zewnętrznego zasilacza konsoli Xbox One, wyposażono go w wentylator wymuszający przepływ powietrza.

Uwagi

 • Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu uruchomienia konsoli automatycznie jest uruchamiany wentylator zasilacza.
 • Zazwyczaj wentylator zasilacza generuje „świszczący” dźwięk.
 • Gdy konsola działa w trybie oszczędzania energii lub gdy konsola jest odłączona od zasilacza, wentylator nie działa.
 • Jeśli konsola działa w trybie zasilania Błyskawiczne włączanie, zasilacz jest włączony, przez co wentylator będzie się kręcił.
 • Szybkość wentylatora rośnie lub maleje wraz ze zmianami temperatury zasilacza. Zmiany szybkości wentylatora powodują, że natężenie „świszczącego” dźwięku rośnie lub maleje.

Aby zagwarantować wydajną i bezpieczną pracę zasilacza, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Nie blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.
 • Nie stawiaj zasilacza na łóżku, sofie ani innej miękkiej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne.
 • Nie umieszczaj zasilacza w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka na książki, szafa lub barek, o ile ta przestrzeń nie jest dobrze wentylowana.
 • Nie umieszczaj zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, nawiew ciepłego powietrza, kuchenka lub wzmacniacz.
 • Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych na zasilaczu.
 • Upewnij się, że zasilacz jest ułożony poziomo i spoczywa płasko na czterech gumowych podkładach, które są przymocowane do jego podstawy.

Uwaga Jeśli zasilacz emituje zbyt duży hałas, być może doszło do przeciążenia przedłużacza lub listy zasilającej. Podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka ściennego, aby zobaczyć, czy problem nadal występuje.

Bezpieczeństwo elektryczne zasilacza

Aby podłączyć zasilacz do konsoli Xbox One, wykonaj następujące kroki:

 1. Wciśnij do końca kabel zasilania prądu stałego do konsoli.
 2. Solidnie podłącz kabel zasilania prądu przemiennego do zasilacza, tak aby wtyczka była dobrze zamocowana.
 3. Podłącz drugi koniec kabla zasilania prądu przemiennego do gniazdka ściennego.

Ważne Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności grozi poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią na skutek porażenia prądem lub pożaru. Wypadek może także doprowadzić do uszkodzenia konsoli Xbox One. Odpowiednie środki ostrożności:

 • Wybranie odpowiedniego źródła zasilania dla konsoli.
 • Używanie wyłącznie zasilacza i kabla zasilania prądu przemiennego dołączonych do konsoli lub otrzymanych w autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli potrzebujesz wymiany zasilacza lub kabla zasilania prądu przemiennego, skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox.
 • Upewnij się, że gniazdko elektryczne zapewnia prąd o takim samym napięciu (V) i częstotliwości (Hz), jak podano na zasilaczu. Jeśli nie masz pewności odnośnie parametrów sieci elektrycznej w swoim domu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
 • Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory czy falowniki, mimo że parametry napięcia i częstotliwości wydają się odpowiednie. Używaj tylko prądu przemiennego dostępnego w standardowym gniazdku ściennym.
 • Nie obciążaj nadmiernym poborem mocy gniazdka ściennego, przedłużacza, listwy zasilającej ani innych używanych podobnych urządzeń elektrycznych. Upewnij się, że moc znamionowa tych elementów wystarcza do zapewnienia prądu pobieranego przez konsolę (pobór mocy jest podany na zasilaczu) oraz wszelkie inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu.
 • Używaj odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego, do którego można podłączyć wtyczkę z trzema bolcami. Nie usuwaj bolca uziemienia. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy poprosić elektryka o wymianę starego gniazdka.

Aby uniknąć uszkodzenia kabli zasilania i zasilacza:

 • Zabezpiecz kable zasilania przed deptaniem.
 • Chroń kable zasilania przed ściskaniem i zginaniem pod ostrym kątem, szczególnie w pobliżu podłączenia do gniazdka ściennego, zasilacza i konsoli.
 • Nie szarp kabli zasilania, nie wiąż na nich pętli, nie zginaj ich pod ostrym kątem ani w inny sposób nie narażaj na nadmierne obciążenia.
 • Nie zbliżaj kabli zasilania do źródeł ciepła.
 • Nie owijaj kabli zasilania dookoła zasilacza.
 • Pilnuj, aby w pobliżu kabli zasilania nie bawiły się dzieci ani zwierzęta domowe. Nie pozwalaj im na gryzienie lub żucie przewodów.
 • Podczas odłączania kabli zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
 • Nie pozwól, aby zasilacz wisiał na którymkolwiek z kabli zasilania.
 • Jeśli kabel zasilania lub zasilacz ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, natychmiast przestań z niego korzystać i skontaktuj się z pomocą techniczną konsoli Xbox w sprawie wymiany uszkodzonego urządzenia.
 • Odłączaj konsolę w czasie burz oraz gdy nie będziesz używać jej przez dłuższy czas.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Informacje o zasilaczu konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę