Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Używanie aplikacji Akcesoria Xbox w celu skonfigurowania kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite

Za pomocą aplikacji Akcesoria Xbox można dostosować kontroler bezprzewodowy Xbox Elite, aby osiągać jeszcze lepsze efekty w grach. Na tej stronie opisano unikatowe możliwości tej aplikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie znajdowania i instalowania tej aplikacji, zobacz Jak pobrać aplikację Akcesoria Xbox do obsługi kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite.

Za pomocą aplikacji Akcesoria Xbox można także skonfigurować standardowy kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One. Aby uzyskać pomoc, zobacz Dostosowywanie standardowego kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One za pomocą aplikacji Akcesoria Xbox.

W poniższej tabeli pokazano różnice między używaniem aplikacji Akcesoria Xbox z kontrolerem Xbox Elite oraz ze standardowym kontrolerem bezprzewodowym dla konsoli Xbox One.

Używanie aplikacji Akcesoria Xbox z kontrolerem Elite oraz standardowym kontrolerem

Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One
Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite          Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox One
Mapowanie przycisków Elite Standardowy
Zmienianie mapowania przycisków kontrolera
Wielokrotne zmienianie mapowania jednego przycisku
 
Mapowanie łopatek na przyciski
 
Zamienianie drążków
Zamienianie spustów
Odwrócenie osi Y drążków
Mapowanie przycisków obsługiwane na komputerach z systemem Windows 10 wszystkie funkcje  
Ustawienia sprzętu    
Dostosowywanie czułości drążków
 
Dostosowywanie czułości spustów
 
Dostosowywanie silników wibracji
 
Dostosowywanie jasności przycisku Xbox
 
Zarządzanie konfiguracją    
Maks. liczba konfiguracji na użytkownika** 256 1
Konfiguracje przechowywane na kontrolerze*** 2  
Synchronizacja konfiguracji z chmurą***
 
Niestandardowe nazwy konfiguracji
 
Wstępnie ustawione konfiguracje wydawców
 

Stan na listopad 2015:
*Elite: pełne możliwości dostosowywania; Standardowy: tylko zamiana par przycisków
**Standardowy: 1 na użytkownika na konsolę
*** Standardowy: konfiguracje nie są przechowywane na konsoli

Używanie aplikacji Akcesoria Xbox

Po otwarciu aplikacji Akcesoria Xbox są widoczne dwa elementy menu: Skonfiguruj i Więcej opcji.

Uwaga Jeśli podłączysz kilka kontrolerów, wszystkie będą widoczne podczas przewijania od lewej do prawej. Jeśli będzie zalogowanych kilku użytkowników, nad kontrolerami będą wyświetlane przypisane profile.

Tematy

Opcje aplikacji Akcesoria Xbox

Konfigurowanie

Wybierz pozycję Konfiguruj, aby dostosować kontroler bezprzewodowy Xbox Elite.

Dostępne są dwie opcje konfiguracji kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite:

 • Możesz przewinąć w dół i wybrać niestandardowe ustawienia domyślne, takie jak Halo 5: Guardians — gra wieloosobowa lub Forza Motorsport 6 — ręczna zmiana biegów z konfiguracją sprzęgła. Podczas przewijania tych opcji obraz kontrolera będzie się zmieniał, co umożliwi zobaczenie ustawień domyślnych. Jeśli któreś z tych ustawień Ci się spodoba, wybierz je, a następnie wykonaj odpowiednie kroki, aby zapisać je w swoim gnieździe.
 • Jeśli chcesz w pełni dostosować kontroler, wybierz pozycję Gniazdo 1 — konfiguracja lub Gniazdo 2 — konfiguracja albo Nowa konfiguracja i przejdź do następnej sekcji. Konfiguracje Gniazdo 1 i Gniazdo 2 odpowiadają funkcji przełączania profilów kontrolera.

Po wybraniu gniazda zostanie wyświetlone menu konfiguracji, w którym będą widoczne następujące opcje:

Mapowanie przycisków

Aby zamapować przyciski, wybierz pozycję Mapowanie przycisków. Dostępne są dwa sposoby zmieniania przycisków. Możesz użyć menu, aby wybrać przycisk, który chcesz zmienić, a następnie wybrać przycisk, na który chcesz zamapować jego funkcję. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk, który chcesz zmienić, a następnie nacisnąć przycisk, który ma pełnić jego funkcję. Obraz kontrolera na konsoli Xbox One zostanie zaktualizowany w celu pokazania funkcji poszczególnych przycisków.

Drążki, spusty i wibracje

W tym obszarze możesz dostosować kontroler Elite za pomocą ustawień zaawansowanych, w tym określić czułość lewego i prawego drążka, czułość spustów, wibracje i jasność przycisków. Możesz także zamienić drążki, zmienić kierunek działania drążków i zamienić spusty.

 • Czułość lewego i prawego drążka. W menu Drążki, spusty i wibracje możesz wybrać pozycję Lewy drążek lub Prawy drążek, aby dostosować reakcję i działanie każdego drążka w trakcie rozgrywki. Po wybraniu drążka do dostosowania możesz wybrać pozycję Domyślna, Opóźniona, Agresywna, Błyskawiczna lub Płynna, aby określić reakcję drążka w trakcie rozgrywki. Na przykład jeśli potrzebujesz szybszej reakcji po krótszym ruchu drążka, wybierz pozycję Błyskawiczna. Zobaczysz wykres pokazujący krzywą reakcji drążka.

  Uwaga W zależności od gry te ustawienia będą powodować różne reakcje. Jednym ze sposobów przetestowania ustawień jest ustawienie dla Gniazda 1 wartości Domyślna, a dla Gniazda 2 ustawienia dostosowanego.
 • Czułość spustów. Można dostosować czułość spustów, regulując ich maksymalny i minimalny zakres. Masz dwie opcje dostosowania spustów: z użyciem mechanicznego przełączania bardzo czułych spustów na kontrolerze lub za pomocą sekcji Czułość spustów w aplikacji.

  Mechaniczny przełącznik bardzo czułych spustów doskonale sprawdza się w przypadku strzelanek, ponieważ zmniejsza zakres pociągnięcia spustu potrzebnego do otwarcia ognia. Może jednak nie działać dobrze w grach wyścigowych, w których w celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia jest potrzebny pełny zakres ruchu spustu. W tym miejscu można wygodnie dostosować czułość spustów. Można zmienić maksymalny i minimalny próg spustów. Na przykład jeśli skrócisz maksymalną odległość, uzyskasz maksymalne przyspieszenie przy mniejszym pociągnięciu spustu. Spróbuj ustawić dwa gniazda w różny sposób i dostosowywać je w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć różnicę.

 • Wibracje. To ustawienie umożliwia dostosowanie czułości wibracji kontrolerów. Można niezależnie dostosować cztery silniki: Lewy spust, Prawy spust, Lewy uchwyt i Prawy uchwyt. Domyślnie silniki pracują ze 100-procentową wydajnością, którą można zmniejszyć aż do 0%. Dostosowywanie tych suwaków spowoduje zmianę intensywności wibracji.
 • Jasność przycisku Xbox. Jeśli chcesz zmniejszyć jasność przycisku Xbox, możesz zmniejszyć ją do 10% standardowej jasności. Ta możliwość jest szczególnie użyteczna podczas grania w ciemności.
 • Zamień drążki. Ta funkcja umożliwia zamianę lewego i prawego drążka.
 • Odwróć oś drążka. Za pomocą tych opcji można odwrócić oś lewego i/lub prawego drążka.
 • Zamień spusty. Ta funkcja umożliwia zamianę lewego i prawego spustu.

Zapisz na miejsca nr 1

Po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich zmian możesz zapisać konfigurację w innym gnieździe. Jeśli rozpoczęto konfigurowanie gniazda 1, będzie ono wyszarzone, co umożliwi zapisanie konfiguracji w gnieździe 2.

Zapisz na miejsca nr 2

Po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich zmian możesz zapisać konfigurację w innym gnieździe. Jeśli rozpoczęto konfigurowanie gniazda 2, będzie ono wyszarzone, co umożliwi zapisanie konfiguracji w gnieździe 1.

Zmień nazwę

Ta opcja umożliwia dostosowanie nazwy konfiguracji przechowywanej w dowolnym gnieździe. Na przykład jeśli w gnieździe 1 znajduje się konfiguracja przeznaczona do użycia w grze Halo 5, możesz nadać jej nazwę Halo 5 lub dowolną inną.

Skopiuj

Opcja Skopiuj umożliwia skopiowanie konfiguracji, dzięki czemu będzie można użyć jej do utworzenia konfiguracji w innym gnieździe, zamiast zaczynać od początku.

Usuń

Ta opcja umożliwia usunięcie konfiguracji. Usunięcie konfiguracji nie ma wpływu na kontroler. Powoduje tylko usunięcie konfiguracji i przywrócenie domyślnych ustawień gniazda.

Zapisywanie profilów

Zapisywanie konfiguracji dwóch gniazd w aplikacji jest proste. Gniazda odpowiadają przełącznikowi profilów znajdującemu się na środku kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite. Na kontrolerze mogą być jednocześnie zapisane dwa różne profile. Na przykład jeśli Gniazdo 1 odpowiada profilowi używanemu w strzelankach, a Gniazdo 2 profilowi używanemu w grach wyścigowych, wystarczy przesunąć przełącznik, aby zmienić profil. Nie trzeba dostosowywać żadnych innych ustawień. Profile można także przełączać w trakcie grania.

Konfiguracja gniazd jest przenoszona wraz z kontrolerami. Jeśli weźmiesz kontroler do domu znajomego, konfiguracja pozostanie zapisana w kontrolerze, dzięki czemu będzie można jej tam używać.

Uwaga Jeśli dostosujesz Gniazdo 1 i Gniazdo 2 na kontrolerze, gdy będzie on połączony z inną konsolą, nowa konfiguracja zostanie zapisana w kontrolerze i zastąpi starą konfigurację.

Więcej opcji

Dostępne są dwie dodatkowe opcje menu:

 • Eksploruj. Wybranie tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie filmu wideo poświęconego kontrolerowi bezprzewodowemu Xbox Elite, który pokazuje wszystkie zalety kontrolera.
 • Nazwa. Ta opcja umożliwia nadanie kontrolerowi dowolnej nazwy, na przykład takiej samej jak Twój tag gracza.
  Uwaga Ta opcja nie ma związku z nadawaniem nazw konfiguracjom w gniazdach, co opisano w pierwszej sekcji na tej stronie.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Używanie aplikacji Akcesoria Xbox w celu skonfigurowania kontrolera bezprzewodowego Xbox Elite”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę