Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.
Udostępnij tę stronę

Informacje o aktualizacjach systemu na konsoli Xbox One

Omówienie

Konsola Xbox One zawiera oprogramowanie, które można aktualizować. To oprogramowanie to system operacyjny oraz wiele aplikacji systemowych i multimedialnych oraz gier na konsolę Xbox One. W trakcie aktualizacji systemu oprogramowanie na konsoli jest aktualizowane w ramach procesu pobierania i instalowania. Aktualizacje oprogramowania systemowego mogą czasami obejmować aktualizację oprogramowania układowego systemu, ale większość aktualizacji nie obejmuje tej akcji.

Aktualizacje systemu zwiększają komfort i możliwości użytkownika, ponieważ dodają nowe funkcje oraz ulepszają już istniejące. Aktualizacje będą pobierane z usługi Xbox Live bezpośrednio na konsolę Xbox One, a następnie instalowane.

Istnieją dwa typy aktualizacji systemu, które napotkasz: dostępne aktualizacje systemu i obowiązkowe aktualizacje systemu.

Na tej stronie

Dostępne aktualizacje systemu

Działająca w trybie Błyskawiczne włączanie konsola każdej nocy sprawdza, czy są dostępne aktualizacje. Domyślnie te aktualizacje będą pobierane i instalowane, gdy konsola nie jest używana. Zmniejsza to wpływ aktualizacji na działanie konsoli Xbox One i nie powoduje blokowania możliwości nawiązania połączenia z usługą Xbox Live, dopóki te aktualizacje nie staną się obowiązkowe. Można zmodyfikować zdolność konsoli do pobierania i instalowania aktualizacji, zmieniając jej tryb zasilania. Jak to zrobić:

 1. Przewiń w lewo na ekranie Start, aby otworzyć przewodnik.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
 4. W obszarze Zasilanie i uruchamianie wybierz pozycję Tryb zasilania i uruchamianie.
 5. W pierwszej kolumnie możesz wybrać menu rozwijane trybu zasilania, które zmieni się w rozwiniętą listę. Upewnij się, że konsola działa w trybie Instant-on.
Dostępne aktualizacje będą pobierane i instalowane w czasie wolnym, gdy konsola nie jest używana.

Obowiązkowe aktualizacje systemu

Aktualizacje obowiązkowe działają bardzo podobnie do aktualizacji na konsoli Xbox 360.

Jeśli skonfigurujesz konsolę do działania w trybie zasilania Oszczędzanie energii albo odłączysz konsolę od usługi Xbox Live na dłuższy okres czasu, powinny być widoczne tylko aktualizacje tego typu. Większość aktualizacji jest na początku dostępnymi aktualizacjami systemu, ale jeśli nie wykonasz aktualizacji w czasie, gdy ma ona stan Dostępna, trzeba będzie to zrobić, gdy przejdzie ona do stanu Obowiązkowa.

Gdy aktualizacja będzie w stanie Obowiązkowa, zostanie wyświetlone powiadomienie, że jest dostępna aktualizacja systemu. Na tym ekranie będzie dostępnych tylko kilka opcji:

 • Rozpocznij aktualizację
 • Wyłącz konsolę Xbox
 • Rozłącz sieć bezprzewodową (ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy jest używana łączność bezprzewodowa)

Ten ekran będzie wyświetlany, ponieważ obowiązkowe aktualizacje wymagają pobrania i zainstalowania najnowszej aplikacji, aby można było nawiązać połączenie z usługą Xbox Live.

Jeśli używasz przewodowego połączenia internetowego i nie chcesz wykonać aktualizacji systemu, możesz wybrać opcję Wyłącz konsolę Xbox. Po wyłączeniu konsoli odłącz kabel sieciowy, a następnie ponownie włącz konsolę, aby używać jej w trybie offline.

Jeśli używasz bezprzewodowego połączenia internetowego, będzie też dostępna opcja Rozłącz sieć bezprzewodową, która umożliwia anulowanie aktualizacji. Ta opcja nie wymaga ponownego rozruchu konsoli.

Często zadawane pytania

Ile kosztuje aktualizacja?

Nic. Aktualizacja jest oferowana bezpłatnie przez firmę Microsoft, ale — w zależności od umowy o świadczenie usług — usługodawca internetowy może naliczyć opłatę za transfer danych.

Jak mogę sprawdzić, czy oprogramowanie konsoli jest aktualne?

Jeśli konsola jest połączona z usługą Xbox Live, najprawdopodobniej masz najnowsze oprogramowanie konsoli. Jeśli chcesz zobaczyć aktualny numer wersji systemu operacyjnego albo sprawdzić, jakie funkcje zostały dodane lub zaktualizowane w tej aktualizacji systemu, zobacz Wersje systemu operacyjnego i aktualizacje systemu konsoli Xbox One.

Czy muszę instalować aktualizację?

Nie. Jednak granie w gry i komunikowanie się w usłudze Xbox Live wymaga używania najnowszego oprogramowania konsoli. Również nowe gry mogą wymagać aktualizacji.

Uwaga Gry Kinect mogą nie działać poprawnie, jeśli oprogramowanie konsoli nie jest aktualne.

Czy mogę wymusić aktualizację konsoli, zanim aktualizacja stanie się obowiązkowa?

Tak. Gdy aktualizacja zostanie ustawiona jako dostępna, możesz wymusić natychmiastowe zaktualizowanie konsoli. Tę czynność można wykonać na dwa sposoby, w zależności od tego, czy konsola działa w trybie online, czy offline.

 • Konsole w trybie online. Aby wymusić aktualizację konsoli, gdy aktualizacja ma stan Dostępna, wykonaj następujące kroki:
  1. Przewiń w lewo na ekranie Start, aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Wszystkie ustawienia.
  4. W obszarze System wybierz pozycję Dane konsoli i aktualizacje.
  5. Dostępne aktualizacje będą widoczne na drugim przycisku od góry w pierwszej kolumnie.
   Jeśli aktualizacja będzie dostępna, na przycisku będzie widoczny napis Dostępna jest aktualizacja. Jeśli na konsoli jest zainstalowana wersja oprogramowania dostarczanego w danej aktualizacji, przycisk będzie wyszarzony i będzie na nim widoczny napis Brak dostępnej aktualizacji.
 • Konsole w trybie offline. Konsolę można zaktualizować bez nawiązywania połączenia z Internetem. Możesz użyć Narzędzia diagnostycznego aktualizacji systemu offline (OSUDT), aby zaktualizować konsolę w trybie offline. Może to być użyteczne w sytuacji, gdy domowe połączenie internetowe ma ograniczenia dotyczące przepustowości i wolisz pobrać aktualizację w innym miejscu, a następnie przynieść ją do domu w celu zainstalowania.

  UwagaJeśli aktualizujesz system po raz pierwszy lub wykonujesz aktualizację do zupełnie nowego interfejsu konsoli Xbox, i tak trzeba będzie co najmniej raz połączyć się z usługą Xbox Live. Gdy konsola będzie w trybie online, trzeba będzie wprowadzić hasło do konta Microsoft dla każdego profilu na konsoli, aby ukończyć logowanie. Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, zobacz Rozwiązanie problemu z utratą hasła.

Czy mogę wrócić do starej wersji oprogramowania, jeśli zmienię zdanie?

Nie. Po dokonaniu aktualizacji konsoli nie można tego zmienić.

Nie mogę połączyć się z usługą Xbox Live. Co mam zrobić?

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox Live, zobacz Rozwiązanie problemu z pierwszym połączeniem na konsoli Xbox One.

Jak działają aktualizacje systemu

Aktualizacje systemu różnią się w zależności od trybu zasilania konsoli Xbox One.

Tryb Błyskawiczne włączanie
We wszystkich krajach poza Unią Europejską domyślnie jest używany tryb zasilania Błyskawiczne włączanie. Jedną z funkcji trybu Błyskawiczne włączanie jest możliwość automatycznego wyszukiwania aktualizacji w nocy. Jeśli jest dostępna aktualizacja, system pobierze ją i zainstaluje, gdy będziesz spać. Po instalacji konsola będzie wymagać ponownego rozruchu, co z kolei będzie wymagać całkowitego wyłączenia konsoli, gdy wyjdzie ona ze stanu uśpienia.

Gdy następnego ranka spróbujesz obudzić konsolę Xbox, mówiąc Xbox On (Xbox, włącz), nic się nie wydarzy. Będzie to spowodowane tym, że konsola Xbox została całkowicie wyłączona. Obudź ją, naciskając przycisk Xbox z przodu konsoli lub na kontrolerze. Jest to jedyny objaw wykonania aktualizacji systemu i jedyne związane z nią zakłócenie normalnego działania.

Tryb Oszczędzanie energii
Jeśli konsola będzie działać w trybie zasilania Oszczędzanie energii lub zostanie odłączona od Internetu, możesz przegapić informację o dostępnej aktualizacji systemu, przez co będzie wymagane wykonanie obowiązkowej aktualizacji systemu. W takim przypadku zostaną wyświetlone następujące ekrany.

Gdy ponownie połączysz konsolę z Internetem lub gdy dostępna aktualizacja stanie się aktualizacją obowiązkową, zostanie wyświetlony ekran Czas na aktualizację

Na ekranie są wyświetlane wyrazy „Czas na aktualizację” i „Trwa przygotowywanie…”.

Po przetestowaniu sieci i ustaleniu rzeczywistego rozmiary pliku aktualizacji konsola wyświetli odpowiednie informacje na ekranie.

Uwaga Strumieniowe przesyłanie zawartości na inne urządzenia albo przeglądanie sieci web podczas pobierania aplikacji może mieć wpływ na czas pobierania aktualizacji, co spowoduje, że czas instalacji będzie dłuższy niż przewidywany.

Pod wyrazami „Czas na aktualizację” jest wyświetlany komunikat „Naciśnij przycisk A, aby rozpocząć”.

Po ukończeniu testu na ekranie Czas na aktualizację zostanie wyświetlona następująca lista opcji:

 • Rozpocznij aktualizację
 • Wyłącz konsolę Xbox
 • Rozłącz sieć bezprzewodową (ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy jest używana łączność bezprzewodowa)

Na nowym ekranie aktualizacji można z łatwością śledzić postęp. Pasek suwaka oraz wartość procentowa będą pokazywać postęp procesu aktualizacji. Licznik megabajtów (MB) z prawej strony ułatwi ustalenie, czy aktualizacja zawiesiła się lub czy występują problemy z łącznością lub przepustowością.

Jeśli z prawej strony paska suwaka widzisz zmniejszającą się liczbę, oznacza to, że aktualizacja jest pobierana. Wolne zmniejszanie tej liczby nie stanowi problemu, ponieważ oznacza, że sieć ma niewielką przepustowość. Jeśli liczba przestanie się zmniejszać przez długi okres, może to oznaczać, że wystąpił problem z siecią, który trzeba rozwiązać, aby ukończyć aktualizację.

Przykładowy pasek postępu pokazuje stan aktualizacji o wartości 6 procent i informację, że pozostało 47 MB.

Po całkowitym pobraniu aktualizacji zostanie wyświetlony ekran Gotowe.

Obraz konsoli z zielonym znacznikiem wyboru i wyrazem „Gotowe”.

Następnie zostanie wyświetlony ekran Ponowne uruchamianie.

Na ekranie są wyświetlane wyrazy „Trwa ponowne uruchamianie” i „Może to zająć chwilę”.

Jeśli w trakcie procesu aktualizacji systemu lub po ponownym uruchomieniu systemu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązanie problemu z aktualizacją systemu konsoli Xbox One.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Informacje o aktualizacjach systemu na konsoli Xbox One”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę