Udostępnij tę stronę

Umowa licencyjna oprogramowania

WARUNKI LICENCJI OPROGRAMOWANIA XBOX

KORZYSTAJĄC Z KONSOLI XBOX, CZUJNIKA RUCHU KINECT LUB AUTORYZOWANEGO AKCESORIUM (ZDEFINIOWANEGO PONIŻEJ) UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI OPROGRAMOWANIA. PRZED SKONFIGUROWANIEM URZĄDZENIA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ LICENCJĘ OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZAAKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI OPROGRAMOWANIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ XBOX ONE, XBOX 360, KINECT DLA XBOX ANI Z AUTORYZOWANEGO AKCESORIUM. NIEUŻYWANE URZĄDZENIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SPRZEDAWCY LUB FIRMIE MICROSOFT, ABY UZYSKAĆ ZWROT PIENIĘDZY. Z firmą Microsoft można skontaktować się pod adresem: http://support.xbox.com.

1. Definicje

(a) „Konsola Xbox” oznacza konsolę Xbox One, Xbox 360 lub oryginalną konsolę Xbox.

(b) „Czujnik ruchu Kinect” oznacza nowy czujnik Kinect dla Xbox One zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

(c) „Autoryzowane akcesorium” oznacza sprzęt marki Microsoft przeznaczony do konsoli Xbox One, Xbox 360 lub Xbox lub sprzęt marki należącej do osoby trzeciej, licencjonowany przez firmę Microsoft, przeznaczony do konsoli Xbox One, Xbox 360 lub Xbox, na opakowaniu którego znajduje się oficjalne logo „Licencjonowane dla konsoli Xbox” lub „Zaprojektowano dla konsoli Xbox”.

(d) „Autoryzowane gry” oznaczają gry na konsolę Xbox na płytach, opublikowane lub licencjonowane przez firmę Microsoft, jak również gry pobrane z serwisu Microsoft Xbox Live lub ze strony internetowej xbox.com (na przykład awatary, gry do pobrania, dodatki do gier itp.).

(e) „Oprogramowanie Xbox” oznacza oprogramowanie fabrycznie zainstalowane na Konsoli Xbox lub Autoryzowanym akcesorium, wliczając w to wszelkie aktualizacje udostępniane od czasu do czasu przez firmę Microsoft.

(f) „Nieautoryzowane akcesoria” oznaczają wszelkie akcesoria sprzętowe sprzęt inne niż Autoryzowane akcesorium; jednakże pamięci USB, kamery cyfrowe wykorzystywane do fotografowania lub filmowania oraz odtwarzacze muzyki wykorzystywane do odtwarzania muzyki lub wyświetlania zdjęć bądź filmów nie są Nieautoryzowanymi akcesoriami.

(g) „Nieautoryzowane gry” oznaczają wszystkie płyty, gry do pobrania oraz gry lub media inne niż Autoryzowane gry.

(h) „Nieautoryzowane oprogramowanie” oznacza wszelkie oprogramowanie, które nie jest dystrybuowane przez firmę Microsoft w postaci płyt z grami na konsole Xbox One, Xbox 360 lub Xbox wydawanych lub licencjonowanych przez firmę Microsoft, poprzez serwis Microsoft Xbox Live ani poprzez stronę internetową xbox.com.

(i) „Użytkownik” oznacza użytkownika Konsoli Xbox, Czujnika ruchu Kinect lub Autoryzowanego akcesorium.

2. Licencja

(a) Oprogramowanie Xbox jest udostępniane Użytkownikowi na podstawie licencji, a nie sprzedawane. Licencja zezwala Użytkownikowi na wykorzystywanie Oprogramowania Xbox wyłącznie w formie oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na należącej do Użytkownika Konsoli Xbox lub Autoryzowanym akcesorium oraz aktualizowanego od czasu do czasu przez firmę Microsoft. Użytkownikowi zabrania się powielania oraz odtwarzania kodu źródłowego Oprogramowania Xbox.

(b) W ramach warunków niniejszej licencji Oprogramowania Xbox Użytkownik zobowiązuje się, że:

     (i) Nie będzie wykorzystywać Nieautoryzowanych akcesoriów ani Nieautoryzowanych gier. Po aktualizacji Oprogramowania Xbox mogą one nie działać lub na stałe zaprzestać działania.

     (ii) Nie będzie wykorzystywać ani instalować Nieautoryzowanego oprogramowania. Jeśli Użytkownik naruszy to zobowiązanie, należąca do Użytkownika Konsola Xbox, Czujnik ruchu Kinect lub Autoryzowane akcesorium mogą w tej chwili lub po późniejszej aktualizacji Oprogramowania Xbox na stałe zaprzestać działania.

     (iii) Nie będzie podejmować prób złamania ani obejścia żadnego ograniczenia technicznego, zabezpieczenia ani systemu antypirackiego żadnej Konsoli Xbox, Czujnika ruchu Kinect ani Autoryzowanego akcesorium. Jeśli Użytkownik naruszy to zobowiązanie, należąca do Użytkownika Konsola Xbox, Czujnik ruchu Kinect lub Autoryzowane akcesorium mogą w tej chwili lub po późniejszej aktualizacji Oprogramowania Xbox na stałe zaprzestać działania.

     (iv) Firma Microsoft może skorzystać ze środków technicznych, w tym aktualizacji Oprogramowania Xbox, by zapobiec wykorzystywaniu Nieautoryzowanych akcesoriów oraz Nieautoryzowanych gier, a także by chronić ograniczenia techniczne, zabezpieczenia oraz systemy antypirackie w Konsoli Xbox, Czujniku ruchu Kinect lub Autoryzowanym akcesorium.

     (v) Firma Microsoft może okresowo aktualizować Oprogramowanie Xbox nie powiadamiając o tym Użytkownika, na przykład w celu aktualizacji każdego ograniczenia technicznego, zabezpieczenia lub systemu antypirackiego.

3. Gwarancja.

Oprogramowanie Xbox objęte jest gwarancją dla Konsoli Xbox, Czujnika ruchu Kinect lub Autoryzowanego akcesorium Użytkownika; firma Microsoft nie udziela żadnej innej gwarancji, rękojmi ani nie stawia innych warunków dla Oprogramowania Xbox. Nikt inny nie może udzielić gwarancji ani rękojmi, ani też stawiać innych warunków w imieniu firmy Microsoft.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH SZKÓD

FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE SZKODY, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW, NARUSZENIE PRYWATNOŚCI LUB POUFNOŚCI, ANI TEŻ ZA NIEMOŻNOŚĆ SKORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA XBOX. WYŁĄCZENIE TO OBOWIĄZUJE NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMĘ MICROSOFT POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A TAKŻE W PRZYPADKU, GDY WSZELKIE PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE OKAŻĄ SIĘ NIESKUTECZNE. W niektórych krajach nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe ani wynikowe, dlatego też to wyłączenie lub ograniczenie może nie dotyczyć Użytkownika.

Warunki te obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i jeżeli przepisy prawa nie zabraniają stosowania takich warunków. Warunki te nie zmieniają praw Użytkownika wynikających z przepisów obowiązujących w jego kraju, jeśli przepisy te nie zezwalają na taką zmianę.

5. Jurysdykcja i prawo właściwe.

Licencja ta ważna jest wyłącznie w kraju, w którym Użytkownik zakupił Konsolę Xbox, Czujnik ruchu Kinect lub Autoryzowane akcesorium. Licencja ta będzie podlegać prawu obowiązującemu w kraju, w którym zamieszkuje Użytkownik i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana, bez względu na normy kolizyjne.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Umowa licencyjna oprogramowania”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę